Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Citlivá rekonstrukce Šoltéství v Heřmanovicích

Na pomezí Jeseníku a Zlatých Hor se nachází obec Heřmanovice. Uprostřed obce, v blízkosti hlavní silnice, stojí patrová renesanční budova. Není příliš architektonicky výrazná, ale pro historii obce má obrovský význam. Jedná se o budovu šoltéství, sídlo zdejších dědičných šoltysů, tedy rychtářů.

Budova má nejasné stáří. V přízemí se ale dochovaly renesanční klenby a pamětní erbovní deska. Na ní jsou znaky Vladislava Zikmunda, krále polského a švédského, a rakouského arciknížete Karla. Dolní část německy psané desky sděluje, že v tomto domě přenocovala obě knížata 14. června 1624 a že dovolila, aby na památku jejich pobytu byly v domě zhotoveny jejich znaky.

Zahájení rekonstrukce

Historie památkově chráněné budovy je tedy velmi dlouhá a na jejím vzhledu se podepsal zub času. V posledních letech stavba prošla generální rekonstrukcí. Hlavní důraz byl při opravách kladen na použití materiálů a stavebních postupů, které by se co nejvíce podobaly těm historickým. Nakonec se díky citlivému přístupu realizačních firem podařilo až v nevídaném měřítku zachovat původní ráz objektu.

Sázka na dobové receptury

Stavební práce zahrnovaly zajištění statiky budovy, hydroizolační práce po jejím obvodu, výměnu oken, opravu střechy a rekonstrukci exteriéru a interiéru včetně nových omítek. A byly to právě použité omítkoviny, které propůjčily budově šoltéství neuvěřitelně autentický ráz. Na místo omítkových směsí na cementové bázi, které mají v moderní výstavbě převahu, vsadili autoři rekonstrukce na omítkové směsi bez obsahu cementu – na vápenné bázi. Dodavatelem těchto šetrných omítkových systémů se stala společnost LB Cemix, s.r.o.Cemix Památkářský program

Značka Cemix má ve svém portfoliu skupinu výrobků nazvaných Cemix Památkářský program, která je určená pro historické objekty a objekty v památkové péči. Jedná se o omítkový systém složený ze čtyř částí, které zahrnují jednotlivé vrstvy omítky od postřiku přes ruční nebo strojní jádrové omítky až po vrchní štukovou omítku. Omítky obsahují vápenné pojivo s přísadou pucolánu a s dalšími přísadami zlepšujícími vlastnosti omítek.

Rekonstrukce fasády

Pro rekonstrukci fasády budovy šoltéství v Heřmanovicích byl nakonec použit Cemix Vápenný památkářský postřik (144) a Cemix Vápenná památkářská omítka strojní (114). Řemeslníci si museli poradit s profilovanou římsou po obvodu budovy ve výšce okapového žlabu, s plasticky ztvárněným ostěním kolem oken a dveří a také s nárožní bosáží imitující kamenné zdivo pomocí omítky. Finalizace fasády byla provedena paropropustným silikátovým fasádním nátěrem v bílém odstínu.

Cemix Vápenná památkářská omítka strojní (114)
Cemix Vápenná památkářská omítka strojní (114)
Cemix Vápenný památkářský postřik (144)
Cemix Vápenný památkářský postřik (144)
Cemix Jádrová omítka vápenná (102)
Cemix Jádrová omítka vápenná (102)

V interiéru docílen rustikální ráz omítky

Pro omítání cihlového zdiva v interiéru byla použita strojně nanášená Cemix Jádrová omítka vápenná (102), určená zejména pro úpravy historických objektů. Ačkoliv obsahuje hrubší zrna o velikosti do 1,2 mm, lze její povrch stočit hladítkem bez nutnosti použít štukovou omítku a dosáhnout tak rustikálního vzhledu. Tato povrchová úprava dobře koresponduje s historickým zdivem, podtrhuje jeho estetické „nedokonalosti“ a zvýrazňuje kouzlo starých interiérů.
Rákosové výztuže

V části objektu se nacházely dřevěné stropy, které bylo nutné také omítnout. I v této fázi sáhli autoři rekonstrukce k dobovým stavebním postupům: Pro vyztužení omítek byly v těchto místech použity tradiční rákosové rohože. Rekonstrukce objektu šoltéství je zdařilým příkladem citlivého přístupu k historickému objektu a vhodné kombinace moderních a dobových stavebních materiálů. Jak se říká, ne všechno staré je špatné. Ví to i samotní výrobci stavebních materiálů, kteří se k původním stavebním technologiím a materiálům vracejí a na trh je uvádějí v novém hávu. Díky podobným produktům se při sanacích historických staveb daří maximálně uchovat prodyšnost budov a vracet je zpět do života.


LB Cemix, s.r.o.
logo LB Cemix, s.r.o.

Jsme přední výrobce a dodavatel materiálů pro stavbu: zateplení, fasády, malty, stěrky, omítky, potěry, penetrace, lepidla, podlahové stěrky, sanační systémy, zahradní program. Pomůžeme vám vybrat vhodný materiál pro vaši stavbu, čerpat dotace na zateplení ...