Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dokonalé řešení hydroizolace - fotogalerie pracovního postupu s Ceresit CL 69 Ultra-Dicht

Nový izolační pás pro překlenutí trhlin v podkladu a jeho utěsnění Ceresit CL 69 Ultra-Dicht je určen k úplnému a flexibilnímu utěsnění podkladů před pokládkou keramických obkladů a dlažeb, desek z přírodního kamene v koupelnách, sprchách, bazénech a trvale mokrých prostorách.

Utěsňující a oddělující podložka Ceresit CL 69 Ultra-Dicht je vhodná pro oblasti zatížení A1, A2, B a C a proto ji lze použít v nejrůznějších oblastech, jako jsou koupelny a sprchové kouty, veřejné bazény a lázně, průmyslové oblasti, např. pivovary, mlékárny, komerční kuchyně apod. Velmi vhodná je pro případy, kde je dlažba pokládána dočasně a kde je uvažováno do budoucna o změně krytiny. V tomto případě podložka dokonale utěsňuje podklad, ale přesto umožňuje bezproblémové odstranění nalepených obkladů a dlažby. V interiéru je vhodná pro stěny i podlahy, v exteriéru pouze pro podlahy.

Pro nové systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí je charakteristický rychlý postup prací a žádná doba schnutí - CL 69 Ultra-Dicht umožňuje přeskočit technologickou přestávku schnutí tradiční izolační hmoty. Nová utěsňovací a oddělovací podložka CL 69 Ultra-Dicht je vodotěsná a parotěsná, přemosťuje trhliny a díky ní jsou hydroizolační práce snadné, rychlé a spolehlivé. Ať je cílem utěsnění podkladu v koupelně, průmyslových prostorách nebo v sauně, s CL 69 Ultra-Dicht tak lze vždy dosáhnout nejen dokonale spolehlivé hydroizolace, ale také výrazného zkrácení pracovního času a zjednodušení celého procesu.

Podložka má optimální vlastnosti pro použití na kritických podkladech a umožňuje také pokládat volně ložené krytiny s možností následného odstranění. Ve spojení s lepicími maltami a lepidly Ceresit a dalšími systémovými produkty poskytuje CL 69 Ultra-Dicht ideální řešení i pro náročné projekty.
Nezbytným doplňkem utěsňovací a oddělovací podložky a řešením i náročných projektů jsou třívrstvé oboustranně kašírované polyethylenové utěsňovací a oddělovací tkaniny - utěsňovací pás Ceresit CL 620, vnitřní roh CL 621, vnější roh CL 622, utěsňovací manžeta pro stěny CL 623 a utěsňovací manžeta pro podlahy CL 625. Těsnicí prvky lze použít na podklady jsou beton a lehčený beton, cementové potěry, anhydrit, podlahová vytápění, montážní sádrokartonové a sádrovláknité desky, zdivo s plnou spárou, tradiční vápenné a vápeno-cementové omítky, sádrové omítky a tvrzený polystyrén.

Dokonalá hydroizolace – s Ceresit CL 69 Ultra-Dicht rychle a jednoduše!

Postup prací:


1. Podklady musí být pevné, čisté a suché. V podkladních potěrech se mohou vyskytovat trhliny a praskliny, potěr však nesmí být vyklenutý nebo propadlý s možností dalšího pohybu. Případné nerovnosti vyrovnejte odpovídajícími hmotami Ceresit.

2. Nejprve je nutné utěsnit rohy místnosti, přechodové a dilatační spáry, průchodky a podlahové prostupy. K tomu jsou určeny doplňkové systémové produkty, těsnicí pásy CL 620, vnitřní a vnější roh CL 621 a CL 622 a manžety CL 623 pro stěny a CL 625 pro podlahy.

3. Naneste lepicí maltu CM 16, CM 17 nebo CM 25 na podklad zubovou stěrkou (velikost zubů 4 mm). Do ještě čerstvé malty vložte rohové prvky, těsnicí pásy a manžety a dotlačte hladkou stranou hladítka.


4. Přesahy mezi jednotlivými prvky a pásy musí být min. 5 cm. Spoje slepte a utěsněte pomocí lepicího tmelu Ceresit FT 101.

5. Tmelem utěsněte také obvod prostupů a instalačních průchodek.

6. Následně položte na podklad utěsňovací a oddělovací podložku Ceresit CL 69 Ultra-Dicht a nařezejte nebo nastřihejte ji na požadované rozměry.


7. Naneste na podklad lepicí maltu CM 16, CM 17 nebo CM 25 zubovou stěrkou (velikost zubů 4 mm) a položte CL 69 Ultra-Dicht do maltového lože dokud malta nezaschne na povrchu. V místech spojů dodržujte přesah min. 5 cm. (viz. značení na podložce) a následně dotlačte.

8. Jednotlivé přesahy podložky slepte a utěsněte tmelem Ceresit FT 101. Tmel aplikujte ve dvou pruzích vedle sebe.

9. Na záver dotlačte celou izolační vrstvu do malty gumovým válečkem nebo hladkou stranou hladítka abyste zajistili potřebnou rovinnost.


10. Na stěnách lze na takto připravenou vrstvu utěsnění CL 69 Ultra-Dicht ihned lepit obkladové prvky lepicími maltami CM 16, CM 17 nebo CM 25.

11. Po vytvrzení lepicí malty spárujte obklady vhodnými spárovacími hmotami Ceresit. Spárovací hmotu volte dle šířky spáry a předpokládaného zatížení.

12. V případě použití CL 69 Ultra-Dicht na podlahách lepte dlažbu až po úplném vytvrzení lepicí malty lepící izolační podložku.

 
 
Reklama