Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ručení za mzdy zaměstnanců poddodavatelů od ledna 2024

Již 3 měsíce ručí zaměstnavatelé za mzdy zaměstnanců poddodavatele. Novinka je účinná od 1. ledna 2024 od změny zákona o zaměstnanosti.

Foto © Photographee.eu, Fotolia.com

Ručení za poddodavatele ve stavebnictví

Novelou zákona o zaměstnanosti byl do zákoníku práce včleněn nový § 324a. Podle tohoto ustanovení ručí stavební podnikatelé za mzdy, platy a odměny z dohody (dále jen „mzdové nároky“) zaměstnanců poddodavatele v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele, a to až do výše minimální mzdy. Ručení tedy dopadá na stavební firmy, které ke splnění svého závazku využijí poddodavatele. Pokud poddodavatel svým zaměstnancům nevyplatí jejich mzdové nároky, nastupuje povinnost dodavatele vyplatit neuhrazenou mzdu každému zaměstnanci až do výše minimální mzdy namísto jejich zaměstnavatele.

Subdodavatel nebo poddodavatel?
Termín subdodavatel byl nahrazen termínem poddodavatel, který je shodný s občanskoprávní úpravou. Subdodavatelem plnění je nyní poddodavatel a tento termín se také objevuje v § 324a zákoníku práce. Poddodavatelem může být rovněž agentura práce, která přiděluje své zaměstnance dodavateli ve stavebnictví.
  • Chráněnými osobami jsou zde zaměstnanci v jakémkoli pracovněprávním vztahu, tj. zaměstnanci v pracovním poměru i konající práci na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce,
  • pokud zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci za práci, kterou konal v rámci plnění pro dodavatele, mzdu, plat nebo odměnu z dohody do konce období splatnosti, může zaměstnanec do 3 měsíců od uplynutí období splatnosti písemně vyzvat ručitele k uspokojení mzdových nároků.
  • Ručitel po obdržení písemné výzvy od zaměstnance musí mzdové nároky uspokojit do 10 dnů a provést příslušné srážky a odvody (záloha na daň, případně srážková daň u dohod, sociální a zdravotní pojištění, dokonce i exekuční srážky). Ručení je ale omezeno minimální mzdou.
  • Ručitel, který takto splnil svou ručitelskou povinnost, má vůči poddodavateli právo na náhradu plnění, které za něj poskytl. V případě smluvního řetězce informuje o plnění dalšího ručitele.

Možnost zprostit se ručení


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...