Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Při montáži oken se stále fatálně chybuje

Vady montáže oken spočívají nejčastěji v chybně provedené připojovací spáře, chybném kotvení oken a nesprávné podkladní konstrukci. Často se vyskytují tepelné mosty v připojovací spáře, rovněž obvykle chybí těsnicí pásky na obou stranách připojovací spáry. Fotografie s příklady vad při montáži oken komentují Richard Vácha, technický manažer společnosti Deceuninck, a Ing. Jan Bedřich, výkonný ředitel ČKLOP.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Vady dokumentované fotografiemi, pořízenými Richardem Váchou při reklamačních řízeních, se dají rozdělit do několika kategorií. Jedná se o nepřipravený podklad pro montáž oken. Okna jsou pokládána na provizorní podložky např. ze dřeva nebo betonové buchty, doplněné často nevhodným materiálem, např. pěnovým polystyrenem. Detail nelze opracovat hydroizolační páskou, často se v něm nacházejí tepelné mosty. V některých případech nemůže být ani těsný proti proudění vzduchu.

Výjimkou dokumentovanou v praxi Richarda Váchy není ani osazení okna nebo dveří na již hotovou čistou podlahu, což znemožňuje jakékoliv utěsnění spáry a z principu jde o tepelný most se všemi jeho tepelně-vlhkostními následky v podobě zatékání a tvorby plísní.

Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.
Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.

Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.

Další častou chybou je připojovací spára, tedy spára mezi rámem okna a stavební konstrukcí, nevhodných rozměrů a vyplněná nevhodným materiálem, např. dřevem, pěnovým polystyrenem apod. Na stavbách je dokumentována i omítka dotažená a začištěná přímo k rámu okna, což znemožňuje nezávislou dilataci a vede k mechanickým poruchám omítky.

Prezentovaným a komentovaným vadám lze snadno zabránit, pokud se respektují existující předpisy pro montáže oken a dveří. Jan Bedřich připomněl základní ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Norma stanovuje jasná pravidla pro montáž oken a může být nápomocna nejen realizačním firmám, dozorům a projektantům, ale také investorům.

Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.
Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.
Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.

Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.

Vedle této základní normy Jan Bedřich upozornil na řadu směrnic, které zpracovala Česká komora lehkých obvodových plášťů, např. Směrnice o návrhu a montáži posuvných a skládacích dveří a prvků s posuvným proskleným prvkem, směrnice o metodách a možnostech posuzování některých vad zabudovaných otvorových výplní z plastových a dřevěných profilů a Směrnice Vizuální hodnocení povrchu plastových oken a dveří. Všechny dokumenty vydané komorou jsou k dispozici na stránkách ČKLOP.

Vybrané fotografie, komentované ve videu si můžete prohlédnou také ve fotogalerii.

Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.
Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.

Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.
Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.
Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.

Vybrané vady zabudování oken, komentují Richard Vácha a Ing. Jan Bedřich.
 
 
Reklama