opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Bezpečná ochrana proti kročejovému zvuku (I)

Klid je základní lidskou potřebou. Právě v dnešní době plné spěchu a hluku touží lidé stále častěji po klidu a relaxaci. Zvuková izolace v budovách proto není v žádném případě zbytečným luxusem, nýbrž naprostou nutností.

Ochrana proti kročejovému zvuku jako důsledek poptávky trhu


Obyvatelstvo průmyslových zemí je v dnešní době vystaveno stále se stupňujícímu časovému tlaku, shonu a hluku z nejrůznějších zdrojů. Téměř každý pátý obyvatel EU vnímá ve svém bytě zvuky od sousedů nebo z ulice. Z tohoto důvodu je téma ochrany proti hluku stále důležitější jak pro investory, tak i pro obyvatele bytů. Domov je koneckonců preferovaným místem relaxace, kde si chceme důkladně odpočinout od každodenního stresu a načerpat nové síly.

Přitom nás může rušit všelicos. Důsledkem vysoké kvality moderních staveb se stále lepší akustickou izolací eliminující hluk zvenčí nabývají interní rušivé faktory na významu. Vlivem snížení základní hladiny akustického tlaku zvuku je hluk uvnitř budovy vnímán mnohem intenzivněji než dříve. Tím se zpřísňují požadavky na ochranu proti kročejovému zvuku pro schodiště.

Akustická izolace v budovách není v žádném případě zbytečným luxusem, nýbrž naprostou nutností. Obzvláště u schodišť v bytových domech by měli projektanti tomuto problému věnovat zvýšenou pozornost, protože hluk je zde častým či dokonce každodenním předmětem sporů.

Nové elastomerové ložisko pro optimální izolaci proti kročejovému zvuku

Již více než 30 let vyvíjí společnost Schöck moderní systémy pro kročejovou izolaci schodišťových ramen a podest. Zásadní důraz je přitom kladen na maximální sloučení inovace a kvality. Jen tak lze trvale přispět k zajištění klidného bydlení.

Velmi důležitou součástí systému Schöck Tronsole® je elastomerové ložisko Schöck Elodur® vyvinuté speciálně pro schodiště. Vedle složení materiálu hraje také tvar ložiska důležitou roli pro jeho vynikající zvukově-izolační vlastnosti. Kvalita má nejen svou cenu, ale také (což je zde rozhodující) svou hodnotu.

Systém Schöck Tronsole® Vám zaručí spolehlivou ochranu proti kročejovému zvuku – v projektu, během zabudování a po dobu životnosti stavby. Ve srovnání s produkty ostatních výrobců dosahuje systém Schöck Tronsole® zhruba o 10 dB vyššího útlumu kročejového zvuku. To odpovídá snížení subjektivně vnímané hlasitosti zvuku přibližně na polovinu. Poslechněte si ten rozdíl na www.schoeck.com/cs/tronsole.

Srovnání izolačního účinku běžného ložiska pro izolaci proti kročejovému zvuku se systémem Schöck Tronsole®.
Srovnání izolačního účinku běžného ložiska pro izolaci proti kročejovému zvuku se systémem Schöck Tronsole®.

Účinná akustická izolace pro kvalitnější bydlení
Spolehlivý útlum kročejového zvuku se systémem Schöck Tronsole®

U kročejového zvuku platí: čím méně, tím lépe

Účinná akustická izolace musí odpovídat nejen požadavkům na minimální ochranu proti hluku dle platných norem, nýbrž také obecně uznávaným stavebně-technickým pravidlům a přáním investorů. Je to koneckonců jeden z klíčových předpokladů pro dosažení očekávané kvality bydlení, jež má významný vliv na hodnotu nemovitosti.

Splnění minimálních požadavků normy často nestačí

Požadavky na ochranu proti hluku jsou v Rakousku definovány v normě ÖNORM B 8110-2 část 2 a směrnici č. 5 stavebně-technického ústavu OIB (nejpřísnější požadavky v Evropě). U schodišť v bytových domech se požaduje vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L’nT,w ≤ 50 dB, u schodišť v řadových domech L’nT,w ≤ 43 dB (dle ČSN 73 0532 se požaduje v bytových domech ≤ 55 dB a v řadových domech ≤ 48 dB). Tyto minimální hodnoty jsou relevantní pro byty, jejichž realizace má být co nejlevnější. U bytů v osobním vlastnictví se vychází z toho, že je třeba splnit alespoň požadavky na zvýšenou ochranu proti hluku dle ÖNORM B 8115 část 2. U schodišť v bytových domech se pak požaduje splnění podmínky L’nT,w ≤ 45 dB

Požadavky na schodiště v bytových domech

L’nT,w třída* klasifikace* kročejový zvuk je vnímán jako** ÖNORM B 8115-2***
≤ 40 dB A vysoký komfort skoro neslyšitelný  
≤ 45 dB B komfort sotva slyšitelný zvýšená ochrana proti hluku
≤ 50 dB C standard slyšitelný minimální požadavek

* Klasifikace kročejového zvuku dle ÖNORM B 8115 část 5 (duben 2012)
** Subjektivní vnímání kročejového zvuku dle ÖNORM B 8115 část 5 (duben 2012)
*** ÖNORM B 8115 část 2 (prosinec 2006)

Zaručené hodnoty díky zkouškám dle DIN 7396

Projektanti a architekti musí mít k dispozici hodnoty, které se co nejvíce přibližují reálným podmínkám. Proto se naše produkty zkouší dle DIN 7396 s reálnou schodišťovou geometrií a za běžného zatížení při jasně definovaných okrajových podmínkách, takže naměřený útlum kročejového zvuku lze převzít do projektu – jako realistické a přesné hodnoty, na kterých lze stavět. DIN 7396 je první normou v Evropě, která se zabývá zkouškami prvků pro izolaci proti kročejovému zvuku, čímž umožňuje jednotné zkoušení a srovnání různých produktů mezi sebou.

Posouzení při zvýšených požadavcích na ochranu proti hluku

Posouzením dle ÖNORM B 8115 část 4 lze pro systém Schöck Tronsole® bez problémů doložit splnění zvýšených požadavků na ochranu proti hluku. Pokud jsou požadavky ještě přísnější, lze provést posouzení dle EN ISO 12354-2.

Charakteristické ukazatele pro akustickou izolaci

Schöck Tronsole® typ Ln,w dle DIN 7396 ΔL*n,w LnT,w,Progn.
typ F-V1 ≤ 35 dB ≥ 32 dB ≤ 33 dB
typ B-V1 ≤ 35 dB ≥ 32 dB ≤ 33 dB
typ T-V4 ≤ 36 dB ≤ 31 dB ≥ 34 dB
typ Q ≤ 38 dB ≥ 30 dB ≤ 34 dB
typ Z ≤ 40 dB ≥ 27 dB ≤ 38 dB
Redukce o 10 dB odpovídá snížení subjektivně vnímané hlasitosti zvuku přibližně na polovinu. Systém Tronsole® utlumí kročejový zvuk o 27 dB až 32 dB – abyste měli klid.
Ln,w
normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku v přijímací místnosti
ΔL*n,w
snížení vážené hladiny kročejového zvuku systémem Schöck Tronsole®
LnT,w,Progn.
hladina akustického tlaku kročejového zvuku dle ÖNORM EN ISO 12354-2 pro typické schodiště v bytovém domě dle predikční metody (schodišťové stěny z vápenopískových tvárnic tl. 24 cm, navazující stěny v přijímací místnosti z téhož materiálu tl. 17,5 cm, třída 2,0 – objemov. hmotnost 1 810 až 2 000 kg/m3)

Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.