Připravované změny v ochraně proti hluku

Datum: 30.4.2012  |  Autor: Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Ministerstvo zdravotnictví připravuje nový právní předpis upravující ochranu proti hluku. Nově bude zavedeno strategické hlukové plánování zahrnující vytvoření tzv. hlukových zón. Stavebník bude při záměru stavby seznámen s úrovní hluku v území a bude na něm se dostatečně před hlukem ochránit.

Věcný záměr zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí se připravoval na odborné úrovni poslední dva roky. Je zpracován ve variantách pro odbornou meziresortní diskusi. Nová právní úprava bude řešit ochranu prosi hluku pouze v komunálním prostředí, nikoliv hluk na pracovištích. Paragrafové znění by mělo být připraveno v roce 2014.

Pravomoci obcí

Jedním z cílů nové úpravy je nahradit stávající centralizovaný přístup a přenést odpovídající pravomoci a odpovědnost na jednotlivé stupně státní a veřejné správy, včetně podílu občanů na základě principu sdílené odpovědnosti. Hluky, které mohou negativně ovlivnit zdraví, tj. hluk z pozemní a letecké dopravy a hluk stacionárních zdrojů (stroje a zařízení, průmyslové areály), zůstávají pod státním zdravotním dozorem.

Hluky, které zhoršují akustický komfort obyvatel, tj. náhodný hluk – hlasy lidí a zvířat, dětská hřiště, sportoviště, psí útulky, ojedinělé nebo krátkodobé expozice - koncerty, sportovní, společenské a volnočasové aktivity, veřejný pořádek - sekačky, cirkulárky, večírky apod, jsou převedeny do pravomoci obcí – občané budou moci spolurozhodovat jednodušeji. Občan bude mít právo domáhat se svých práv na obecní úrovni například při uplatňování obecní vyhlášky o zákazu provozu soukromých zdrojů hluku ve dnech pracovního volna a klidu.

Hlukové zóny pro celou ČR

Pro venkovní prostor se přechází od systému pevných právně vymahatelných limitů (v západní Evropě jsou pouze směrné, nezávazné) k systému hlukových zón. Hlukové zóny budou zpracovány pro území celé České republiky, aktualizovány budou v 5letém cyklu.

Varianta definice hlukových zón z návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí:

  • A: Hluk není problém (U výstavby chráněných staveb není limitujícím faktorem.)
  • B: Hluk může být problém (Při stanovení plánovaného záměru výstavby chráněných staveb nebo zdrojů dopravního hluku musí být splněny stanovené podmínky. Pozn.: To může znamenat například použití lepších oken apod.)
  • C: Hluk je problém (Vydání povolení plánovaného záměru není zaručeno, je nutná realizace protihlukových opatření. Pozn.: např. potřeba koncepce ochrany v podobě přizpůsobení dispozice domu apod.)
  • D: Hluk je závažným, limitujícím, problémem (Povolení plánovaného záměru výstavby chráněných staveb v zóně je běžně odmítnuto.)

Stavebník bude při záměru stavby seznámen s úrovní hluku v území a bude na něm se dostatečně před hlukem ochránit. Pokud naopak bude záměr vybudovat nový zdroj hluku v území, bude probíhat standardní povolovací řízení včetně posouzení hygienických hledisek na stávající výstavbu.

Vlastník zdroje hluku bude mít povinnost zmenšovat zónu D tak, jak je to technicky možné. Novinkou je však možnost vlastníka sousední nemovitosti odmítnout vybudování protihlukového opatření. V takovém případě bude do katastrální mapy zaneseno tzv. akustické věcné břemeno, aby případný kupující věděl, že tento objekt není chráněn a že nemůže požadovat po státu nebo provozovateli zdroje další ochranu.

Limity hluku uvnitř budovy se neměmí

Nová právní úprava nijak nemění požadavky a limity na hluk uvnitř budovy, ve vnitřním obytném a pobytovém prostoru. Nemění se ani nic z hlediska posuzování hluku ze stacionárních zdrojů. Zůstávají v kompetenci orgánů ochrany veřejného zdraví. Nemění se limity pro chráněný venkovní prostor i vnitřní prostor. Nově bude možné zřídit v areálu hlukové pásmo, a tím například rezervovat okolní pozemky pro svůj další rozvoj apod.

Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí prochází nyní vnitřním připomínkovým řízením. Podrobnosti na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Hodnotit:  

Datum: 30.4.2012
Autor: Ing. Petr Bohuslávek, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (1 příspěvek, poslední 24.03.2014 14:33)


 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco