Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stavárna on-line – projekt virtuální prohlídky nejen pro zájemce o studium

Experimentální centrum - Zkušební hala velkorozměrových stavebních prvků a konstrukcí

Podívejte se do místa, kde se dějí experimenty se stavebními materiály a konstrukcemi, kde se zkouší beton odolný střelbě a výbuchům, dům vytištěný na 3D tiskárně, prvky pro mosty a provádí se řada dalších zajímavých zkoušek.

STAVARNA.ONLINE, Doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Experimentální centrum Stavební fakulta ČVUT Praha
STAVARNA.ONLINE, Doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Experimentální centrum, Stavební fakulta ČVUT Praha

"Experimenty se stavebními materiály a konstrukcemi přináší cenné praktické zkušenosti a studenti mají možnost dělat zajímavé bakalářské a diplomové práce," říká Doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. ve videu z Experimentálního centra - Zkušební haly velkorozměrových stavebních prvků a konstrukcí na Stavební fakultě ČVUT Praha.

Video je součástí projektu STAVARNA.ONLINE, který na plánu dejvické budovy nabízí prohlídkovou trasu se zastávkami, které formou videa nebo virtuální prohlídky představují zajímavá místa jednotlivých studijních programů.

Zastavení v budově D - Experimentální centrum - Zkušební hala velkorozměrových stavebních prvků a konstrukcí

"Provádíme u nás experimenty, které vycházejí jak z výuky, tak z výzkumných projektů nebo ze spolupráce s praxí. Jsme navzájem 3 propojené laboratoře. Vyrábíme prvky od malých vzorků, částí konstrukcí i celé konstrukce, které potom zkoušíme tady u nás ve zkušební hale. V závislosti na zatížení pak sledujeme různé deformace, kroucení, posuny pomocí snímačů a čidel, které pak vyhodnocujeme v měřícím a vyhodnocovacím centru," říká doc. Litoš a představuje rovnou příklady zajímavých projektů:

Prvok, vytištěný dům

"Ze spolupráce s praxí to jsou nejčastěji zatěžovací zkoušky, diagnostika staveb, monitoring nebo pasportizace. Zajímavým příkladem byly nedávné zkoušky prvního vytištěného domu PRVOK, na kterém jste prováděli zatěžovací zkoušku ve třech stupních. Ověřili jsme, že dům funguje a může takto stát.

Beton odolný střelným zbraním a výbuchům

Dalším zajímavým projektem je vývoj betonu odolného střelným zbraním a výbuchům. Od účelu se také odvíjí typy zkoušek, které na tomto typu betonu provádíme. Spolupracujeme s armádou a policií ČR, kteří nám pomáhají dělat výbuchové zkoušky. My testujeme odolnost toho betonu, jezdíme na střelnice, kde do betonu střílíme. A sledujeme odezvu betonových výrobků na různé střelné zbraně.

Robotické sochaření

Zajímavým projektem je i robotické sochaření. Kombinací práce robotické ruky a tradičních sochařských technik vznikají například obkladové desky, které můžeme použít pro zajímavé grafické obrazy.

Výuka probíhá klasicky v učebnách, ale přímo v experimentálním centru si studenti mohou provádět své bakalářské a diplomové práce, které jsou zaměřeny experimentálně. Věnujeme se předmětům, které jsou zaměřeny na diagnostiku staveb a experimentální vyšetřování materiálů, a to napříč všemi obory, zejména stavební inženýrství a obor stavitelství," upřesňuje doc. Litoš obory, jejichž studenti do experimentální laboratoře nejspíše zavítají.

Celá prohlídka Stavební fakultou ČVUT Praha STAVARNA.ONLINE

 
 
Reklama