opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Přerušení tepelných mostů pomocí prvku Schöck Isokorb®

Prvek Schöck Isokorb® zaručuje spolehlivé termické přerušení tepelného mostu u balkónů, markýz, atik a parapetů.

Riziko tepelného mostu – A jak jej eliminovat

Příčiny vzniku tepelných mostů

Za nízkých venkovních teplot dochází v oblastech nedostatečně tepelně izolovaných napojení předsazených konstrukcí k vyššímu poklesu vnitřní povrchové teploty než na ostatních plochách. Vznikají zde tepelné mosty. Lze je rozdělit na dva typy:

 • Tepelné mosty podmíněné materiálem
  Vznikají tehdy, když na sebe navazují materiály s výrazně odlišnými součiniteli tepelné vodivosti.
 • Tepelné mosty podmíněné geometrií
  Vznikají tehdy, je-li venkovní povrchová plocha stavební teplosměnné konstrukce výrazně větší než její povrchová plocha v interiéru. Typickým příkladem pro tento jev jsou rohy budov.

Následky tepelných mostů

Obzvláštní riziko představuje napojení balkónu, jelikož zde působí kombinace obou výše uvedených typů tepelných mostů. Na povrchu tepelných mostů dochází k vysrážení kondenzátu a při trvalém provlhnutí konstrukce k následným stavebním poruchám. Tepelné mosty navíc zvyšují energetickou spotřebu budovy, a způsobují tak zvýšené náklady na vytápění a větší znečištění životního prostředí.


Termicky nepřerušené napojení: Není-li balkón termicky oddělen od stropní konstrukce, dochází k vysokým tepelným ztrátám a poklesu vnitřní povrchové teploty v místě napojení.

Schöck Isokorb® je nosný prvek, který slouží zároveň jako termické přerušení mezi balkónem a budovou. Snižuje tak účinky tepelných mostů na minimum.

Účinné vyloučení tepelných mostů – s prvky Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb® je osvědčený systém, který se již 30 let úspěšně používá k přerušení tepelných mostů. Tento nosný prvek s tepelně-izolační funkcí Vám nabízí následující výhody:

 • Vynikající tepelně-izolační účinky pro spolehlivou eliminaci tepelných mostů
 • Bezpečné splnění statických požadavků na napojení předsazených konstrukcí
 • Široké možnosti použití díky rozsáhlému výrobnímu programu pro nejrůznější detaily
 • Produkt s ověřenými stavebně-fyzikálními vlastnostmi certifikovaný v mnoha evropských zemích
 • Neustálý vývoj a optimalizace výrobního programu

Každý detail hraje roli – Funkce prvku Schöck Isokorb®

Mnohostranné použití
Široký výrobní program s mnoha stupni únosnosti je dokonale přizpůsoben Vašim ekonomickým, statickým a stavebně-fyzikálním požadavkům.
Snadné zabudování
Smykové pruty vyvedené směrem nahoru umožňují snadné zabudování prvku do předem položené výztuže balkónové a stropní desky.
Maximální únosnost
Tlakové ložisko HTE® z jemnozrnného vysokopevnostního drátkobetonu s nerezovými mikrovlákny umožňuje termické oddělení i u rozměrných konstrukcí balkonů.
Účinné termické přerušení
Izolant z materiálu Neopor® je hydrofobní a vykazuje vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Systém „pero a drážka“ zaručuje snadné a bezpečné zabudování.
Optimální požární bezpečnost
Třída požární odolnosti REI 120 splňuje nejpřísnější požadavky evropských norem.
Názorný montážní návod
Všechny produkty jsou opatřeny snadno srozumitelným nonverbálním návodem k zabudování.

Schöck Isokorb® pro betonové konstrukce – Snadné, bezpečné a univerzální použití

Prvek Schöck Isokorb® zaručuje spolehlivé termické přerušení tepelného mostu u železobetonových balkónů, markýz, atik i parapetů. Zde Vám prezentujeme nejčastější příklady použití.

