Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Lehké membránové konstrukce

S problematikou lehkých konstrukcí využívajících textilních membrán a fólií nás seznámili zástupci Studia membránové architektury (SMA), které vzniklo v roce 2012 u příležitosti organizování 1. Mezinárodní membránové konference na ČVUT Praha. Tým tvoří stálí členové, externí spolupracovníci Fakulty stavební a Fakulty architektury, specialisté na navrhování membránových a ocelových konstrukcí a vybraní studenti oboru Architektura a stavitelství (A+S).

„První mezinárodní membránová konference byla impulsem pro následný systémový rozvoj a prohlubování zájmu studentů o danou problematiku. Kromě tuzemských specialistů se konference zúčastnili odborníci z Německa, Rakouska, Holandska a Slovenska. S mnoha účastníky byla touto událostí navázána hlubší spolupráce, která se značně rozšířila během mé účasti na membránovém magisterském programu Membrane Lightweight Structures na TU ve Vídni,“ vysvětluje Ing. arch. Aleš Vaněk a ukazuje některé zajímavé realizace v publikaci s názvem Membránová architektura, která je první komplexní knihou o problematice lehké architektury z membrán a fólií vydanou v Česku (2015). Dále pak hovoří o intenzivnější spolupráci s partnery ze zahraničních vysokých škol (ILEK Stuttgart, TU Vídeň) a s tuzemskými i zahraničními partnery z praxe (Tensile Evolution – Formfinder, Dlubal, Technet – EASY, Serge Ferrari, Sefar, Archtex, Firmconsult, Vector Foiltec).

Průběžně v každém semestru organizuje SMA také experimentální membránový workshop. V červnu 2015 zkonstruovali ze systému Grid shell studenti SMA a A+S FSv za pomoci Jürgena Hennickeho z Technické univerzity ve Stuttgartu dřevěnou laťovou skořepinu, která se finálně dokončuje v rámci pokračování výzkumu spolupůsobení dřevěných nosných prvků a textilních membrán, aby po potažení membránou mohla být umístěna jako trvalá stavba před hlavním vstupem do budovy stavební fakulty ČVUT v Praze. V červenci pak pod vedením Radka Podorského vznikl ojedinělý projekt festivalového divadla v Neratově v Orlických horách. Plochu 350 m2 obklopovaly slaměné balíky, na nichž byla osazena laťová Grid shell konstrukce potažená plachtou.

Od začátku tohoto roku zahájilo SMA přípravu na 2. mezinárodní membránovou konferenci, která proběhne na půdě VŠ Palestra a v Atelieru D, A+S, FSv ČVUT Praha ve dnech 24.–25. 11. 2016. Kromě tuzemských odborníků chtějí představit významné konstruktéry a architekty membránového oboru z Německa, Švýcarska, Rakouska a Slovenska. Plánují také reciproční přednáškový cyklus pro zahraniční konference a univerzity, který zahájí doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva představením svých experimentů s pohybem membrán pro wellness. Předpokládá se i zahájení cyklu přednášek na Fakultě architektury STU v Bratislavě. Kromě experimentální a výzkumné činnosti na půdě fakulty se SMA podílí i na mnoha realizacích (např. vítězný soutěžní projekt zimního stadionu v sousedství curlingové haly na Praze 4, zastřešení předprostoru sportovní tribuny v Třeboni, návštěvní pavilon dřevařské společnosti v Třebešově a další).

Ve fotoreportáži představujeme dva projekty: projekt, který řešil plánované zastřešení bazénku před hlavním vstupem FSv ČVUT v Praze a projekt zastřešení slaměného divadla Menteatrál v Neratově v Orlických horách. Na obrázcích vidíme,jak lze laťovou mřížkovou konstrukci Grid shell tvarovat pomocí pružnosti latí a díky volným spojům. Konstrukční princip je založen na použití průběžných latí ve dvou směrech spojených v jejich průsečících. Finálního tvaru je docíleno vztyčením celé konstrukce, při ohýbání se čtverce z půdorysné mřížky mění v kosočtverce v prostoru. Poté dojde k zafixování obvodu půdorysu a dotažení spojů, čímž vznikne tuhá skořepina.

Zastřešení bazénku před hlavním vstupem FSv ČVUT v Praze


Zastřešení slaměného divadla Menteatrál v Neratově v Orlických horách
 
 
Reklama