Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nad ústím Strahovského tunelu vyrostl rezidenční projekt Sacre Coeur2 unikátní konstrukce

V prvním čtvrtletí tohoto roku bude dokončen rezidenční projekt Sacre Coeur2 od společnosti Satpo. Stavba je výjimečná škálou typů a velikostí bytových jednotek a také ocelovou mostní konstrukcí, která překračuje tubusy Strahovského tunelu a vynáší horní patra stavby.

Nový rezidenční projekt Sacre Coeur² doplnil chybějící blok mezi ulicemi Kobrova a Holečkova v Praze na Hřebenkách. Přes ulici volně navazuje na první etapu stejnojmenného projektu a téměř bezprostředně sousedí s parkem, který dal oběma projektům jméno. Byty budou stejně jako vyhlídka v parku nabízet pohled na celou jihovýchodní část Prahy.

„Myslím, že doby nekoordinované solitérní zástavby na okraji Prahy jsou překonané a lidé začínají vnímat výhody spojené s bydlením v centru,“ říká hlavní architekt projektu Jan Schindler. „S tím souvisí také nutnost zahuštění městské struktury a doplnění parteru o nové veřejné prostory s městským vybavením, zelení a adekvátním řešením dopravy a parkování. Naší snahou je zakomponovat všechny tyto ověřené atributy do nově vznikající lokality.“

01 Rezidenční projekt Sacre Coeur² na pražských Hřebenkách, zdroj SATPO, Schindler Seko Architects
01 Rezidenční projekt Sacre Coeur² na pražských Hřebenkách, zdroj SATPO, Schindler Seko Architects
02 Rezidenční projekt Sacre Coeur² na pražských Hřebenkách, zdroj SATPO, Schindler Seko Architects
02 Rezidenční projekt Sacre Coeur² na pražských Hřebenkách, zdroj SATPO, Schindler Seko Architects
03 Východní fasáda, recepce Sacre Coeur², zdroj SATPO, Schindler Seko Architects
03 Východní fasáda, recepce Sacre Coeur², zdroj SATPO, Schindler Seko Architects

Autorem obou etap Sacre Coeur je ateliér Schindler Seko Architects. K oběma projektům z hlediska jejich funkce výjimečnosti Jan Schindler vysvětluje: „Z urbanistického hlediska je spojuje snaha o scelení městské blokové struktury, která byla během minulého režimu zničena výstavbou Strahovského tunelu. Mezi oběma budovami vznikne nový veřejný prostor s obchodním vybavením v parteru, v jehož těžišti se nachází dopravní obslužnost lokality. Neviditelným společným jmenovatelem obou projektů je právě podzemní stavba tunelu, která ale z technického hlediska podmínila největší rozdíl – nový objekt překračuje celý objem tunelového tělesa formou mostu. Obdobně jako u slavného Ponte Vecchio ve Florencii se tedy bude bydlet přímo v mostě.“

Bydlení v nejvyšších standardech

Projekt Sacre Coeur² od ateliéru Schindler Seko Architects bude nabízet nejvyšší standardy v bydlení, a to hned ve třech typech bytových jednotek. U všech bytů se kladl důraz na vzdušné interiéry, ochranu soukromí, funkčnost dispozic a vybavení interiérů.

Okna nejdůležitějších obytných místností každého bytu v domě jsou díky orientaci domu a natočení fragmentů fasády části domu orientované na jihovýchod a východ, přičemž drtivá většina bytů bude užívat i zapadajícího slunce.

Na střeše domu nabízí nejvyšší úroveň bydlení 5 penthousů s vlastními střešními zahradami. Je to v podstatě pět bungalovů, které jsou stavěny přímo na míru budoucím majitelům. Samozřejmostí je příprava na krb v interiéru a jacuzzi na střešní terase. Penthousy mají velkorysé úložné prostory, počet parkovacích míst podle potřeby nebo např. prioritní předvolbu výtahu pro jízdu dolů. Díky velkoplošnému prosklení stěn penthousy nabízí panoramatický výhled na celé město.

