Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Heluz – úspěšně v inovacích

Začátkem května jsme zveřejnili článek o připravovaných inovacích ve stavebnictví a dnes k novinkám přinášíme podrobnosti od společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Foto: reference Heluz, www.heluz.cz
Foto: reference Heluz, www.heluz.cz

Ve 4. veřejné soutěži programu TRIO je mezi projekty doporučenými k podpoře celá řada projektů z oblasti stavebnictví a TZB. Program TRIO je naplánován na období 2016 — 2021 s celkovým objemem podpory 3 700 mil. Kč. Program je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

TZB-info: Podpora z programu TRIO i do stavebnictví a TZB

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., největší český výrobce cihelného materiálu uspěla hned se dvěma projekty. Heluz zákazníkům nabízí komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, který zahrnuje: cihly pro obvodové, nosné, příčkové a akustické zdivo, keramické stropy a překlady, nosné překlady pro venkovní rolety a žaluzie, keramické stropní panely, cihelné komíny, cihelné obkladové pásky, dlažbu a nepálené cihly. Požádali jsme Heluz, zda bychom mohli "nakouknout pod pokličku" chystaným inovacím.

Cihly pokročilé koncepce s řízenými vlastnostmi

TZB-info: V čem je projekt inovativní? Ing. Pavel Heinrich, produkt manažer HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.: "Hlavní inovace spočívá v možnosti nastavení parametrů konstrukce zhotovené tradičním způsobem - zděním - na potřeby konkrétního projektu. Toto v současné době není dost dobře možné, projektant vždy volí určité kompromisní řešení z nabízeného sortimentu. Z pohledu výrobce je nutné vyrábět velké množství různých cihel, což se sebou přináší také problémy. Další inovace spočívají ve zefektivnění dosažených parametrů např. zlepšení tepelněnizolačních vlastností zdiva."

TZB-info: Kdy můžeme čekat výsledky?
Ing. Pavel Heinrich: "Konec projektu je naplánován na rok 2022. Tímto se rozumí ukončení vývojové fáze. Do trhu se výrobek může dostat po tomto roce. Kromě výrobků je totiž nutné vyvinout technologie resp. celý proces pro sériovou výrobu (rozuměj velkokapacitní výrobu cihel nové koncepce)."

TZB-info: Kdo je cílovou skupinou pro nový konstrukční systém?
Ing. Pavel Heinrich: Cílovou skupinou tohoto projektu jsou zejména stavebníci budov určených pro bydlení.

TZB-info: Potěšilo vás zařazení mezi doporučené projekty a co to pro projekt znamená?
Ing. Pavel Heinrich: "Určitě ano. Být úspěšným uchazečem v tomto projektu jednak ukazuje, že vývojové projekty umíme zvládnout na čemž naše firma staví a zároveň u tohoto konkrétního projektu je vidět, že jdeme ve vývoji správnou cestou, protože projekt prochází oponentním řízením, které řeší jak technickou tak i ekonomickou stránku projektu."


Ilustrační obrázek, prvky Heluz, kompletní systém, foto: www.heluz.cz

Inovace technologie výroby lehčeného cihelného střepu pro tenkostěnné cihelné bloky

TZB-info: Byli jste úspěšní hned ve dvou titulech. V čem je inovativní tebto druhý projekt?
Ing. František Viktorín, provozní technolog společnosti HELUZ: "Projekt je inovativní v tom, že se zabývá celou výrobou a to již od výběru vhodné suroviny, přes její těžbu a vhodné míchání jednotlivých technologických typů, sestavení optimální směsi, vytváření, sušení a pálení s ověřením konečné požadované kvality střepu s důrazem na sníženou energetickou náročnost a enviromentální aspekty ve všech částí technologického procesu."

TZB-info: V tomto případě asi nemůžeme mluvit o cílové skupině a kdy můžeme čekat výsledky, když jde o proces zasahující do celé výroby?
Ing. František Viktorín: "V tomto případě se nejedná o vývoj nového konstrukčního systému, ale o komplexní procesní inovaci celého technologického procesu výroby cihlářského zboží. Poslední etapa „Normové ověření optimalizovaného střepu“ má termín k 31. 12. 2022. V průběhu roku 2023 lze tedy očekávat provozní či poloprovozní ověření dosažených výsledků. I zde jsme rádi za zařazení mezi doporučené projekty, těšíme se, že poodkryjeme limity použití cihlářského střepu ve smyslu současného moderního stavebního materiálu."

TZB-info: Děkujeme za přiblížení trendů a přejeme ať se daří a inovace ať jsou přínosem pro firmu i zákazníky.

 
 
Reklama