Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Daňové a účetní změny: co nás čeká od roku 2024?

Většina plánovaných úprav se týká daní a dalších povinných odvodů. Přečtěte si, jaké hlavní změny nás čekají – začnou platit od 1. ledna 2024 (pokud není u jednotlivých bodů uvedeno jinak).

Daň z příjmů právnických osob:

 • zvýšení korporátní sazby daně z 19 % na 21 %;
 • zavedení limitace pro vstupní cenu za účelem daňových odpisů u osobních vozidel na 2 mil. Kč;
 • zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru na reprezentaci;
 • zavedení možnosti nezdaňovat nerealizované kurzové rozdíly.

Daň z přidané hodnoty:

 • zavedení tří sazeb DPH: 0 %, snížená 12 % a základní 21 %;
 • nulová sazba bude platit na knihy;
 • do 12% sazby budou spadat např. ubytovací a stravovací služby, noviny a časopisy, potraviny nebo stavební práce u rodinných a bytových domů;
 • 21% sazba bude naopak nově aplikována např. na kadeřnické služby, svoz komunálního odpadu, či dodání řezaných květin a palivového dřeva.

Daň z příjmů fyzických osob:

 • zrušení školkovného a slevy na studenta;
 • omezení slevy na dani na manžela/ku jen na péči o dítě do 3 let věku;
 • posun prahu pro progresivní 23% sazbu daně ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy;
 • zavedení omezení u zaměstnaneckých nepeněžních benefitů (např. sportovní akce) na polovinu průměrné mzdy za rok;
 • zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce a zavedení evidence DPP;
 • nepeněžité stravování zajištěné na pracovišti a stravenky budou mít stejný režim jako peněžitý příspěvek na stravování;
 • zrušení odpočtu v případě příspěvku odborové organizaci;
 • zrušení osvobození od daně u bezúplatného plnění do výše 2 tis. Kč za rok a sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů;
 • zavedení omezení ve výši 40 mil. Kč v případě aplikace osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nebo podílu při splnění časového testu (platné od roku 2025 – u podílů a akcií nabytých do konce roku 2024 bude možné použít speciální definici pro nabývací cenu);
 • snížení limitu pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 mil. Kč na 50 tis. Kč.

Pojistné:

 • navýšení sazby nemocenského pojistného OSVČ o 0,6 procentního bodu (na 2,7 %);
 • znovuzavedení odvodu nemocenského pojistného ze mzdy zaměstnanců ve výši 0,6 % (zaměstnavatel bude za své zaměstnance dál odvádět 2,1 % jako dosud);
 • zvýšení vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ z 50 % na 55 %;
 • zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ od roku 2026 (navázáno na průměrnou mzdu).

Účetnictví:

 • změna výpočtu čistého obratu;
 • možnost vedení účetnictví v tzv. funkční měně – britských librách, eurech nebo amerických dolarech;
 • zavedení povinnosti sestavovat zprávu o udržitelnosti.

Tip: Detaily o nové definici obratu a účtování v cizí měně najdete v článku: účetní změny od roku 2024.

Spotřební a energetické daně:

 • zavedení nové daně z náplní do e-cigaret;
 • zvýšení daně z cigaret, doutníků a tabáku na kouření o 10 % (plus další zvýšení v dalších letech);
 • zvýšení spotřební daně z lihu o 10 % v roce 2024 a také v roce 2025 (tiché víno zůstává beze změn).

Daň z nemovitých věcí:

 • navýšení daně z nemovitých věcí až na 1,8násobek od roku 2024;
 • zavedení inflačního koeficientu, který bude od roku 2025 automaticky navyšovat daň o inflaci za předchozí období.

Kromě změn v daňové a účetní oblasti vláda v rámci tzv. Ozdravného balíčku připravuje také další opatření pro snížení deficitu státního rozpočtu. Kompletní výčet najdete na webu Ministerstva financí.

www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/ozdravny-balicek


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...