04 Loft v projektu Sacre Coeur², zdroj SATPO, Schindler Seko Architects
04 Loft v projektu Sacre Coeur², zdroj SATPO, Schindler Seko Architects
05 Penthouse v projektu Sacre Coeur², zdroj SATPO, Schindler Seko Architects
05 Penthouse v projektu Sacre Coeur², zdroj SATPO, Schindler Seko Architects
06 Apartmán s lodžií v projektu Sacre Coeur², zdroj SATPO, Schindler Seko Architects
06 Apartmán s lodžií v projektu Sacre Coeur², zdroj SATPO, Schindler Seko Architects

Lofty s výhledem na Prahu

První dvě podlaží jižního křídla projektu Sacre Coeur² obsadilo 8 loftů, čili mezonetových bytů. Jejich hlavní obytné prostory se světlou výškou více než 5 metrů disponují opět výhledem na Prahu. Klidové části včetně ložnic jsou naopak orientovány do vnitřního atria budovy. Všechny lofty mají navíc k dispozici soukromou předzahrádku na jižní straně. Také lofty mají zcela volné dispozice, takže jejich dokončení je vždy podle individuálního přání budoucího majitele.

Třetí až páté patro obsadily byty s dispozicemi od 1+kk až 5+kk, přičemž všechny mají prostorné zádveří s šatnou nebo vestavěnou skříní. Byty mají samostatné technické místnosti pro pračku. Každá obývací zóna má vlastní WC s umyvadlem, velké byty mají standardně dvě koupelny, kde jedna je vždy součástí ložnice rodičů.

Šatny a en-suite koupelny

Zdivo z cihel HELUZ


Mezibytové příčky projektu Sacre Coeur² jsou z části vyzdívané, a to cihlami s vyšší akustickou izolací řady HELUZ AKU. Oproti běžným cihelným blokům mají cihly HELUZ AKU nižší míru vylehčení dutinami, silnější žebrování a jsou určeny pro místa, kde jsou zvýšené nároky na zvukovou izolaci. Cihly jsou zděné na vápenocementovou maltu.

Z cihel řady HELUZ AKU jsou vyzděny i obvodové stěny penthousů, tedy pěti luxusních apartmánových jednotek na střeše Sacre Coeur². Díky větší objemové hmotnosti, a tím větší tepelné akumulaci oproti běžným dutinovým cihlám zajišťují lepší tepelnou pohodu v interiéru. Masivnější konstrukce cihelných bloků HELUZ AKU umožňuje bezproblémové kotvení dalších vrstev fasády. Tu tvoří dodatečná tepelná izolace z desek z minerálních vláken a lehký montovaný fasádní systém na nosném roštu.

Zdivo z cihel HELUZ bylo využito také na obezdívky instalačních šachet a na individuální úpravy dispozic penthousů a loftů podle přání budoucích majitelů bytových jednotek v projektu Sacre Coeur².

07 Cihly HELUZ v projektu Sacre Coeur²08 Cihly HELUZ v projektu Sacre Coeur²
09 Cihly HELUZ v projektu Sacre Coeur²10 Cihly HELUZ AKU v projektu Sacre Coeur²

Autoři stavby kladli u všech bytů důraz na dostatek úložných prostor. Větší byty jsou logicky dispozičně děleny na obytnou a privátní zónu. Ve většině bytů jsou navrženy en-suite koupelny, tedy koupelny přímo propojené s ložnicí. Interiérové dveře mají výšku 220 cm a skryté závěsy. Každý byt má své garážové stání a sklep. V bytech je celoplošné podlahové vytápění a klimatizace.

Projekt Sacre Coeur² je polyfunkční a bude tedy kromě funkce bydlení nabízet i komerční prostory, zejména prodejny a služby, a to v prvních dvou podlažích severního křídla domu se vstupy z ulice Holečkova. Developer prostory nabízí i jako vhodné místo např. pro kanceláře sídla firmy. I zde jsou k dispozici parkovací stání.

Součástí projektu je i centrální nonstop recepce zajišťující služby rezidentům. Do všech prostor v domě včetně sklepů a garáží bude instalován čipový systém. Samozřejmostí je kamerový systém u vstupu do domu a v garážích.

Parkingy a sklepy jsou umístěny pod celým objektem a jako jediné části bloku jsou postaveny na stropě Strahovského tunelu, který klesá ve směru okolního terénu. Jednopodlažní prostor garáží tedy kaskádovitě kopíruje daný sklon a vytváří tak prostorově zajímavé terasy, na kterých parkují auta.

