Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak postavit balkon, aby vydržel co nejdéle

Terasy a balkony rozšiřují užitnou plochu bytu či domu a umožňují jeho obyvatelům odpočívat na čerstvém vzduchu v kontaktu s okolní přírodou a zelení. Balkony a terasy jsou velmi oblíbené u všech, kdo chtějí mít ve své domácnosti soukromý přístup mimo jeho obytnou část a této oblibě vycházejí vstříc i investoři při výstavbě. Terasy a balkony jsou však vystavovány povětrnostním podmínkám v průběhu celého roku a jako nekryté části stavby jim musí odolávat.

Terasy a balkony rozšiřují užitnou plochu bytu či domu a umožňují jeho obyvatelům odpočívat na čerstvém vzduchu v kontaktu s okolní přírodou a zelení. Balkony a terasy jsou velmi oblíbené u všech, kdo chtějí mít ve své domácnosti soukromý přístup mimo jeho obytnou část a této oblibě vycházejí vstříc i investoři při výstavbě. Terasy a balkony jsou však vystavovány povětrnostním podmínkám v průběhu celého roku a jako nekryté části stavby jim musí odolávat.

Postaveny jsou však před úlohu nelehkou a je nutné je proto konstruovat s ohledem právě na tuto skutečnost. Aby si balkony a terasy udržely trvalou funkčnost i vzhled, je nutné věnovat značnou pozornost vhodné volbě jednotlivých prvků, jejich skladbě a rovněž velice preciznímu provedení i údržbě.

Co znamená správná konstrukce balkonu a terasy?

 • Použití mrazuvzdorných materiálů
 • Dodržení technologických postupů doporučených výrobci materiálů
 • Použití prověřeného hydroizolačního systému, jako jsou hydroizolační rohože, dilatační profily a ukončovací hrany s okapy
 • Správně provedené ukotvení sloupků zábradlí - z čela konstrukce nesmí procházet dlažbou ani izolací
 • Spád podlahy min. 1,5 % směrem k odpadu, vpusti nebo okapu
 • Dlaždice o menším formátu (20 - 30 cm), které umožňují lepší přilnutí k podkladové vrstvě
 • Světlé dlaždice, které nemají vysoký dilatační koeficient a neabsorbují ve zvýšené míře teplo
 • Kvalitní přilnavé flexi lepidlo pro lepení dlažby, s minimálním 90% plošným kontaktem
 • Vhodná stěrka s ozubením pro daný formát dlažby
 • Středně široké spáry - cca 4 - 7mm
 • Spárovací hmota s vysokou přilnavostí k hraně dlaždice
 • Dostatečná výška soklu i izolace pod ním - min. 15 cm
 • Spolehlivé dilatační spáry v ploše o šířce 10 mm – v závislosti na zastínění podlahy, orientaci na světové strany, formátu i barvě dlažby – tj. dilatační pole blízká čtvercovým o straně 2,5 - 5,0 m
 • Koutové dilatační spáry mezi stěnovým soklem a dlažbou
 • Další dilatační spáry v napojení k pevným stavebním částem
Podlahová konstrukce s kontaktní izolací Schlüter®-DITRA v kombinaci s kapilárně pasivní plošnou drenáží Schlüter®-TROBA-PLUS
Podlahová konstrukce s kontaktní izolací Schlüter®-DITRA v kombinaci s kapilárně pasivní plošnou drenáží Schlüter®-TROBA-PLUS
Podlahová konstrukce s kontaktní drenáží Schlüter®-DITRA-DRAIN, tenkovrstvovým plovoucím potěrem
Podlahová konstrukce s kontaktní drenáží Schlüter®-DITRA-DRAIN, tenkovrstvovým plovoucím potěrem

Co způsobí případná nedůslednost?

Nedůslednost v dodržování výše uvedených technologií a postupů vede k mnohem rychlejšímu stárnutí stavby. Vinou je často snaha o snížení nákladů na výstavbu balkonu či terasy. Následky však bývají fatální a oprava jen navyšuje původní náklady na pořízení takové stavby, jelikož kvůli fyzikálním a chemickým procesům začne mnohem dříve docházet k zatékání do celé konstrukce. Začínají se vytvářet tzv. výkvěty, praskliny a drolení dlaždic, dochází ke korozi a v těch nejextrémnějších případech k celkové destrukci stavby.

