Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Načerpejte v listopadu nové vědomosti v oblasti betonu

Přihlaste se na listopadové semináře Beton University a přijďte se podívat na jeden z našich seminářů, kde zjistíte vše, co vás o betonu zajímá. Termíny a místa konání: 1. 11. Brno, 7. 11. Plzeň a 15. 11. Tábor.Společnost Českomoravský beton, a.s., člen HeidelbergCement Group, pořádá vzdělávací semináře Beton University zařazené do akreditovaného vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT a ČKA. Tematicky zaměřené semináře jsou vedeny předními odborníky s cílem seznámit posluchače s novinkami v oboru. Na seminářích se kromě technických řešení a postupech při výstavbě dozvíte ucelené informace vedoucí ke spojení a správnému využití požadavků na konstrukce z pohledu jednotlivých specializací. Součástí seminářů jsou praktické poznatky a použití na stavbách.

Semináře jsou zejména určeny pro architekty, projektanty, stavební firmy, investory, stavební dozory, studenty, pedagogy a širokou odbornou veřejnost. Věříme, že se semináře Beton University stanou místem setkávání odborníků a profesionálů ve stavebnictví, kde bude dialog ideální příležitostí zkonzultovat své vlastní zkušenosti s předními odborníky.

Aktuálně jsme pro posluchače připravili seminář Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I. a Beton - rizika vad a poruch.

KONSTRUKCE A BETONY PRO JEJICH ZHOTOVENÍ I.


Seminář je prvním dílem seriálu, který bude zaměřen na různé druhy betonu, tak jak je potřebují investoři, projektanti a zhotovitelé. Uvedeny budou souvislosti vlastností s vlivy prostředí působící na beton, zkoušením betonu, legislativou apod. V tomto díle semináře budou podrobněji popsány betony pro tenkostěnné a masivní konstrukce.

Kdy a kde?
  • 1. 11. 2018 - Brno

Přihlásit se na termín.

BETON - RIZIKA VAD A PORUCH


Seminář je zaměřen na faktory, které ovlivňují kvalitu provedení betonových konstrukcí a jejich životnost. Zejména na vlivy prostředí působící na beton, vlivy při výrobě, dopravě, ukládání a ošetřování betonu, včetně bednících prací. Dále je seminář zaměřen na možný postup při navrhování betonu s ohledem na požadovanou životnost betonové konstrukce.

Kdy a kde?
  • 7. 11. 2018 - Plzeň
  • 15. 11. 2018 - Tábor

Přihlásit se na termín.

Na videa z předchozích ročníků a na rozhovory s přednášejícími se můžete podívat na našem Youtube kanálu.


Beton University
logo Beton University

Dlouhodobý vzdělávací projekt Beton University, který organizuje skupina Českomoravský beton spolu se svými dceřinými společnostmi, byl vzhledem k epidemiologické situaci v předešlých dvou letech omezen. V letošním roce jsme se rozhodli semináře opět ...