Most přes Strahovský tunel

Unikátní je projekt Sacre Coeur² svou hlavní nosnou konstrukcí. Dvě z křídel projektu stojí přímo nad Strahovským tunelem, respektive nad jeho koncovou částí prováděnou hloubením. Klasický způsob založení pod celým půdorysem domu tedy z důvodu zatížení tunelu nebyl možný. Druhou komplikací byl přenos vibrací z tunelu do konstrukce domu.

Projektanti stavby navrhli zcela unikátní konstrukci, kdy severní a jižní křídlo domu stojí na mohutných mostních příhradových ocelových konstrukcích vynášejících horní podlaží. Mostní konstrukce zabírá v jižním, resp. severním křídle, dvě, resp. tři podlaží a založena je na hlubinných pilotách mimo konstrukci Strahovského tunelu.

Diagonály příhradové konstrukce procházejí přes jednotlivá podlaží a jsou v interiérech přiznané. Zejména v mezonetových bytech jižního křídla se světlou výškou hlavní obytné místnosti 5 m tvoří efektní interiérový prvek a navozují dojem adaptace velkoprostorové industriální stavby.

11 Ocelová příhradová mostní konstrukce Sacre Coeur² nad Strahovským tunelem, zdroj METROSTAV
11 Ocelová příhradová mostní konstrukce Sacre Coeur² nad Strahovským tunelem, zdroj METROSTAV
12 Mostní konstrukce severního a jižního křídla Sacre Coeur² nad Strahovským tunelem, zdroj METROSTAV
12 Mostní konstrukce severního a jižního křídla Sacre Coeur² nad Strahovským tunelem, zdroj METROSTAV
13 Východní a severní křídlo projektu Sacre Coeur² z atria projektu
13 Východní a severní křídlo projektu Sacre Coeur² z atria projektu

Stavební řešení projektu Sacre Coeur²

Konstrukčně je objekt rozdělen na samostatné dilatační celky. Objekt SO-01 obsahuje 3 dilatační celky (severní křídlo, východní křídlo, atrium – zastřešení parkingu), objekt SO-02 (jižní křídlo) je samostatným dilatačním celkem odděleným od objektu SO-01. Vlastní konstrukce objektu je značně ovlivněna konstrukcí Strahovského tunelu, na které se objekty nalézají. Protože těleso tunelu není schopné přenést zatížení vyvolané stavbou, je navržena ocelová konstrukce jižního a severního křídla objektu, která ˈpřemostíˈ konstrukci tunelu a přenese zatížení do okolí tunelu.

Stavební jáma pod východním křídlem objektu je provedena jako svahovaná v přímém kontaktu s tělesem Strahovského tunelu. Pouze jižní část je provedena se záporovým vetknutým pažením z důvodu přímého kontaktu s ulicí Grafická. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické pilíře, sloupy a stěny. Stěny jsou navrženy v tloušťkách 200–300 mm. Nosnou konstrukci zastřešení garáže tvoří ocelové kruhové sloupy s požárním obkladem.

14 Rezidenční projekt Sacre Coeur² na pražských Hřebenkách, zdroj METROSTAV
14 Rezidenční projekt Sacre Coeur² na pražských Hřebenkách, zdroj METROSTAV
15 Atrium a jižní křídlo projektu Sacre Coeur² s unikátní mostní konstrukcí nad Strahovským tunelem, zdroj METROSTAV
15 Atrium a jižní křídlo projektu Sacre Coeur² s unikátní mostní konstrukcí nad Strahovským tunelem, zdroj METROSTAV
16 Pod atriem projektu Sacre Coeur² jsou parkovací stání a sklepy pro každý byt, zdroj METROSTAV
16 Pod atriem projektu Sacre Coeur² jsou parkovací stání a sklepy pro každý byt, zdroj METROSTAV

17 Stavba projektu Sacre Coeur², zdroj METROSTAV
17 Stavba projektu Sacre Coeur², zdroj METROSTAV
18 Stavba projektu Sacre Coeur²
18 Stavba projektu Sacre Coeur²

Konstrukční systém, který pomocí ocelových příhradových nosníků vytváří most nad tunelem, umožňuje vestavbu objektů SO-01 a SO-02. Dále jsou v objektu konstrukce tvořené ocelovými stropními nosníky kotvenými do hlavních a pomocných ocelových nosníků objektu. Přes tyto nosníky je vytvořena plechobetonová stropní deska. Ostatní prvky hlavních podlažních desek jsou tvořeny železobetonovými stropními deskami osazenými na železobetonových sloupech a stěnách.

