Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dotace na zateplování a úspory v bytovkách mimo Prahu od července s lepšími podmínkami

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů mimo území Prahy s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc.

„Bereme zpětnou vazbu od žadatelů vážně a v návaznosti na ni se nám podařilo vyjednat výhodnější a jednodušší podmínky pro projekty na snižování energetické náročnosti bytových domů. Věřím, že to žadatelé ocení,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Šlechtová.

Ministerstvu pro místní rozvoj se podařilo vyjednat vyšší podporu pro projekty zaměřené na energeticky úsporná opatření v bytových domech mimo Prahu. Z toho důvodu bude na začátku července 2016 vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programu nová výzva a současně bude 25. 7. 2016 ve 14,00 hodin uzavřen příjem žádostí do 16. výzvy „Energetické úspory v bytových domech“. Klíčové informace k dotacím na energetické úspory v bytových domech mimo území Prahy naleznete v tomto článku.

Hlavní pozitivní změnou pro žadatele je zvýšení podpory z 25,5 % na 30 % u projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 % do 40 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, můžou získat podporu 40 % místo původních 32,3 %. Dalšími změnami bude přesun některých stavebních aktivit z vedlejších do hlavních způsobilých výdajů, zjednodušené prokazování stanovení cen v rozpočtu a možnost vyzvat k opravě žádosti při hodnocení některých kritérií přijatelnosti.

Úspora energie v bytovém doměDotace IROP – původní výzva 2015Dotace IROP – nová výzva 2016
20 až 40 %25,5 %30 %
Více než 40 %32,3 %40 %
Trvání výzvy30. 11. 2015 až 25. 7. 2016od července 2016

MMR věří, že na základě uvedených změn dojde ke zvýšení zájmu žadatelů o podporu ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. Žadatelé, kteří podali žádost ve stávající 16. výzvě IROP, se mohou rozhodnout, zda žádost ve výzvě ponechají a dokončí projekt za původních podmínek, nebo odstoupí a předloží novou žádost do výzvy nové. Při podání nové žádosti o podporu je třeba dbát, aby veškeré činnosti a práce na projektu, které nelze označit jako přípravné, byly zahájeny až po podání žádosti o podporu.

Pozor - energetické úspory v bytových domech na území Prahy jsou podporovány z programu MŽP Nová zelená úsporám.
 
 
Reklama