Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přísnější normy pro pasivní a nízkoenergetické domy. Splňte je s pomocí těch správných materiálů

Od 1. ledna 2022 platí podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. přísnější požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB II). Větší důraz bude kladen zejména na samotný návrh a koncept stavby, stejně jako na využití obnovitelných zdrojů energie.

Poslechněte si audio verzi článku:
Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Architekty a projektanty čeká náročnější práce: projekty budou vyžadovat zapojení inovativních materiálů, technologií a hlavně zodpovědný přístup, který povede k efektivnímu využití zdrojů.

Centrum pasivního domu sestavilo desatero parametrů, jejichž využití či optimalizace povedou ke splnění požadavků na energetickou náročnost. Jedná se o:

 1. Situování na pozemku: Ideální je mírně svažitý pozemek orientovaný jižním nebo jihozápadním směrem. Naopak severní svahy či hluboká údolí se pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů nehodí.
 2. Orientace ke světovým stranám: Tento parametr významně ovlivňuje solární tepelné zisky a prosvětlenost místností. Obytné části domu patří slunná strana (orientace na jih nebo západ), technické místnosti, šatny a koupelny by měly směřovat na sever.
 3. Optimalizace tvaru: domy s jednoduchým půdorysem vykazují nižší tepelné ztráty. Proč? Mají totiž nízkou hodnotu A/V neboli poměr ochlazované plochy vnější obálky k vnitřnímu objem budovy. Pro pasivní domy je ideální dvoupodlažní obdélníková stavba s delší stranou orientovanou na jih.
 4. Tepelné zónování dispozice: Vnitřní vytápěný prostor musí být správně vymezený a dostatečně tepelně izolovaný od vnějšího prostředí a nevytápěných prostor (garáž, půda apod.).
 5. Návrh obvodového pláště: Tento parametr významně ovlivňuje celkové tepelné ztráty objektu. Pozornost by měla být věnována kvalitě použitých materiálů, zejména pak jejich součinitelům tepelné vodivosti a tloušťce.
 6. Vyloučení tepelných mostů: Zatímco u běžných staveb tvoří tepelné mosty cca 5–10 % tepelných ztrát, u pasivních domů to může být až 20 %. Proto si tento bod zaslouží zvýšenou pozornost.
 7. Okna a jejich zasklení: U pasivních domů se často využívá tzv. předsazená montáž, která eliminuje vznik tepelných mostů. Důležitá je při návrhu i velikost oken, typ zasklení a jejich orientace ke světovým stranám.
 8. Průvzdušnost obálky: Celý vnitřní vytápěný prostor by měl být „obalený“ vzduchotěsnicí vrstvou, aby se zabránilo tepelným ztrátám. Pro měření neprůvzdušnosti se provádí tzv. Blower door test.
 9. Řízení větrání s rekuperací tepla: Toto řešení umožňuje vyhnout se tepelným ztrátám, ke kterým by docházelo při klasickém větrání. Dnešní rekuperační jednotky mají účinnost 80–90 %.
 10. Zdroj a distribuce tepla: Pokud jde o novostavby, bude novým nařízením vyhovovat kotel na pelety, tepelné čerpadlo i zemní plyn. Alternativou pro doplnění části obnovitelné energie a vyššího standardu zateplení obálky může být i LPG.

K dosažení úrovně nZEB II bude potřeba splnit alespoň šest z těchto bodů, pasivní dům už si žádá dodržení devíti až deseti parametrů. Obecně lze říci, že požadavky na nZEB II splní nízkoenergetické domy s větším důrazem na obnovitelné zdroje energie nebo téměř pasivní domy bez nutnosti využití obnovitelných zdrojů energie. Které materiály a stavební systémy vám s tím pomohou?

Řešení pro kvalitně zateplenou obálku domu

Snížení tepelných ztrát v zimním obdobím patří k základním pilířům nízkoenergetických a pasivních domů. Vše, co potřebujete ke správné izolaci obvodového pláště, naleznete u výrobce ISOVER: od EPS a minerální izolace až po parozábrany a další doplňkový materiál.

Jako příklad můžeme uvést šedý EPS ISOVER GreyWall Plus s přídavkem grafitu a lambdou λ = 0,031 W/mK, který seženete i v tloušťce 300 mm. Na fasády se zvýšenými nároky na tepelnou izolaci a požární bezpečnost se hodí ISOVER Twinner. Tyto sendvičové desky v sobě kombinují vlastnosti šedého EPS ISOVER GreyWall Plus a čedičové vlny ISOVER TF Profi.

