Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZÚS k novinkám v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vláda dne 15. 6. 2016 schválila návrh, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Požádali jsme o odborný komentář zástupce Technického a zkušebního ústavu stavebního v Praze inženýra Pavla Rubáše, Ph.D.

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. (TZÚ) zajišťuje měření hladin akustického tlaku (hladin hluku) podle hygienických směrnic Ministerstva zdravotnictví a nařízení vlády ČR v pracovním i mimopracovním prostředí, další akustická měření a posudky podle požadavků zákazníka. Aktuální vládní návrh akceptujeme a připravujeme obsáhlejší komentář k této poměrně významné události.

Podrobnosti naleznete v článku
Komentář ke změně nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vláda schválila dne 15. června 2016 návrh, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tato novela nařízení vlády reaguje především na změny zakotvené v novele zákona o ochraně veřejného zdraví, platné již od 1. 12. 2015. Změna nařízení vlády ruší některé pojmy, které byly navázány na novelu zákona o ochraně veřejného zdraví – například pojem sousedský hluk, zavádí nový pojem „prostor významný z hlediska pronikání hluku z venkovních prostor do vnitřních chráněných prostor staveb“. Změny se dotýkají též hluku na pracovištích, hluku s výrazně informačních charakterem, účelových komunikací a seřaďovacích nádraží.

Novela neruší korekce na starou hlukovou zátěž, avšak tento fenomén je nově doprovázen přesnou definicí prokazatelného zvýšení hluku. Upravuje se hodnocení chráněného venkovního prostoru staveb, které jsou hodnoceny pouze z hlediska dopadajícího zvuku a aplikace rozšířených nejistot měření, jež musejí být uplatněny při hodnocení naměřených hodnot. Podrobný komentář k evoluci nařízení vlády č. 217/2011 Sb. prostřednictvím nařízení vlády č. 217/2016 Sb. budeme publikovat v blízké době.

 
 
Reklama