Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Akustika v kancelářích typu open-space

Článek představuje zvukové absorbéry. Zvýšená hladina hluku ve velkých kancelářích má negativní dopady na soustředění osob, jež v nich pracují. Ve velkých kancelářích s tvrdými povrchovými plochami (sklo, beton) se zvuky a řeč snadno odráží od stěn a ploch a vytváří ozvěny. Možnosti řešení budou i tématem únorového Saint-Gobain fóra zaměřeného na akustiku budov.

V Dánsku byla provedena studie na zaměstnancích, kteří byli přesunuti z malých kanceláří do velkých. Autor H. J. van Ree se následně dotazoval, jaké vidí negativní aspekty nového pracovního prostředí:

  • 40 % dotázaných vidí hlavní problém s hlukem a s koncentrací
  • 18 % respondentů mělo problémy s novou výpočetní technologií
  • 14 % zaměstnancům nevyhovovalo klima a teplota
  • 7 % vnímalo nové prostředí jako „chladné a neosobní“

(dalších 21 % odpovědí bylo velmi rozdílných)

Jistě se tedy shodneme, že hlukový faktor patří k těm nejzásadnějším rušivým ve velkoprostorových kancelářích.

V kancelářích trávíme podstatnou část života, a proto by kancelář měla být místem, kde se budete cítit dobře, a bude zajištěno odpovídající pracovní prostředí. Jedním z požadavků na vhodné pracovní prostředí je i tzv. akustická pohoda. Ovlivňuje nejen Vaše pracovní výkony, ale také zdraví. Proto věnujte pozornost prostředí, kde pracujete a pečujte o své zdraví!


Akustická pohoda může:

  • snížit hladinu adrenalinu o 30 %
  • zvýšit pracovní motivaci až o 60 %
  • zlepšit pracovní výkon při koncentraci na náročné úkoly až o 50 %
  • zvýšit logické myšlení a matematický úsudek o 20 %

Věděli jste, že potřebujete v průměru 25 minut, abyste se po vyrušení vrátili k původní úloze, a dalších 8 minut uplyne, než dosáhnete stejné úrovně koncentrace?1
Jaké jsou akustické parametry určující prostorovou akustiku?

Mezi nejdůležitější ukazatele patří dozvuk, tedy zvuk, který se odráží zpět k Vám. Přesněji řečeno doba dozvuku, která se definuje jako doba, kterou potřebuje hladina hluku k poklesu o 60 dB po vypnutí zdroje zvuku. Ve velkých kancelářích s tvrdými povrchovými plochami (sklo, beton) se zvuky a řeč od stěn a ploch snadno odráží a vytváří ozvěny. Tyto ozvěny znesnadňují cílený poslech.

Pobyt v kanceláři narušuje také vysoká úroveň hluku a jeho šíření, které nutí zaměstnance zvyšovat hlas, aby byli slyšet a překonali okolní hluk. Vysoká hladina hluku Vás nutí zvyšovat hlas, abyste byli slyšet a překonali okolní hluk. Tento jev někdy označujeme jako „kavárenský efekt“.

Síla hluku (zvuku) se měří v decibelech. Jako hluk se označují tlakové variace vyvolané zvukovými vlnami ve vzduchu. Nejnižší slyšitelná úroveň hluku má hodnotu 0 dB a říká se jí práh slyšitelnosti. Nejvyšší snesitelná úroveň se nazývá práh bolesti a její hodnota se pohybuje okolo 120 dB (start letadla ze vzdálenosti 100 m). Zvýšený hluk může mít dlouhodobé negativní dopady na zdraví osob – např. nemoc, únava, snížení produktivity a efektivity. Důležité je také mít na mysli, že lidé jsou různě citliví na zvuk a hluk obecně.

Schopnost být slyšen a porozumět mluvenému slovu bez nutnosti zvyšovat hlas se nazývá srozumitelnost řeči. Přímo závisí na úrovni hluku v pozadí, na době dozvuku a tvaru místnosti. K hodnocení srozumitelnosti řeči se používají různé metody, přičemž mezi nejznámější patří RASTI, STI a %-Alcons.

Dalším parametrem prostorové akustiky je míra soukromí mezi pracovišti. Vyjadřuje se pomocí artikulační třídy (AC). Čím vyšší je artikulační třída, tím lepší je míra soukromí.

Vše jde však velmi snadno řešit absorbéry zvuku, které vytvářejí akustickou pohoduStropní panely, volně zavěšené prvky, stěnové panely a paravány s porézní a vláknitou strukturou patří mezi nejčastěji používané zvukové pohlcovače. Absorpce zvuku znamená, že energie zvuku je převáděna na energii mechanických vibrací nebo na tepelnou energii. Míra pohlcování zvuku se vyjadřuje pomocí koeficientu pohlcování zvuku α nebo třídy pohlcování zvuku (A až E). Koeficient α se pohybuje v rozsahu od 0 (úplný odraz) do 1,00 (úplné pohlcení). Tyto absorbéry zlepšují akustiku místnosti, neboť omezují odrazy zvuku, čímž snižují úroveň hluku a dobu dozvuku. Jelikož řeč je v kanceláři tím nejčastějším zvukem, je velmi důležité, aby akustické absorbéry pracovaly dobře právě při frekvencích, které se v mluveném slovu vyskytují nejčastěji (125–8000 Hz).

Kanceláře typu open-space by tedy měly být vybaveny absorbéry, které jsou zařazeny do třídy absorpce A a mají vysokou hodnotu artikulační třídy (AC ≥ 180). V mnohých případech nepostačuje pouze akustický strop, ale vzhledem k intenzivní komunikaci je nutná instalace volně zavěšených akustických prvků, jejichž výhodou je absorpce zvuku ze všech stran, dále pak absorpční paravány případně akustické stěnové panely. Pro vytvoření akustické pohody v kanceláři je nutná kombinace akustických absorbérů v podhledu a na stěnách (příp. paravány), a to ve vztahu k celkovým rozměrům prostoru.

 

Výzva: zabránit šíření hovorů a rušení spolupracovníků, snížit hladinu hluku.

Řešení: akustické podhledy a volně zavěšené prvky s těmi nejlepšími zvukově absorpčními parametry, akustické paravány, které rozdělí pracovníky do skupin, a akustické stěnové panely.

Poznámka

1 Mark, Gonzalez, “No Task Left Behind? Examining the Nature of Fragmented Work”, University of California – Irvine,2005... Zpět


 
 
Reklama