Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Akce roku 2018

Začátkem loňského kalendářního roku 2018 se naší společnosti FEMONT OPAVA s.r.o. podařilo úspěšně vyhrát tendr na výstavbu nového stavebního díla pro velmi významného investora v Moravskoslezském kraji, společnost Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. sídlící ve Vrbně pod Pradědem a tak jsme se hned v březnu 2018 zhostili nelehkého úkolu a zahájili tak samotnou generální dodávku ocelové nástavby stávajícího dvoupodlažního objektu za účelem vytvoření a rozšíření nových výrobních prostor.

Generální dodávka nástavby nových výrobních prostor z naší strany zahrnovala:

  • kompletní stavařské práce na interiérovém a exteriérovém zesilování stávajících základových betonových konstrukcí
  • kompletní stavařské a montážní práce na zesilování a vyztužování interiérových a exteriérových svislých konstrukcí – sloupů a stěn
  • demontáž stávajících střešních světlíků včetně kapotáže vzniklých otvorů
  • výrobu, dodávku a montáž kompletního ocelového skeletu nástavby včetně samotného prodloužení ocelové části nástavby mimo stávající zděný objekt
  • střešní a stěnové opláštění minerálními sendvičovými panely včetně napojení na stávající zděné budovy
  • kompletní výstavbu a dodávku 2ks výtahových šachet
  • průmyslovou podlahu nástavby včetně veškerých řemesel a výplní otvorů ve střešním a fasádním plášti
  • ostatní stavařské a montážní dokončovací práce
Nástavba stávajícího objektu nástrojárny za účelem rozšíření výroby a přístavba výtahů

Nástavba objektu byla o celkové zastavěné ploše 3707 m2 o rozměrech 101,44 m x 36,55 m. V celkové konceptu ocelové konstrukce nástavby ve vazbě na vlastní konstrukci zesílení stávajícího objektu bylo použito specifické technické řešení. Konstrukce nástavby je řešena dvoulodní rámovou konstrukcí s kloubově uloženými sloupy. Tyto sloupy jsou ukotveny do stropní konstrukce, která byla nově vytvořena nad střešní rovinou stávajícího jednopodlažního objektu. Stropní průvlaky jsou navrženy ve většině případů jako prosté nosníky s rozpětím 18 000 mm. U nástavby je kromě stálých a klimatických zatížení uvažováno užitné zatížení podlahy 500 kg/m2. S ohledem na velikost přitížení od nástavby a stav stávajících konstrukcí bylo zvoleno specifické řešení, kdy veškerá svislá zatížení od nástavby přenášejí nově navržené sloupky uvnitř i vně objektu vždy v místech uložení stropních průvlaků. Sloupky byly v několika úrovních propojeny se zdivem stávajícího objektu, čímž byla zajištěna stabilita sloupů a současně bylo zajištěno přenesení vodorovných účinků od působících zatížení.

S ohledem na skutečnost, že v úrovních pat sloupů bylo do základů vneseno značné zatížení, bylo nutné dodatečně vytvořeným speciálním ŽB roštem zesílit stávající základové konstrukce.

Na stávající objekt s nástavbou v rámci realizace díla navazoval ještě objekt přístavby.

Samotná generální dodávka díla z naší strany trvala pouze necelých 7 měsíců a byla úspěšně ukončená a předána investorovi v září 2018.

Chtěli bychom tímto velice poděkovat společnosti Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. a jejímu vedení za vloženou důvěru a za výbornou a bezproblémovou spolupráci po celou dobu výstavby tohoto atypického díla nástavby.

FEMONT OPAVA s.r.o
logo FEMONT OPAVA s.r.o

Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. vyrábí a dodává ocelové konstrukce a haly s uplatněním v mnoha odvětvích. Kromě výstavby v oblasti průmyslu, zemědělství či logistiky jsou naše haly realizovány v oblasti sportovních zařízeních, autosalónů a autoservisů.