Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Z historie vápenopískových cihel (1894–2012) 2. díl – Firma Zapf

Průmyslovou výrobu vápenopískových cihel umožnil v roce 1894 vynález revolverového lisu od firmy Amandus Kahl z Anglie. Tento lis byl poprvé instalován ve výrobním závodě v Machlenburgu. V následujících 6 – 7 letech do roku 1901 dochází k prudkému rozvoji vápenopískového průmyslu po celém Německu. Již 10. prosince roku 1900 se v domě architektů v Berlíně setkává 32 účastníků sdružení „které zakládá fabriky na vápenopískové cihly“. Již tehdy se tedy jednalo o poměrně prudce se rozvíjející průmysl a již v roce 1901 existovalo v Německu cca 80 výrobních závodů na vápenopískové cihly!


Georg Zapf

4. listopadu 1899 zakládá 29letý drogista Georg Zapf první výrobní závod na vápenopískové cihly v jižním Německu. („Erste Bayerische Kunstsandsteinwerke GmbH Behringersdorf“)

Tento výrobní závod již v roce 1900 produkoval 3 mil. vápenopískových cihel. (Pro srovnání to odpovídá zhruba množství vápenopískových cihel vyrobených a prodaných v ČR v roce 2000, tj. o 100 let později!)

Fabrika stojí dodnes, stále bez přestávky již po 4 generace rodiny Zapfů produkuje vápenopískové cihly, dnes již však nejmodernější produkty odpovídající 21. století, např. KS-QUADRO apod. Jedná se o nejstarší dosud fungující výrobní závod na světě. Proto bylo v listopadu roku 2010 otevřeno k výročí 111 let od založení v Behringersdorfu muzeum vápenopískového průmyslu zahrnující celou tuto dlouhou historii.

O současném uplatnění vápenopískových cihel Kalksandstein čtěte zde

 
Erste Bayerische Kunstsandsteinwerke GmbH Behringersdorf v roce 1900

První logo sdružení výrobců vápenopískového průmyslu r. 1901

Logo 111 let firmy Zapf


Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss
logo Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss

Kalksandstein CZ s.r.o. - výroba a prodej vápenopískových cihel. Jejím hlavním cílem je poskytovat odborné poradenství v oblasti stavebních hmot a technologií pro nejstaršího výrobce vápenopískových cihel Zapf Daigfuss. Naši odborníci Vám poradí se všemi ...