Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výkaz ploch místností v AutoCADu – II. díl

Při posuzování staveb z hlediska energetické náročnosti je nutné z výkresové dokumentace získat velmi přesná data. Aplikace AutoCAD disponuje příkazy a nástroji, který tento postup zjednodušuje, zpřesňuje a současně výrazně eleminuje chyby. Přesto jsou mezi uživateli poměrně neznámé.

Série článků, která vychází z anglických překladů, si klade za cíl seznámit čtenáře s metodikou získání informací na toto aktuální téma. První díl článku ukázal postup jak vytvořit popisku s informacemi o místnosti. Ve druhém díle si ukážeme jak popisku místnosti správně naplnit obsahem.

Použití popisky místností v projektu

První díl článku ukázal postup jak vytvořit popisku s informacemi o místnosti. Ve druhém díle si ukážeme jak popisku místnosti správně naplnit obsahem.

Doplnění popisky

 1. Poklepejte na popisku místnosti (obr. 1-A).
 2. V dialogovém okně Editor atributů vyberte řádek podle druh obsahu (obr. 1-B).
 3. Do pole Hodnota doplňte požadovaný text (obr. 1-C).
 4. Práci v dialogu Editor atributů zakončete klepnutím na tlačítko OK.
Obr. 1
Obr. 1

Vložení funkce pro určení plochy

Jedním ze způsobů jak získat informaci o velikosti plochy je po jejím okraji nakreslit křivku. Kreslící element v sobě nese informaci o ploše, kterou vymezuje.

 1. Pomocí křivky definujte (obkreslete) obrys místnosti (obr. 1-A).
 2. Poklepejte na popisku místnosti (obr. 1-B).
 3. V dialogovém okně Editor atributů vyberte řádek určený pro záznam plochy (obr. 2-C).
 4. V poli Hodnota stiskněte pravé tlačítko myši (obr. 2-D).
 5. V zobrazeném menu vyberte řádek s příkazem Vložit pole (obr. 2-E).
Obr. 2
Obr. 2

Výpočet plochy z křivky

 1. Jako kategorii pole zvolte Objekty (obr. 3-A).
 2. Klepněte na ikonu Vybrat objekty a vyberte křivku vymezující plochu příslušné místnosti (obr. 3-B).
 3. Ve sloupci Vlastnost vyberte položku Plocha (obr. 3-C).
 4. Zvolte vhodný Formát pro vyčíslení plochy (obr. 3-D).
 5. Klepněte na tlačítko Doplňkový formát (obr. 3-E).
 6. V dialogu Doplňkový formát vyčíslete Převodní faktor.

Převodní faktor slouží pro úpravu odečteného čísla do požadovaných jednotek. Pokud kreslíte v milimetrech a plochu chcete vykázat v metrech (čtverečních) bude převodní faktor 1/10000 resp. 0.000001.

 1. Práci v obou otevřených dialozích zakončete klepnutím na tlačítko OK.
Obr. 3
Obr. 3

Výše uvedený postup zopakujeme u všech dalších místností nebo ploch, které chcete do tabulky výkazu zahrnout.

Další díl ukáže jak popisek místností extrahovat potřebné informace do tabulky výkazu.

 
 
Reklama