Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 22.9.2010 do 5.12.2013

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2   

Výrobky s certifikátem Cradle to Cradle bodují v programu LEED V4

5.12.2013 | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Certifikační program Cradle to Cradle se začíná stále více prosazovat. V rámci LEED verze 4 budou produkty s certifikátem Cradle to Cradle zahrnuty do hlavního programu, čímž přispějí k získání vyššího ohodnocení v oblasti Materiály a zdroje.
Plastové okno

Kupujeme okna a dveře 3. část - funkční spáry oken

11.11.2013 | Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice, Ing. Zdeněk Petrtyl
Tředí seriálu o oknech se věnuje funkční spáře oken. Funkční spára musí umožnit bezproblémové otevírání okna a přitom zajistit požadované tepelnětechnické a akustické charakteristiky, odolnost proti zatékání, těsnost proti větru a další vlastnosti.

Využití norem ke stanovení tepelných hodnot otvorových výplní

10.6.2013 | Ing. Nizar Al-Hajjar, Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín
Při užívání zkušebních a výpočtových norem se získá hodně informací a zkušeností při stanovení tepelných hodnot okenních, dveřních konstrukcí, střešních světlíků a jejich komponent. Nabízíme poznatky z laboratorní praxe.

Připravované změny v posuzování shody s ohledem na Nařízení EU č. 305/2011 a novinky v normalizaci pro okna a dveře

27.5.2013 | Ing. Milan Helegda, Ph.D.
V letošním roce dochází k významné změně v posuzování shody stavebních výrobků. Od 1. července 2013 vejde v úplnou platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Co tato změna přinese výrobcům?
diskuse: 1 příspěvek, 27.05.2013 15:30

Problematika kvality a přesnosti zabudování oken a dveří do hrubé konstrukce

8.4.2013 | Ing. Linda Veselá, Ing. Jaroslav Synek, Útvar technologií a materiálů, Metrostav a Katedra technologie staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Je tomu již rok a půl, co byla zveřejněna technická normalizační informace TNI 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Co ustanovení nové TNI znamená při uplatňování požadavků na přesnost zabudování do hrubých konstrukcí, do kterých jsou okna a dveře osazovány? Jaký je dopad pro výrobce, dodavatele staveb a konečné zákazníky? Pohled očima kontroly kvality.

Poskytování informací o normách a předpisech pro stavební výrobky

31.3.2013 | Ing. Marie Bačáková, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín
Informace a dostupnost technických norem hraje velmi důležitou roli při uvádění stavebních výrobků na trh EU. Za tím účelem může být velmi efektivní používat internetové stránky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Klasifikační třídy zkoušených vlastností oken a vchodových dveří

25.3.2013 | Ing. Miroslav Zapletal, Ing. Petr Sláčík, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Příspěvek se zabývá klasifikací a klasifikačními třídami zkoušených vlastností oken a vchodových dveří z hlediska využitelnosti pro použití v praxi. Tyto klasifikační třídy jsou velmi důležité pro využití dosažených funkčních vlastností otvorových výplní pro použití výrobků v ČR.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 28.05.2013 13:25

Odolnost proti zatékání srážkové vody – vodotěsnost

26.2.2013 | Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice, Ing. Zdeněk Petrtyl, Ing. Martin Škopek
V České republice nejsou v současnosti žádným předpisem stanoveny požadavky podle třídy odolnosti vůči zatékání, které musí otvorové výplně splnit. Do doby vydání příslušné ČSN, která tyto požadavky bude závazně specifikovat, se doporučuje řídit se doporučenými hodnotami třídy vodotěsnosti podle ČSN EN 14351-1+A1:2011, které jsou obsaženy v informativní Národní příloze.

Otvorové výplně

27.11.2012 | Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice
Otvorové výplně jsou důležitou součástí obálky budovy. V současné době prožívají téměř skokový vývoj, přitom v ČR není norma, která by určovala vlastnosti otvorových konstrukcí po zabudování. Zároveň výčet všech požadavků na okna je rozsáhlý, a při tom velmi nepřehledný. Tento stav vedl ke vzniku knihy OKNA, z níž vyjímáme shrnutí požadavků na otvorové výplně.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 30.03.2011 11:14

Zajímavosti ze semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2012

17.10.2012 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V Hradci Králové probíhá odborný seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí 2012. Letošní již sedmý ročník se věnuje vlastnostem oken, požadavkům na výrobky i na dokončenou konstrukci, zkoušení oken a jejich správnému zabudování. Vybrané postřehy nabízíme v následujícím článku.