Instalace šedého fasádního polystyrenu ISOVER GreyWall Plus
Instalace šedého fasádního polystyrenu ISOVER GreyWall Plus

Izolační materiál je vždy součástí celého zateplovacího systému ETICS. Pro splnění nízkoenergetických parametrů je možné využít například ETICS weber therm super. Jako finální vrstva obvodového pláště vám mohou posloužit chytré omítky Weber, které účinně chrání fasádu před vlhkostí, mikroorganismy a propůjčují jí stále krásný vzhled.

Čistý vzduch v interiéru zajistí SDK s technologií Activ'Air®

Ačkoliv kvalitu vnitřního prostředí v nízkoenergetických a pasivních domech zajišťují především systémy řízeného větrání s rekuperací, přispět mohou i další materiály. Konkrétně sádrokartonové desky Rigips Activ'Air®. Tato unikátní technologie totiž rozkládá emise formaldehydu a za 28 dní dokáže jeho koncentraci snížit až o 70 %.

Pro optimální účinnost se doporučuje použít 1 m2 desky na 1 m3 vzduchu. Aktivní látky mají životnost až 50 let a svou účinnost neztrácí ani po úpravě povrchu běžnými prodyšnými nátěry. V portfoliu Rigips přitom naleznete hned čtyři druhy SDK doplněné o technologií Activ'Air®: základní stavební desky, akustické desky, protipožární a impregnované desky.

O pasivní tepelné zisky se postarají správná izolační skla

Nezáleží jenom na tom, zda máte dřevěné či plastové rámy. U pasivního domu musí být měrná potřeba tepla na vytápění za rok menší než 15 kWh/m2. Aby tomu tak bylo, je optimální kompenzovat energetické ztráty domu bezplatnými tepelnými zisky ze slunce. Právě v tom spočívá největší potenciál správného výběru skla pro okna. Pro pasivní rodinné domy jsou ideální taková skla, která do interiéru propouštějí maximum světla a tepla. S tímto zasklením budou okna během chladného období sama zadarmo přitápět.

Vysoce výkonné tepelně izolační sklo s povlakem ECLAZ od Saint-Gobain Building Glass má ideální parametry pro použití v pasivních domech: vysoký solární faktor, nízký součinitel prostupu tepla a vysokou světelnou propustnost.

Sklo ECLAZ pro ideální poměr zateplení a prostupu přirozeného světla
Sklo ECLAZ pro ideální poměr zateplení a prostupu přirozeného světla

Tato tepelně-izolační skla se hodí pro dvojité i trojité zasklení. Pro pasivní domy však primárně trojskla – tam, kde očekáváte úspory, patří jednoznačně trojité zasklení. ECLAZ v izolačním trojskle dosahuje hodnoty Ug = 0,5 W/m2K se solárním faktorem 60 % a prostupem světla až 77 %.

Stavby budoucí generace – Multi-Komfortní domy

Skupina Saint-Gobain posunula komfort bydlení ještě o úroveň dál, když vytvořila standard udržitelného bydlení s názvem MULTI KOMFORT. Ten rozšiřuje parametry pasivního domu o další požadavky. Konkrétně se jedná o:

 • akustickou pohodu,
 • estetiku,
 • dostatek přirozeného světla,
 • tepelné pohodlí a
 • zdravý vzduch/kvalitní vnitřní prostředí.

Nejen, že Saint-Gobain stanovil nový standard bydlení, ale zároveň i vyvíjí a vyrábí řešení a systémy, které pomohou daných požadavků dosáhnout. A koncept se zaměřuje i na komfort těch, kteří stavbu navrhují a realizují, tedy architektů, projektantů, řemeslníků a dělníků.

Multi-komfortní dům v Srchu u Pardubic
Multi-komfortní dům v Srchu u Pardubic

Pokud jde o konkrétní parametry, tak například vzduchová neprůzvučnost stěn a stropů musí být v Multi-Komfortním domě aspoň o 5 dB vyšší, než bývá český standard. Často ale rozdíl převyšuje 10 dB, čímž se hluk v interiéru sníží až o polovinu. Koncept se zabývá také mírou přirozeného světla, která by měla dosahovat alespoň 60 % obytné plochy v hodnotách nad 300 luxů.

První Multi-Komfortní dům vznikl nedaleko Pardubic. Byly v něm využity materiály tří divizí Skupiny Saint-Gobain, konkrétně Weber, Rigips a ISOVER.  Další informace o stavbě naleznete v detailu projektu.