Archiv článků od 24.2.2011 do 13.2.2012

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   

Desky na bázi spékaných střepů pocházejících z recyklace lepených skel automobilů

13.2.2012 | Ing. Šárka Keprdová, Ing. Tomáš Melichar, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Příspěvek pojednává o možnosti zužitkování recyklovaných lepených skel pocházejících z automobilů při výrobě obkladů a dlažeb ze spékaného skla. Tyto nalézají mimo jiné uplatnění jako finální povrchy podlah jak pro běžné užití v interiéru, tak i aplikace v náročných podmínkách (exteriéru, chemické provozy, plavecké bazény atd.). Konkrétně je v článku podrobně analyzován soubor některých základních parametrů těchto deskových materiálů (pevnost v ohybu, nasákavost, pórovitost, délková teplotní roztažnost, povrchové opotřebení aj.).

Technologie a materiály pro moderní stavebnictví

29.1.2012 | Vlastimil Růžička, redakce
Výzkumné centrum s názvem CENTEM vzniká při vysokoškolském ústavu Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni. Zaměří se na vývoj fotovoltaických článků, laserové technologie, polymerní kompozity a nové materiály, které lze využít ve fotovoltaice, mikrosystémové technice, ve stavebnictví, strojírenství a energetice.

Slušovický Fagus předal do užívání studentské koleje v norském Alesundu

24.12.2011 | Fermacell GmbH, org. složka
Univerzita v Alesundu (Aalesund University College) získala v loňském roce finanční prostředky na vybudování nových ubytovacích kapacit pro studenty. Ve výběrovém řízení na dodávku pěti bloků pro přibližně 90 studentů a mladých rodin s dětmi zvítězila společnost Fagus Slušovice, která ve svých modulech využívá sádrovláknité desky FERMACELL.

Dvojnásobná obytná plocha díky nástavbě s konstrukcí na bázi dřeva

22.11.2011 | Fermacell GmbH, org. složka, Dipl. Ing. Jaroslav Benák
V hamburském předměstí byl nástavbami domů na sídlišti téměř zdvojnásoben obytný prostor a současně realizován udržitelný energetický koncept. Ze statických důvodů byla stavební nástavba provedena metodou dřevěných panelů, sádrovláknitými deskami FERMACELL mohl být přitom realizován individuální koncept požární ochrany.

Opláštění výtahových šachet systémem FERMACELL

15.11.2011 | Fermacell GmbH, org. složka
Z hlediska stavebních předpisů musí opláštění výtahových šachet splňovat řadu požadavků – důležitá je zejména mechanická odolnost a stabilita, zatížitelnost (výtahové šachty jsou díky rázovému zatížení z osob nebo předmětů vystaveny obzvlášť vysokému mechanickému zatížení), ale i požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání a ochrana proti hluku.

Vrstvené bezpečnostní sklo v otvorových výplních

26.10.2011 | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Z policejních statistik vyplývá, že 37 % veškerých vloupání je uskutečněno okny. Pokud se zaměříme na mechanické zábranné systémy, jedním z možných řešení je bezpečnostní sklo. Nejběžněji používanými bezpečnostními skly pro zajištění ochrany osob a majetku jsou vrstvená bezpečnostní skla STRATOBEL a STRATOPHONE od AGC Glass Europe.

Citlivá rekonstrukce podkarpatské Filharmonie Artura Malavskiého v Řešově

24.10.2011 | Fermacell GmbH, org. složka
Stávající budova řešovské filharmonie pochází z konce 60-tých let 20. stol. a největší předností byla její akustika. Její zachování bylo i jedním z hlavních cílů generální rekonstrukce. Také proto byly všechny závěsné stropy a příčky nového sálu osazeny akustickými panely, vyráběnými na bázi sádrovláknitých desek FERMACELL.

Deska Knauf Diamant - specialista na výtahové šachty v panelových domech

18.10.2011 | Knauf Praha s.r.o.
Deska Knauf Diamant splnila kriterium mechanické pevnosti dané evropskou normou a lze jí samostatně ohradit výtahovou šachtu bez účasti zámečnických konstrukcí. Akustické vlastnosti lze ovlivňovat složením vrstev montované příčky či hloubkou dutiny. Příčka montovaná s deskou Knauf Diamant je ve značné výhodě při porovnání zvukové neprůzvučnosti.

Jednodušší montáž a kratší pracovní časy s novou robustní deskou Massivbauplatte

16.9.2011 | Knauf Praha s.r.o.
Konstrukce příček z Massivbauplatte umožňuje zvětšit při montáži vzdálenost profilů, na které se deska připevňuje, ze standardních 625 mm na 1000 mm. Desky lze rovněž použít na konstrukce různých průchodových traktů a únikových chodeb, například u administrativních budov apod., kde je vyžadována robustnost příčky, požární odolnost 90 minut a rychlost montáže.

Materiály FERMACELL na rodinných domech realizovaných unikátním systémem Box House

13.9.2011 | Fermacell GmbH, org. složka
Systém Box House originálně (systém je chráněn mezinárodním užitným vzorem) kombinuje princip dřevostavby a modulární výstavby. Na rodinných domech realizovaných systémem Box House se široce uplatňují sádrovláknité materiály FERMACELL, které jsou použity na stropech, příčkách i v podlahách.