Návrh a posouzení prvků provádí projektant statické části projektu. Náš rozsáhlý výrobní program Vám nabízí kompletní řešení s tloušťkami izolantu 80 mm a 120 mm.
Schöck Isokorb® XT/T typ K pro volně vyložené železobetonové konstrukce

Prvek Schöck Isokorb® XT/T typ K přenáší ohybové momenty a posouvající síly. Je určen pro balkóny, markýzy a ostatní volně vyložené železobetonové konstrukce. Vysoká únosnost prvku Schöck Isokorb® XT/T typ K umožňuje moderní balkónová řešení splňující všechny technické i stavebně-fyzikální požadavky. Obdobně lze vykonzolovat stěny nebo trámy.Schöck Isokorb® XT typ A pro atiky a římsy

Tyto konstrukce již není třeba pracně obalovat tepelnou izolací, takže v místech kotvení betonových zábradlí nebo jiných prvků nevznikají žádné zbytečné tepelné mosty. Kromě toho odpadají mnohá konstrukční omezení – lze realizovat parapety malých tlouštěk, pohledový beton na vnitřním líci a větší půdorysné plochy teras.Schöck Isokorb® XT/T typ Q pro podepřené balkóny

Prvek Isokorb® XT/T typ Q umožňuje bezbariérové napojení s přenosem posouvajících sil, a to jak v úrovni stropní konstrukce, tak i přímo do železobetonové stěny.


Kompletní program

Seznamte se s celým výrobním programem Schöck Isokorb® pro termické přerušení železobetonových konstrukcí. Společnost Schöck Vám nabízí také rozsáhlé technické poradenství při projektové přípravě a provádění. Další informace a dokumenty ke stažení naleznete na www.schoeck.com/cs/home v sekcích Produkty a Download.

Univerzální schopnost prvku Schöck Isokorb® – Účinná řešení pro ocelové a dřevěné konstrukce

Ať už se jedná o bytové, komerční a nebo průmyslové stavby – u ocelových konstrukcí je riziko vzniku tepelných mostů obzvláště vysoké. Ocel má velmi vysokou tepelnou vodivost, což u neizolovaných napojení předsazených konstrukcí nutně vede k tepelným ztrátám a poklesu vnitřní povrchové teploty. Proto byl vyvinut prvek Schöck Isokorb® zajišťující termické přerušení rozličných typů ocelových konstrukcí. Tento vysoce únosný prvek je vhodný pro napojení různých součástí nosného systému pronikajících obvodovým pláštěm, jako jsou např. rámové nosníky, markýzy nebo balkóny. Také u napojení dřevěných trámů na železobetonové konstrukce je prvek Schöck Isokorb® spolehlivým řešením pro eliminaci tepelných mostů.Schöck Isokorb® T typ S pro termické přerušení předsazených ocelových konstrukcí

Samostatné dílčí moduly umožňují termicky izolované napojení ocelových nosníků jakéhokoliv průřezu a splnění nejrůznějších statických požadavků. Počet a uspořádání jednotlivých modulů S se řídí velikostí napojovaných prvků a působícími vnitřními silami.Schöck Isokorb® XT/T typ SK pro volně vyložené ocelové konstrukce navazující na železobeton

Umožňuje vysoký stupeň prefabrikace ocelových konstrukcí a zkracuje dobu montáže na staveništi na minimum. Schöck Isokorb® XT/T typ SK splňuje všechny požadavky na přerušení tepelných mostů a zaručuje maximální statickou bezpečnost. Pro podepřené ocelové nosníky kotvené do železobetonové konstrukce je Vám k dispozici Schöck Isokorb® XT/T typ SQ.Schöck Isokorb® XT/T typ SQ s přípojným adaptérem pro podepřené dřevěné konstrukce navazující na železobeton

Svým inovativním způsobem upevnění trámů zajišťuje prvek Schöck Isokorb® XT/T typ SQ s přípojným adaptérem dlouhou životnost, stabilitu a dokonalý vzhled každé dřevěné konstrukce. Navíc umožňuje dodavateli tesařských prací vysoký stupeň prefabrikace. Pro volně vyložené dřevěné konstrukce je určen prvek Schöck Isokorb® XT/T typ SK s přípojným adaptérem.


Váš přístup k účinnému přerušení tepelných mostů

Ať už se u Vašeho projektu jedná o materiálový přechod ocel-ocel, beton-ocel nebo beton-dřevo – na webových stránkách společnosti Schöck-Wittek naleznete vhodné řešení pro každou materiálovou variantu spolu s příslušnými dokumenty k bezplatnému stažení: www.schoeck.com/cs/home, sekce Produkty a Download


Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.