Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rekonstrukce podlahy suchou cestou – ideální pro půdní prostory

Při rekonstrukcích především starších staveb bývá častým kamenem úrazu omezená únosnost nosné konstrukce. V případě rekonstrukce podlah v patře nebo půdních prostorech to může být skutečně problém. Řešením jsou suché plovoucí podlahy, které v porovnání s podlahami litými zatěžují nosnou konstrukci stavby asi o dvě třetiny méně.

Video z rekonstrukce podlahy pomocí LiaporuKonstrukčně se jedná o sádrokartonové desky, které jsou položeny a vzájemně smontovány na suchý vyrovnávací podsyp z Liaporu (keramzitu). Na tyto desky se pak dá instalovat jakákoliv nášlapná finální vrstva, tedy koberec, lamino, PVC, dřevěná podlaha, ale i dlažba apod.

Rychlá pokládka

Způsob pokládky je velmi rychlý a jednoduchý. Nejprve se odstraní stará nevyhovující podlaha a očistí se podklad. První vrstvu nové podlahy vytvoří separační fólie (geotextilie). Na tuto folii se nasype a zarovná vyrovnávací podsyp z Liaporu. Jedná se o velmi lehké keramické kuličky průměru od 1 do 4 mm, které vznikají vypalováním a expandováním starého přírodního jílu. Díky tomu je pak podlaha velmi lehká, což je obrovská výhoda právě u rekonstrukcí domů, a navíc má dobré tepelně-izolační vlastnosti. Zejména v případě starých domů, kdy jsou podlahy velmi hrbolaté, a je potřeba vyrovnat skutečně velké výškové rozdíly, je možné podsyp z Liaporu pokládat v podstatě v libovolné výšce. Proto se také Liapor s úspěchem používá například k zásypům starých kleneb, trámových stropů apod.


Stará očištěná podlaha
Aplikace podsypu z Liaporu
Aplikace podsypu z Liaporu

Minimální výška podsypu by však neměla být menší než 2 cm. Nanesená vrstva podsypu z Liaporu se ručně zhutní obvykle dřevěnou latí. Souběžně s přípravou podsypu je důležité začít pokládat sádrokartonové desky. Doporučují se například ve dvou vrstvách desky Knauf F146, které jsou 12,5 mm silné a pokud nebude podlaha vystavována nějaké extrémní zátěži, celkově 25mm dokonale postačí.

Desky se na podsyp pokládají od nejvzdálenější zdi směrem ke dveřím a to v systému pero a drážka. Pro lepší tuhost konstrukce podlahy se v každém případě doporučuje desky ve spojích slepit a navíc prošroubovat. Kolem obvodu místnosti je rovněž nutné opatřit okraje podlahy – desek – dilatačními páskami.

Zcela posledním krokem u stavby nové podlahy je přetmelení spojů a jejich jemné zabroušení. No a můžete pokládat finální nášlapnou vrstvu. Čas stavby ve srovnání s cementovou stěrkou, která musí tvrdnout 3 týdny, je nesrovnatelný.

Šikovný řemeslník zvládne celý proces v jednom sledu a v jeden den


Detail zpracování podsypu z Liaporu
Zpracování podsypu z Liaporu
Zpracování podsypu z Liaporu

Vylepšené vlastnosti

Takto vytvořená nová podlaha má kromě nízké objemové hmotnosti a rychlosti pokládky i další velkou výhodu. Kombinace sádrokartonových desek a podsypu z Liaporu velmi přispívá k dobré akustice místnosti. Tlumí výrazně kročejový hluk, který by mohl být jinak rušivý. Absence mokrého procesu je rovněž výhodou, zejména tam, kde bývají problémy s vlhkostí. Bližší informace o provádění podlah suchou cestou najdete na www.liapor.cz.

Materiál zakoupíte on-line na obchod.liapor.cz


Zpracování podsypu z Liaporu

Hotová suchá podlaha s vytmelenými spárami čeká na finální nášlapnou vrstvu

LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Klíčovým materiálem výroby je lehké keramické kamenivo Liapor. Nahrazujeme jím běžné kamenivo v celém našem sortimentu. Kamenivo Liapor vyrábíme výpalem a expandací třetihorních jílů v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly Liapor, u nás také známé ...