Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Přípravy Stavebního veletrhu v Brně jsou v plném proudu. Co se chystá pro návštěvníky?

Přípravy Stavebního veletrhu, který se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 26. až 29. února, jsou v plném proudu. A máte se rozhodně na co těšit!

Letos se poprvé bude konat Stavební veletrh spolu s Festivalem architektury a zajímavý program slibuje i souběžně probíhající veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX, který vás mimo jiné zavede do netradičního prostoru ve stylu džungle.

Stavební veletrh Brno nabídne průřez celým odvětvím stavebnictví. Pokrývá realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce a technické zařízení budov. Termín konání veletrhu je zvolen tak, aby návštěvníci už na začátku roku měli možnost získat potřebné informace, přehled o novinkách nebo nalezli realizátory a dodavatele staveb ještě před zahájením stavební sezóny.

Festival architektury

U příležitosti Stavebního veletrhu se premiérově odehraje Festival architektury, který se zaměří na to, jak se města dokáží adaptovat na klimatické změny. Historicky poprvé se setkají čeští architekti, projektanti a stavitelé nad komplexním tématem udržitelné architektury. „Segment stavitelství čelí zásadní výzvě odpovědnosti za hospodaření se zdroji, ochranu biodiverzity a adaptaci budov i celých měst na změnu klimatu,“ vysvětluje koordinátorka projektu Tereza Sigmundová.

Festival architektury se stane místem setkání a otevřeného dialogu odborníků napříč obory, které přímo ovlivňují proces výstavby. Program každého dne je rozdělen do šesti základních bloků, které se zabývají tématy zelená infrastruktura, hospodaření s vodou, nakládání s odpady a využití recyklace, zdroje a využití energií, stavební inovace a definice udržitelné architektury.

Inspirující příklady z praxe představí nejlepší odborníci z Česka, Slovenska i Rakouska. K vidění bude například ukázka stavebních prací realizovaných pomocí datových modelů přenesených rozšířenou realitou nebo robotický velkoformátový 3D tisk stavebních celků.


Témata veletrhu

Jednou z možností, jak zlepšit život ve městech, jsou zelené střechy. Jejich instalace podporuje dotační program Zeleň střechám. Obsahově bude toto téma úzce propojeno s hospodařením s vodou a dotačními programy Státního fondu životního prostředí.

Dále se veletrh zaměří na segment topení a chlazení, kde vyzdvihne realizace s ohledem na provozní a energetickou náročnost a moderní systémy a jejich vliv na vnímání teploty člověkem. Stálicí na tomto poli jsou tepelná čerpadla. Svoje vize návštěvníkům představí například společnost Tepelná čerpadla Mach, která si za svého Chameleona loni odvezla Zlatou medaili Stavebního veletrhu.

Zájemci najdou v pavilonu V skvělá švédská zařízení Nibe, jejichž součásti vznikají i v České republice. Brněnská firma Green Technology Products zase ukáže tepelná čerpadla IVT švédské provenience. Chybět nemůže tradiční vystavovatel ThermWet. A také výrobci tradičních či designových kamen.

Důležité místo bude mít odvětví větrání a stínění jako jeden za zásadních aspektů pro zdraví a vitalitu člověka. Podrobněji se bude zabývat eliminací rizikových faktorů bydlení, jako je tvorba plísní, průvan, přehřívání prostoru nebo nedostatek denního světla. Svoje řešení do Brna přiveze třeba Sun System. S okny vám poradí WindowStar, Sokol-okna-dveře-vrata. Jak vybrat správně stínění se dozvíte v Poradenském centru pro okna a stínicí techniku.

Dřevostavby stále jedou

Součástí Stavebního veletrhu se již tradičně stane veletrh Dřevo a stavby, který na brněnské výstaviště přivádí největší hráče na trhu, například DOMY D.N.E.S., Atrium, Purlive, Vesper Frames, Quickhaus, Moravské dřevostavby, Dřevo-House, Neat Houses a další.

Jejich zástupci vám odpoví na všechny otázky týkající se stavby, k níž se přiklání stále více klientů. Že jsou dřevostavby na stabilním vzestupu, potvrzuje Lenka Trandová z Asociace dodavatelů montovaných domů, která momentálně „ladí“ odborný doprovodný program.

„Džungle“ Ivy Bastlové

Na letošním ročníku bude k vidění zcela nová a netradiční expozice. Jedná se o ukázkový interiér ve stylu „Džungle“, který pro akci připravuje česká designérka Iva Bastlová. Motivy džungle jsou nyní velmi trendové, stejně jako přírodní materiály a well-being styl. To byl také důvod, proč se designérka rozhodla pro toto pojetí. „Ráda bych návštěvníkům ukázala, jak lze jednoduše materiály kombinovat, jak pracovat s dispozicí a celkovým konceptem,“ popisuje projekt Bastlová.

Celková expozice bude pojata odvážně, netradičně a lehce extravagantně, aby na místě upoutala pozornost a návštěvníci měli chuť „vstoupit do well-being prostoru“ a nasát jeho atmosféru. Tento prostor bude vybaven produkty, které následně najde návštěvník na klasických stáncích, a tak si může udělat představu o cenách, termínech dodání a případně si je ihned objednat či zakoupit. Exponáty budou mít jednotný popis a celkový seznam produktů a tak se lze inspirovat od A do Z. Chybět nebudou ani zajímavé přednášky o trendech, které budou probíhat přímo v expozici.

Veletrhy Brno, a.s.
logo Veletrhy Brno, a.s.

Největší realizátor veletrhů a výstav v České republice s více než třicetiletými zkušenostmi v oboru. Hlavními obory činnosti je poskytování obchodních (výstavářských) služeb pro podniky a pronájem vlastních nemovitostí (výstavních ploch a pavilonů). ...