Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované vzdělávání v květnu a červnu 2024

Centrum vzdělávání ve stavebnictví představuje semináře a školení, které organizuje od 14. 5. do 6. 6. 2024. Akreditované akce zahrnují témata požární odolnosti staveb a rizika instalací fotovoltaických elektráren. Školení se zaměřuje na nové právní úpravy stavebního zákona i na přestupky podle zákona o státní památkové péči.

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na akreditované vzdělávací akce:

14. 5. 2024 – úterý – od 9 do 13 h
Závady obalových konstrukcí budov a fotovoltaiky z požárního hlediska /Praha/
Závady v aplikacích oken, odvětrání, střešních plášťů, zateplení. Řešení požárních pásů u fasád. Požární odolnost lehkých střešních plášťů na trapézovém plechu. Rizika instalací fotovoltaických elektráren z pohledu požární bezpečnosti. Ve spolupráci s PKPO.

16. 5. 2024 – čtvrtek – od 12 do 17 h
Nový stavební zákon /Olomouc/
Seminář bude věnován nové právní úpravě stavebního práva – zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě představované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, informace budou podány také o relevantních právních předpisech.

21. 5. 2024 – úterý – od 9 do 16:30 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu.

23. 5. 2024 – čtvrtek – od 9 do 16 h
Školení pro technický dozor stavebníka, stavební dozor a stavbyvedoucí /Praha/
Technický dozor stavebníka – investora (TDS/TDI), stavební dozor a stavbyvedoucí a jejich pracovní náplň v celém procesu výstavby včetně dopadu nových právních předpisů. Dozor na stavbě podle stavebního zákona. Vady díla. Vedení stavebního deníku. Používání výrobků. Autorský dozor a odpovědnost projektanta atd. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor stavebníka (investora) povinností.

30. 5. 2024 – čtvrtek – od 9 do 14 h
Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče /Praha/
Aktuální novinky související s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Základní principy odpovědnosti za přestupky. Přestupky podle § 35 a 39 zákona o státní památkové péči. Zvláštní druhy přestupkového řízení, souběh a spolupachatelství přestupků. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

6. 6. 2024 – čtvrtek – od 9 do 14 h
Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství /Praha/
Nový stavební zákon a změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami. Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích.

Podrobné informace a přihlášky na všechny akce najdete na webu:
www.studioaxis.cz


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.