Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výkaz ploch místností v AutoCADu – III. díl

Závěrečný díl článku seznámí čtenáře s postupem, jak informace z popisek místností přenést do přehledné tabulky s výkazem ploch.


Extrakce dat z popisek místností do tabulky

Závěrečný díl článku seznámí čtenáře s postupem, jak informace z popisek místností přenést do přehledné tabulky s výkazem ploch.


 1. V roletovém menu Nástroje vyberte příkaz Extrakce dat... (obr. 1-A).
 2. V dialogu Extrakce dat – Začátek ponechte zatržené nastavení Vytvořit novou extrakci dat a klepněte na tlačítko Další.
 3. V dialogu Uložit extrakci dat jako vhodně pojmenujte a uložte soubor s nastavením extrakce dat.


Do souboru se uloží všechna nastavení přenosu dat z rozpisky do tabulky provedená v dalších krocích pro opakované použití.

Obr. 1
Obr. 1
 1. V dialogu Extrakce dat – Definovat zdroj dat zatrhněte volbu Vyberte objekty v aktuálním výkresu (obr. 2-A).
 2. Klepněte na ikonu Vybrat objekty (obr. 2-B) a vyberte najednou výběrovým oknem celé podlaží nebo celý výkres.
 3. Klepněte na tlačítko Další (obr. 2-C).
Obr. 2
Obr. 2
 1. V dialogu Extrakce dat – Vybrat objekty ponechte v seznamu zatrženou pouze Popisku místnosti (obr. 3-A).
 2. Klepněte na tlačítko Další (obr. 3-B).
Obr. 3
Obr. 3
 1. V dialogu Extrakce dat – Vybrat vlastnosti ponechte v části Filtr kategorií zatrženou pouze volbu Atribut (obr. 4-A).
 2. V části Vlastnosti ponechte zatržené pouze ty pole informací, které chcete z popisky přenést do tabulky (obr. 4-B).
 3. Klepněte na tlačítko Další.
Obr. 4
Obr. 4
 1. V dialogu Extrakce dat – Čistit data stiskněte v záhlaví sloupce údajů, které nebudete ve výkazu potřebovat, pravé tlačítko myši (obr. 5-A).
 2. V zobrazeném menu vyberte příkaz Skrýt sloupec (obr. 5-B).

Pořadí sloupců je možné změnit stisknutím levého tlačítka myši na záhlaví sloupce a následným pohybem kurzoru (obr. 5-C).

Obr. 5
Obr. 5
 1. V dialogu Extrakce dat – Vybrat výstup zatrhněte volbu Výstup dat do externího souboru (obr. 6-A).
 2. Určete název a místo uložení souboru s tabulkou obsahující data z popisek jednotlivých místností (obr. 6-B).
 3. Klepněte na tlačítko Další.
Obr. 6
Obr. 6
 1. V posledním dialogu Extrakce dat – Dokončit klepněte na tlačítko Dokončit.
 2. V Excelu nebo jiném tabulkovém procesoru otevřete tabulku s výkazem ploch.

Závěr

Získání dat o ploše místností popsané v trojdílném článku se na první pohled může jevit zdlouhavé, a proto neefektivní. Většinu úkonů popsaných v článku není ale třeba při opakovaném použití provádět znovu. Vytvořenou popisku místnostní lze bez problémů zkopírovat a použít v dalších projektech. Nezanedbatelnou výhodou je i snadná aktualizace upravených dat. Po přidání nebo odebrání místnosti, změny plochy nebo názvu místnosti lze rychle a jednoduše aktualizovat výkazovou tabulku. Velkou výhodu spatřuji ve zpětné kontrole, kdy křivky definující plochu místností jasně ukazují, z čeho výpočet vycházel.

 
 
Reklama