Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nádraží, které rozděluje, bude brzy spojovat. Skanska postaví nové nádraží v České Lípě

Stavbu v hodnotě jedné miliardy korun (bez DPH) provede společnost Skanska během následujícího roku a půl. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury a stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Pohled – nástupiště železniční stanice Česká Lípa skanska
Pohled – nástupiště

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) a Skanska a.s. oficiálně uzavřely smlouvu na modernizaci železniční stanice Česká Lípa.

Modernizace a rekonstrukce železničního nádraží v České Lípě a navazujících úseků ve směrech na Děčín, Jedlovou, Liberec a Bakov umožní zvýšit rychlost vlaků až na 120 km/h. Instalací nového zabezpečovacího zařízení se navíc zvýší bezpečnost železničního provozu nejen ve stanici samotné, ale i na okolních tratích. Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje po uzlu Liberec.

„Stanice je dnes rozlehlá a nepřehledná, navíc rozdělená na dvě nesouvislé části. Přestavbou se obě části propojí a přiblížíme ji zhruba o 250 metrů blíže k centru města,“ říká Vladimír Mikeš projektový manažer Skanska a dodává: „Nový podchod k nástupištím postavíme pod celým kolejištěm a spojíme tak obě části města až dosud rozdělené železnicí. Výrazně se tím pro obyvatele zkrátí pěší vzdálenost do městské části Dubice.“

Na nádraží v České Lípě Skanska postaví novou odbavovací budovu pro cestující a zároveň zrekonstruuje stávající výpravní budovu určenou pro novou technologii zabezpečovacího zařízení. Ve stanici vznikne nový podchod a tři nová nástupiště s ocelovým zastřešením a výtahy. Firma přestaví dva mosty a šest propustků pro odvodnění. Souhrnně modernizované úseky měří až 33 km, osazeny budou 32 výhybkami s elektrickým ohřevem a 19 železničními přejezdy. Dílo bude znamenat 27 000 m3 výkopů a 28 000 m3 nového štěrkového lože.

železniční stanice Česká Lípa skanska
Základní údaje:
Název:Modernizace žst. Česká Lípa
Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Zhotovitel:Skanska a.s.
Projektant:SUDOP PRAHA a.s.
Termín výstavby:listopad 2015 – květen 2017
Stavební náklady:1 006 416 679 Kč bez DPH