Klaus vetoval novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

9.8.2012 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Směrnice EU, kterou novela do české legislativy zavádí, podle Klause nutí k zateplování i soukromé subjekty, jako kdyby stát a EU lépe než majitelé domů věděli, co je pro ně dobré.
diskuse: 1 příspěvek, 22.08.2012 18:15
povrchové teploty oken

Důvody pro změnu normy ČSN 730540-2

16.5.2012 | Česká komora lehkých obvodových plášťů, Ing. Roman Šnajdr, Ing. Olga Vápeníková, ČK LOP
V říjnu 2011 vyšla nová verze ČSN 730540-2 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“. Toto nové znění bylo však shledáno v rozporu s legislativou EU o volném pohybu zboží, a proto byla vydavatelem norem, ÚNMZ, vypracována změna, která vyšla letos v dubnu a která napravuje právní nedostatek normy.
plastová okna

Certifikace výrobků /CE/ a nové nařízení EP a Rady EU č. 305/2011 /CPR/

19.4.2012 | Ing. Jana Čurdová, Technický a zkušební ústav stavební, s.p.
Na začátku roku proběhla v Hradci Králové konference Lehké obvodové pláště, střechy a fasády (LOPFAS) 2012. Z množství zajímavých příspěvků našim čtenářům zprostředkováváme informace o certifikaci stavebních výrobků v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 /CPR/.
vyhláška o technických požadavcích na stavby

Novela vyhlášky o technických požadavcích na stavby

20.3.2012 | Ing. Jitka Víchová
Technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů v současné době upravuje vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Novela je provedena vyhláškou MMR č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., s účinností od 1. února 2012.
diskuse: 1 příspěvek, 12.06.2012 12:52

Co přináší Změna Z1 normy pro výpočet a hodnocení denního osvětlení ČSN 73 0580-1

18.7.2011 | Ing. Daniela Hroššová, DEKPROJEKT s.r.o.
V lednu letošního roku vyšla Změna Z1 normy ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky, která je v platnosti od června 2007. Změna Z1 nepřináší zásadní změny, zpřesňuje však znění některých článků, zvláště metodiku posuzování zastínění s ohledem na stínění předsazenými konstrukcemi vlastního objektu.

Novela Stavebního zákona jde do Legislativní rady vlády

28.6.2011 | Ing. Petr Bohuslávek
Ministerstvo pro místní rozvoj včera představilo novelu Stavebního zákona, která na konci června zamíří do Legislativní rady vlády. Podle náměstka Miroslava Kalouse je cílem novely zjednodušení a zrychlení řízení o využití území a povolování staveb, posílení role občanských sdružení v územních řízeních a snížení obstrukcí při povolování konkrétních staveb.
SLAVONA SG107489

Dopad zavedení Eurokódů na okenní konstrukce

30.5.2011 | Ing. Iveta Jiroutová, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Již od dubna 2007 mohou být okna a vnější dveře označovány značkou CE, od února 2010 je toto označení povinné. Povinnost vyplývá z nařízení vlády 190/2005 Sb., harmonizované normy ČSN EN 14351-1 a zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Požadavky na použití oken jednotlivých tříd průvzdušnosti, vodotěsnosti a zatížení větrem projektanti, investoři i ostatní odborná veřejnost dlouho postrádali. I když CE značky s uvedenými třídami jsou k oknům vystavovány již od února 2007, jsou "pravidla" pro použití oken určitých tříd součástí národní přílohy k revidované ČSN EN 14351-1+ A vydané až v únoru tohoto roku s účinností od 1.3.2011.

Uvádění nestandardních typů otvorových výplní z hlediska legislativy a zkušeností na trh

11.4.2011 | Ing. Radka Sedmidubská, Technický a zkušební ústav stavební Praha
Pokud dnes za standardní otvorové výplně považujeme jednoduchá okna a dveře z plastových i hliníkových profilů a dřevěných europrofilů, k těm nestandardním, z hlediska zastoupení na českém trhu, patří zejména okna špaletová, střešní okna, světlíky, vrata, vnitřní dveře a zárubně, přičemž zcela speciálním typem jsou světlovody. Dále bude zmíněno příslušenství k otvorovým výplním - okenice a rolety. Samostatnou kapitolou jsou pak okna a vnější i vnitřní dveře požárně odolné a výplně otvorů s deklarovanou reakcí na oheň, které nejsou předmětem tohoto příspěvku.

Tepelná ochrana budov 2011 - 16. medzinárodná konferencia

23.3.2011 | Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Po dvou letech se ve Vysokých Tatrách opět uskuteční prestižní mezinárodní konference Tepelná ochrana budov. Letošní již 16. ročník má podtitul Aktuální tepelnětechnické požadavky a trendy. Reagovat bude mimo jiné na zavádění nových předpisů na národní a evropské úrovni.

INTERNORM - vedoucí evropská značka oken

22.9.2010 | Internorm-okno, s.r.o.
Okna a domovní dveře, ztělesnění světla a života, jsou specializací rakouské skupiny Internorm se sídlem v Traunu v Horním Rakousku. Od svého založení v roce 1931 vyrobila tato rodinná firma více jak 18 miliónů okenních jednotek a v současné době je s 1.800 zaměstnanci největší značkou v oboru oken s mezinárodní působností v Evropě.
zpět na aktuální články       1  2   

Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Partneři - Okna a dveře

Doporučené články

Výpočty

Redakce TZB-info natočila