Nejlevnější jsou profily, které vůbec nepoužijete

19.7.2011 | Knauf Praha s.r.o., Miroslav Nyč
Společnosti Knauf se podařilo v roce 2010 uvést úspěšně na trh suchou podlahu F146 a desku Diamant. Letošní novinkou jsou desky Knauf Massivbauplatte. Tloušťka desky 25 mm umožňuje především zvětšit vzdálenosti profilů ze standardních 625 mm na 1000 mm, což představuje významnou úsporu v použití profilů, a to téměř o 40 %.

Každá nová deska posunuje hranice požární odolnosti

27.6.2011 | Knauf Praha s.r.o., Ivan Sklenář
Knauf věnuje požární odolnosti zvýšenou pozornost nejen ve svém požárním katalogu, kterým se musí montážní firmy řídit, ale rovněž odbornými školeními zahrnujícími požární odolnost systémů. Každá firma, která se zabývá montáží desek požární odolnosti, musí mít příslušný certifikát, dokladující, že o problematice něco ví a je schopna dodržovat zásady technologického postupu.

První rodinný dům v ČR s konstrukčním systémem I- nosníků FERMACELL+STEICO

10.6.2011 | Fermacell GmbH, org. složka
V klidné části obce Podlusky vyrostl na konci loňského roku rodinný dům od firmy DBH s.r.o., kde byl poprvé v ČR použit konstrukční systém I-nosníků FERMACELL+STEICO. Sádrovláknité materiály FERMACELL našly uplatnění na nosných i vnitřních stěnových konstrukcích, na podlahách i stropech přízemního rodinného domu.
Knauf na TZB-info

Upevnění konstrukcí do sádrokartonu a dimenzační tabulky podle typu opláštění

6.6.2011 | Knauf Praha s.r.o., Jan Juhás
Konstrukce suché výstavby Knauf, ať už se jedná o příčky, podhledy, šachtové stěny a předsazené stěny, jsou konstrukcemi staticky nenosnými. To ovšem neznamená, že neunesou dodatečná užitná zatížení. U sádrovláknitých desek Knauf Vidiwall je únosnost opláštění tloušťky 12,5 mm až 22 kg na jeden bod a u cementových desek Aquapanel až 20 kg na jeden bod.

Prosvětlete si interiér s wall cladding

31.5.2011 | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, Ing. Pavel Hotový
Lakovaná skla se v aplikaci wall cladding vyznačují výbornou barevnou stabilitou, vysokou odolností proti vlhkosti a poškrábání a dobrou kompatibilitou s různými typy silikónů. Na obkládání stěn jsou k dispozici velké rozměry i formát běžných obkladů. V komerčních objektech se uplatní antibakteriání funkce.
Lakovaná skla Lacobel -  wall cladding snadno nahradí běžné keramické obklady

Elegance v interiéru - lakovaná a matovaná skla

18.5.2011 | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Atraktivním materiálem jsou lakovaná a matovaná skla Lacobel® a Matelac® společnosti AGC Glass Europe, která dokáží nejen elegantně podtrhnout barevný tón interiéru, ale zároveň i vytvořit výrazný designový prvek. Lakovaná skla jsou k dispozici i ve verzi s polypropylenovým filmem, který v případě rozbití skla zabraňuje dalším škodám či zranění.

Stabilní - i když se třese země

17.5.2011 | Fermacell GmbH, org. složka, Dipl.-Ing. Jaroslav Benák, z přednášky ve Volyni
Sádrovláknité desky Fermacell získaly jako první deskový materiál v Německu stavebně technické osvědčení pro použití v seizmicky namáhaných oblastech a mohou tak být používány ve všech seizmických oblastech pro stavbu jedno nebo vícepodlažních budov na bázi dřeva. Zkoušky byly prováděny v různých evropských ústavech.

Zeď s tvrdostí Diamantu

11.5.2011 | Knauf Praha s.r.o.
Tvrdost desek Diamant znamená nový standard v sádrokartonu. Větší odolnost proti povrchovému poškození, snadná aplikace hmoždinek s vysokou únosností, nízká hmotnost, rychlost výstavby, vynikající akustické i požární vlastnosti. Proto jsou desky Diamant vhodné jak pro novostavby, dřevostavby a komerční budovy, tak i pro rekonstrukce výtahových šachet a podhledů.

Nástavba s nosnou konstrukcí LindabConstruline a opláštěním deskami Fermacell

26.4.2011 | Fermacell GmbH, org. složka, z materiálů Ing. Petra Hynšta, technického manažera společnosti Lindab CZ
Veškerá nosná konstrukce je provedena z tenkostěnných ocelových profilů LindabConstruline. Obvodové stěny, nosné vnitřní stěny i stropy jsou opláštěny sádrovláknitými deskami FERMACELL a důvodem jejich použití bylo zajištění dostatečné statické odolnosti konstrukcí, požárních vlastností a požadované akustiky.

Společnost Rigips oceněna za napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky

24.2.2011 | Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
Společnost Rigips, s.r.o., získala Čestné uznání v soutěži o Stavební výrobek – technologii roku 2010 České stavební akademie. Ohodnocena byla technologie redukovaného napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky za úspěšné akustické řešení a konkrétní stavební návrh pružně reagující na aktuální potřebu.
zpět na aktuální články       2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   
 
 

Aktuální články na ESTAV.czKdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?Opuštěnou sklárnu u Teplic nahradí moderní průmyslový areálŽaluziový kastlík od Ytongu usnadní instalaci žaluziíUnikátní stroj na opravu silnic, frézuje a zároveň pokládá nový povrch