Odborné recenzované články

Podlahy příčky povrchy / od 1.2.2010 do 9.5.2011


zpět na aktuální články       1  2  3   

Suché podlahové systémy a co je pod nimi a nad nimi

9.5.2011 | Ing. Jaroslav Benák
Znalost konstrukce, skladby, principů návrhu a možnosti zlepšení akustických a tepelně technických parametrů suchých podlahových systémů jsou nutností při návrhu i montáži suché podlahy jako ověřeného a technicky dokonalého řešení v moderní stavbě.
diskuse: 1 příspěvek, 29.05.2014 13:45

Kročejové neprůzvučnosti plovoucích podlah

21.2.2011 | Ing. Jan Pešta, DEKPROJEKT s.r.o.
Problematika přenosu kročejového hluku mezi místnostmi v horizontálním směru je bohužel někdy opomíjena. Chybný návrh nebo provedení mohou mít zásadní vliv na užitnou hodnotu bytů. K přenosu kročejového hluku může docházet jak mezi přímo sousedícími prostory, tak také mezi prostory oddělenými další místností. Oprava může být velice nákladná a v některých případech obtížně realizovatelná, např. napojení podlahy u schodiště a výtahové šachty uvedené v příkladu. Ve fázi návrhu tak lze doporučit konzultovat řešení se zkušeným akustikem.

Vliv objemových změn podkladních vrstev na chování keramických obkladů a dlažeb

14.2.2011 | Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Příspěvek se zaměřuje na vysvětlení příčin vad keramických obkladů, které byly aplikovány na zdánlivě stabilní podkladní konstrukce či vrstvy. Upozorňuje na objemové změny i pružné a plastické deformace železobetonových stropních konstrukcí, které mohou vyvolávat taková napětí v povrchových vrstvách tvořených keramickými obklady či dlažbou, která vedou ke vzniku trhlin nebo delaminaci.
diskuse: 1 příspěvek, 02.03.2011 12:09

Podlahy hromadných garáží

24.1.2011 | Ing. Ladislav Bukovský
Často reklamované nedostatky podlah v hromadných garážích. Jak vznikají nedostatky způsobené nevhodných návrhem stavby. Požadavky prodávajících (developerů) na údržbu podlah garáží. Požadavky na podlahy hromadných garážích v právních předpisech a normách. Doporučení pro návrhy hromadných garáží.

Obvyklé příčiny poškození podlah trhlinami v garážových podlažích

17.1.2011 | doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc., Ing. Daniel Makovička, ČVUT v Praze
Cílem příspěvku je ukázat na problematiku navrhování podlahových konstrukcí v garážových podlažích budov. Zpravidla tyto konstrukce jsou poškozeny trhlinami a umožňují průsaky vody, které omezují jejich používání a životnost. Obvyklým důvodem pro vznik trhlin jsou nedostatečné rozteče dilatačních spár nebo nedostatečné vyztužení těchto konstrukcí. Na příkladu dvou konstrukcí je ukázán charakter poškození a analyzovány příčiny, které k němu vedly.

Revize ČSN 73 3251 navrhování konstrukcí z kamene

15.11.2010 | Ing. Zdeněk Plecháč, DEK a.s., Centrum technické normalizace
Článek informuje o revizi české technické normy ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene. Původní norma vydaná již v roce 1987 není vzhledem ke změnám, které proběhly v systému výroby a obchodu stavebních výrobků a technickému pokroku, již aktuální. Revidovaná norma bude obsahovat v současné době osvědčená technická řešení kamenných konstrukcí, včetně kamenných dlažeb a obkladů chodišť.

Požadavek na součinitel prostupu tepla konstrukce podlah na zemině, řešení podlah s ohledem na tento požadavek

1.2.2010 | Ing. Martin Varga, Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT s.r.o.
Od roku 2000 platí norma ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody, která až do roku 2008 souběžně s normou ČSN 06 0210 sloužila k hodnocení podlahových konstrukcí objektů na zemině. Použití ISO normy přináší zcela nové principy konstruování, diametrálně odlišné od po několik desetiletí používaných konstrukčních zásad a doporučení.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 27.10.2012 16:11
zpět na aktuální články       1  2  3   
 
 

Aktuální články na ESTAV.cz„Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty od společnosti Wienerberger má své vítězeJak utlumit hluk ze stavebních prací? Postavte si stan!Na Vysočině přibylo do června 671 bytů, meziročně o 60 % víceZájem o státní půjčky na bydlení po prvotním náporu ochabl