Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ukázka realizace z pórobetonových tvárnic z řady H+H Exclusive

Snadná opracovatelnost a poměr ceny a kvality materiálu rozhodly ve prospěch pórobetonových tvárnic H+H.

Na okraji Ždírce nad Doubravou směrem na Krucemburk vyrostla na jaře roku 2010 novostavba bowlingového baru s restaurací. Již z fotografií je zřejmé, že se nejedná o tradiční pravoúhlý objekt, ale o stavbu, jejiž čelní a boční stěnu spojuje půloblouk. Pro bezproblémovou realizaci bylo tedy nutné najít stavební materiál, který umožní rychlou výstavbu a snadno se opracovává.

Cílem investora a současného provozovatele objektu bylo zprovoznit zařízení před letní sezónou 2010. Společně s projektantem tedy hledali řešení, které by zaručilo rychlou a i přes nestandardnost projektu snadnou výstavbu. O výstavbě z pórobetonu rozhodly kromě jeho snadné opracovatelnosti také jeho výborné tepelně izolační vlastnosti. Objekt má být v provozu celoročně a proto investora zajímaly také náklady na vytápění, které jsou u staveb z pórobetonu minimálně o čtvrtinu nižší, než u srovnatelných staveb z cihelného zdiva.

Z nabídek několika výrobců pórobetonových tvárnic byly po srovnání poměru kvality a ceny vybrány bílé pórobetonové tvárnice z řady H+H Exclusive. Obvodové zdivo bylo postaveno z přesných tvárnic o rozměru 600/375/250 v provedení PDK - tedy s perem, drážkou a úchopovou kapsou, která umožňuje snadnou manipulaci. Tyto tvárnice mají tepelný odpor 3,75 K/W na m2 a součinitel prostupu tepla 0,26 W/m2K a splňují tak parametry energeticky úsporných staveb i bez dodatečného zateplení. Vnitřní příčky byly zděny z přesných příčkovek H+H Exclusive, které jsou k dispozici jak v hladkém provedení, tak v provedení PD (s perem a drážkou) a PDK (+ s úchopovou kapsou).


Příprava pórobetonových bloků H+H
 
Průběh stavby z porobetonových bloků H+H

"Rozhodujícím kritériem výběru materiálu pro mě byla jeho kvalita a náklady na výstavbu. Zajímaly mě nejen náklady na pořízení materiálu, ale také na stavební práce a následný provoz. A vzhledem k tomu, že se díky snadnosti opracování a zdění významně zkrátila doba výstavby hrubé stavby, byl jsem spokojen. Navíc jsem ušetřil i na dodatečném zateplení, které nebylo nutné dělat," říká Hubert Kolář, investor a majitel Bowling baru ve Ždírci.


Bowling Ždírec nad Doubravou z bloků H+H

U veřejnosti přístupných staveb je nezanedbatelným kritériem při výběru stavebního materiálu také jeho požární odolnost. Pórobetonové tvárnice H+H jsou díky svému minerálnímu složení nehořlavé a tedy velmi bezpečné pro využití u všech typů staveb. Prodyšné pórobetonové zdivo navíc dokáže účinně regulovat vlhkost v interiéru a díky svému složení přirozeně brání růstu plísní.

Základy objektu byly připraveny na konci srpna 2009 a zdít se začalo v září. Hrubá stavba byla dokončena na konci listopadu. Vzhledem k tomu, že se pórobetonové tvárnice zdí pouze na tenké maltové lože a vrstva omítky může být díky přesnosti materiálu velmi slabá, není nutné, aby hrubá stavba takzvaně vymrzla. Vnitřní stavební práce a instalace tak byly zahájeny ihned po dokončení hrubé stavby. Kolaudace proběhla na začatku června 2010 a Restaurace s bowling barem byla otevřena 16. června 2010.

Název projektu: Restaurace a bowling bar Ždírcec nad Doubravou
Investor: Hubert Kolář
Projektant: Ing. arch. Jiří Marek, JM - Projekt
Stavební firma: Stavební firma Černý, Stavební firma Kopecký
Doba realizace: srpen 2009 - červen 2010
Materiál na hrubou stavbu: pórobetonové tvárnice H+H Exclusive

 
 
Reklama