Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Klima podlahy z nabídky firmy Detalon v praxi

Kompletní systém podlahového vytápění Schlüter®-BEKOTEC-THERM zajišťuje rychlou odezvu na změnu teplot, stejnoměrné rozdělení tepla a výrazně omezuje riziko poruch podlahy. Na „keramickou klima podlahu“ se zde pohlíží jako na celkovou konstrukci a je chráněna mezinárodním patentem.

Společnost Detalon, s.r.o. je dlouholetým dodavatelem úspěšného řešení "podlahového topení" v systému Schlüter®-BEKOTEC-THERM Keramická klima podlaha od firmy Schlüter-Systems . Na "keramickou klima podlahu" se zde pohlíží jako na celkovou konstrukci, jejíž jednotlivé části, projekt a prováděcí řemesla, musí být systematicky sladěné.

Nároky na "podlahové topení" jsou obecně velké: konstrukce musí plnit funkci tepelné a zvukové izolace, vytápění, chlazení, přenosu zatížení, izolace v mokrém prostředí a vzhled podlahové krytiny. Zkušenosti z minulosti ukázaly, jak obtížné je sladění těchto požadavků. Na běžných potěrech podlahového vytápění dochází u keramických dlažeb k vyboulení a vznikají trhliny.

To je způsobeno tím, že potěr a keramika při střídání teplot mají jinou tepelnou roztažnost. Z hlediska stavebně fyzikálního se ukazuje nedostatečným řídit se zadáním směrnic, např. k tloušťce potěru, dilatačním spárám, vkládaným výztužím nebo ke zbytkové vlhkosti před pokládáním podlahové krytiny. Z hlediska tepelně technického má zase velká hmota potěru tu nevýhodu, že je jím přiváděno a akumulováno značné množství tepla. Obvyklé podlahové topení pak reaguje na změny teplot velmi pomalu.


Systém Schlüter®--BEKOTEC-THERM tyto problémy zcela (vpravdě revolučně) řeší a je chráněn mezinárodním patentem. Je založen na mimořádně tenké skladbě podlahy, tvořící potěr na systémové desce Schlüter®--BEKOTEC (polystyrénové -EN nebo foliové -N 23 F), v níž se zcela neutralizuje jeho příčné pnutí. Potěr může být jak cementový, tak litý anhydritový. Systémová deska se pokládá přímo na nosný podklad nebo na běžnou tepelnou a/nebo zvukovou izolaci. Na potěr lze hned poté, co je pochozí, pokládat dlažbu s použitím rohože Schlüter®--DITRA. Další komponenty s označením THERM pak poskytují techniku pro vytápění přesně sladěnou s konstrukcí BEKOTEC, a to od topného potrubí až po elektronickou regulaci.

     

U takto zhotoveného "podlahového topení", s relativně malým množstvím potěru a topným potrubím umístěným blízko pod povrchem, probíhá rychlá odezva na změnu teplot. Vzduchové kanálky na rubu rohože Schlüter®-DITRA pak umožňují stejnoměrné rozdělení tepla pod dlažbou. Keramická klima podlaha díky tomu reaguje velmi rychle a je možné ji vytápět velmi úsporně s nízkými teplotami na přívodovém potrubí. Na BEKOTEC potěr je samozřejmě možné pokládat i jiné druhy podlahových krytin.

Kompletní systém Schlüter®-BEKOTEC-THERM tak umožňuje prováděcím firmám získat nové kompetence v systémovém řešení vytápění podlah pro novostavby i rekonstrukce. Příkladem takové komplexní realizace je např. rekonstrukce domu v Praze na Spořilově v základní variantě systému Schlüter®-BEKOTEC-THERM s kompletním vystrojením rozdělovače a pokojovými termostaty Schlüter®-BEKOTEC-THERM včetně řídící jednotky a servopohonů ventilů k jednotlivým zónám:

 

Nejprve je na tepelnou izolaci položena fólie pro kročejovou izolaci Schlüter®-BEKOTEC-BTS, u stěny pak Schlüter®-BEKOTEC-BRS 810. Na ni jsou položeny potěrové desky Schlüter®-BEKOTEC-EN/P spojené navzájem zaklesnutím koncových zámků (pero a drážka).

 

Na desky Schlüter®-BEKOTEC jsou podle projektu uloženy topné hadice a poté cementový potěr s povrchem jen asi 10 mm nad trubkou.

 

Aniž by byla nutná jakákoli technologická prodleva, přilepí se na pochozí, ač ještě nevyzrálý potěr, folie Schlüter®-DITRA.

 

Poté je podlaha osazena pomocí tenké vrstvy lepidla keramickými obklady a dilatačním lištami v ploše a u stěny. Je možné přidat i ukončovací lišty pro vytvoření soklu.

 
 
Reklama