Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Semináře Beton University 2020 jsou za rohem!

Architektura v betonu a Konstrukce a betony pro jejich zhotovení II. Skupina Českomoravský beton Vás spolu s Českou betonářskou společností ČSSI a partnery zve na vypsané semináře. Zapište se i Vy na semináře 11. ročníku Beton University a získejte titul na beton!


Přijďte se seznámit s novinkami v oboru, načerpat cenné informace a navázat důležité kontakty. Věříme, že připravená specializovaná témata seminářů opět splní Vaše očekávání.

Semináře jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání ČKAIT i ČKA.

betonuniversity.cz

Seminář – Architektura v betonu

Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí semináře budou rovněž přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe.

V I. pololetí roku 2020 se uskuteční seminář

25. března – Ostrava
Clarion Congress Hotel
Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Akreditace

ČKAIT – 1 bod
ČKA – 2 body

Odborní partneři


Pořadatel


Spolupořadatel


Program

8.30 – 9.00 REGISTRACE
9.00 – 10.30 ZAHÁJENÍ Ing. Jan Veselý, MBA / Českomoravský beton
Slovo úvodem z regionu
Realizace z betonu doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. / Kamil Mrva Architects
TP – pohledové betony Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS
Dotazy / diskuse
10.30 – 10.55 PŘESTÁVKA – občerstvení
10.55 – 12.15 Příklady diagnostiky architektonicky cenných ŽB konstrukcí doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. / SZK FAST VUT Brno
Světová architektura pohledového betonu Mgr. Iveta Heczková / RECKLI
BIMTech Tools – nástroje, jak na beton v projektu Ing. arch. Rostislav Mareš / BIM Technology
Dotazy / diskuse
12.15 – 12.30 PŘESTÁVKA
12.30 – 13.50 Provádění a ošetřování betonu – příklady z praxe Ing. Michal Števula, Ph.D. / BETOTECH
Současné možnosti bednění atypických tvarů Ing. Martin Juren / PERI
Realizace architektonicky zajímavých betonových konstrukcí Bc. Pavel Kubica / Českomoravský beton
Architektonické podlahy – realizace Ing. Jaroslav Mazanec / Českomoravský beton
Dotazy / diskuse
13.50 – 14.00 ZÁVĚR – test, dotazník
14.00 – 15.00 OBĚD

Seminář – Konstrukce a betony pro jejich zhotovení II.

Seminář je zaměřen na betonové konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. V druhé ze série seminářů budou podrobněji popsány ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné konstrukce a pro speciální zakládání staveb. Uvedeny budou také praktické informace související s prováděním staveb a se složením betonu v různých podmínkách.

V I. pololetí roku 2020 se uskuteční seminář

18. března – Praha
Národní technická knihovna – Ballingův sál
Technická 2710/6, 160 80 Praha 6

Akreditace

ČKAIT – 1 bod
ČKA – 2 body

Odborní partneři


Pořadatel


Spolupořadatel


Program

8.30 – 9.00 REGISTRACE
9.00 – 10.30 ZAHÁJENÍ Ing. Jan Veselý, MBA / Českomoravský beton
Slovo úvodem z regionu
Specifikace a požadavky na betony Ing. Vladimír Veselý / SVB ČR, ČBS
Využití ultra-vysokohodnotných betonů (UHPC) pro zesilování konstrukcí Ing. Robert Coufal, Ph.D. / TBG METROSTAV
Využití robotické fabrikace ve stavebnictví MgA. Federico Díaz / Studio Federico Díaz
Dotazy / diskuse
10.30 – 10.50 PŘESTÁVKA – občerstvení
10.50 – 12.15 Navrhování vodonepropustných konstrukcí, BÍLÉ VANY Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. / Obermeyer Helika
Speciální betony pro vodonepropustné konstrukce Bc. Zdeněk Hlavsa / TBG METROSTAV
Doplňkové prvky a technologie pro bednění Ing. Petr Finkous / PERI
Návrh těsnících systémů a konstrukční zásady BÍLÉ VANY dle TP ČBS 04 Ing. Michal Voplakal, Ph.D., MBA / JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.
Dotazy / diskuse
12.15 – 12.30 PŘESTÁVKA
12.30 – 13.50 Betony pro speciální zakládání staveb Ing. Jan Šperger / Zakládání staveb
Nedestruktivní stanovení polohy výztužných prvků v cementobetonových krytech vozovek Ing. Radek Matula, Ph.D. / SQZ
Přísady do betonu – rozdělení a funkce Ing. Petr Huňka, Ph.D. / STACHEMA CZ
Betony pro zesilování konstrukcí, vodonepropustné konstrukce a zakládání Ing. Karolína Erbenová / TBG METROSTAV
Dotazy / diskuse
13.50 – 14.00 ZÁVĚR – test, dotazník
14.00 – 15.00 OBĚD

11. ročník

Pořadatel


Spolupořadatel


Mediální partneři


Semináře jsou určeny

pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, pedagogy, novináře a širokou odbornou veřejnost.

VLOŽNÉ: 200,- Kč.
Členové ČKAIT, ČKA a ČSSI – SLEVA 50 %.
Studenti, pedagogové a novináři – ZDARMA.

Registrace

Na semináře v 11. ročníku Beton University se můžete jednoduše přihlásit vyplněním on-line registračního formuláře na www.betonuniversity.cz/registrace.

Beton University
logo Beton University

Společnost Českomoravský beton, a. s. Vás spolu se svými dceřinými společnostmi a partnery tímto zve na další ročník seminářů Beton University. Témata, termíny a místa konání seminářů najdete na www.betonuniversity.cz Budete mít příležitost seznámit se pod ...