Konstrukce zastřešení garáže je tvořena ocelovými průvlaky a trámy, přes které je uložena plechobetonová deska. Konstrukce podlahy garáže je tvořena plechobetonovou deskou osazenou na monolitických stěnách, jež jsou přes základovou desku osazeny přímo na konstrukci zastropení SAT. Obvodové stěny jsou tvořeny železobetonovou monolitickou konstrukcí. Mezibytové příčky tvoří nosné železobetonové stěny nebo jsou vyzdívány z keramických zvukově izolačních cihel HELUZ AKU. Dělící stěny obchodních jednotek jsou tvořeny sádrokartonovou konstrukcí s požadovanou požární, akustickou a bezpečnostní odolností. Příčky jsou navrženy zděné z keramických tvarovek HELUZ, v obchodních plochách sádrokartonové.

Řešení protipožární ochrany ocelových stropních nosníků a sloupů

Na tomto projektu se uplatnilo několik produktů ze sortimentu Knaufu. Nejen standardní sádrokartonové konstrukce zejména v podobě podhledů a předsazených stěn a sádrové omítky MP75, ale také ne tak časté materiály jako je sádrový protipožární nástřik Vermiplaster a cementové desky AQUAPANEL®Outdoor.

Původně byla v projektu ochrana ocelových stropních nosníků a sloupů řešena pomocí obkladů. Tam, kde nosníky nejsou vidět a jsou zakryty sádrokartonovými konstrukcemi bez požární odolnosti, bylo výhodné nabídnout jako alternativu protipožární nástřIk Vermiplaster. Hlavní výhoda Vermiplasteru byla rychlost aplikace a cena při zajištění stejné požární ochrany nosníků. Generální dodavatel tak mohl stavbu zrychlit a ještě k tomu to bylo cenově výhodnější řešení. Vlastní aplikace, nástřik protipožární omítkou Vermiplaster, probíhala v nejméně vhodný čas, tj. v zimních měsících (prosinec – únor) v jednotlivých dnech podle stavební připravenosti, stavba byla temperovaná, aby byly zajištěny základní podmínky pro aplikaci. I tak nástřik proběhl naprosto bez problémů i díky zkušenosti zpracovatelské firmy FIRESI, která byla generálnímu dodavateli doporučena.

Vermiplaster – nástřik ocelových konstrukcí
Vermiplaster – nástřik ocelových konstrukcí
Konstrukce pro sádrokartonový obklad
Konstrukce pro sádrokartonový obklad

Nezávislé konstrukční řešení fasády odstranilo problémy s dilatačními a objemovými pohyby

Vzhledem k tomu, že celý objekt je založen nad portálem Strahovského tunelu, vyvolalo nutnost použití nadstandartních dimenzací ocelových nosičů, vynášejících hmotnost celého objektu nad tunelem.

Ocelové nosiče, HEB profily, díky svým objemovým změnám vlivem teploty, neumožňovaly použití standartních fasádních systémů. Proto byla doplněna tato konstrukce, pružně uloženými statickými ocelovými úhelníky, na které byly založeny sádrokartonové profily s korozivní odolností třídy C5. Následně byla vložena tepelná izolace a profily byly uzavřeny difuzní fólií.

Celá konstrukce byla zaklopena fasádní cementovou deskou AQUAPANEL® Outdoor s finálními omítkovými vrstvami. Nezávislé konstrukční řešení fasády o ploše 730 m2 zcela odstranilo problémy s dilatačními a objemovými pohyby nosné ocelové konstrukce. Realizátorem této fasádní aplikace byla firma STAVOMAK.

Detail fasády s deskami AQUAPANEL® Outdoor před...
Detail fasády s deskami AQUAPANEL® Outdoor před...
… a po nanesení finálních omítek
… a po nanesení finálních omítek

Základní údaje o projektu Rezidence Sacre Coeur²

Lokalita: Holečkova ulice, Praha 5
Celková plocha: 13 500 m2
Investor: Satpo
Hlavní architekt: Jan Schindler
Architekt: Jana Hamrová, Petra Hlaváčková
Vizualizace: Realview
www.schindlerseko.cz
Realizace: Metrostav a.s.
Stavbyvedoucí: Lukáš Březina
Dokončení: 1Q 2016

Rezidence Sacre Coeur² získala Cenu odborné poroty a Cenu veřejnosti v soutěži Realitní projekt roku 2014.

 
 
Reklama