Volně ložená konstrukce s drenážní rohoží Schlüter®-TROBA nad izolací podle DIN 18195, alternativně se Schlüter®-KERDI
Volně ložená konstrukce s drenážní rohoží Schlüter®-TROBA nad izolací podle DIN 18195, alternativně se Schlüter®-KERDI
Drenážní žlab Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Drenážní žlab Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Úpravy pro vyrovnání rozdílné roztažnosti jednotlivých vrstev

Je nutné rovněž rozlišit, o jaký druh konstrukce terasy nebo balkonu jde. Jelikož ty jsou pak vystaveny jiným povětrnostním vlivům. Balkony, respektive lodžie, volně vyložené do prostoru i zemní terasy jsou vystaveny pouze vnějšímu působení počasí. Za podmínky, že jsou loženy na štěrkovém podkladu, který zabraňuje vzlínání vlhkosti do zdiva. Izolace aplikovaná přímo pod dlažbu zabraňuje vnikání vlhkosti do podkladové konstrukce a tedy před chátráním. Speciální rohože pro hydroizolaci mohou vyrovnávat i napětí vznikající z rozdílné roztažnosti dlažby a potěru.

Vůči tomu terasy u rovné střechy jsou vystaveny jednak vlivům nepříznivého počasí a sekundárně i působení vodních par z interiéru. Taková konstrukce je proto při správném provedení rozšířena i o parotěsnou zábranu, tepelnou izolaci, hydroizolaci, a dle potřeby i o dilatovaný potěr s dlažbou. To vše doplněné o vhodnou separační vrstvu pro vyrovnání rozdílné roztažnosti jednotlivých vrstev.

Pokládka izolačního pásu Schlüter®-KERDI na konstrukci balkonu se Schlüter®-DITRA
Pokládka izolačního pásu Schlüter®-KERDI na konstrukci balkonu se Schlüter®-DITRA
Ukončovací profil pro ochranu hrany potěru Schlüter®-BARA-RK před povětrnostními vlivy a zvětráváním a ukončovací profil Schlüter®-BARA-RK s předsazenou okapnicí pro odvod vody z plošné drenáže Schlüter®-TROBA-PLUS a s uchycením odvodňovacího systému žlabů Schlüter®-BARIN
Ukončovací profil pro ochranu hrany potěru Schlüter®-BARA-RK před povětrnostními vlivy a zvětráváním a ukončovací profil Schlüter®-BARA-RK s předsazenou okapnicí pro odvod vody z plošné drenáže Schlüter®-TROBA-PLUS a s uchycením odvodňovacího systému žlabů Schlüter®-BARIN

Detalon – specialista s puncem opravdové a trvanlivé kvality

Tímto způsobem provedené konstrukční skladby pro balkony a terasy vám zaručují maximální spolehlivost a trvanlivost. Pro ty z vás, kdo nechcete čerpat z „neprofesionální“ práce a nepříjemných překvapení v budoucnosti, ale ze staveb, které byly v době již více než pětadvaceti let prověřeny u mnoha projektů, má společnost Detalon, s.r.o., největší dodavatel výrobků firmy Schluter-Systems KG, připraveno osm typů konstrukčních skladeb.

Typové konstrukce sestávají z jedinečných stavebních prvků v technologickém souladu stavebnicového systému. Nezapomínáme zde ani na žlabový systém včetně odtokových rour a na ukončovací profily s okapnicemi. Veškeré prvky pro stavby jsou dostupné u naší společnosti skladem. Poskytujeme zdarma pro tyto systémy rovněž i poradenství včetně možné konzultace technika výrobce přímo na vaší stavbě. Technik vám ochotně a odborně poradí, jak správně postupovat při realizaci vašeho projektu.
Kontaktujte nás, nebo navštivte naše prodejny.

 
 
Reklama