Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČKA jednoznačně odsuzuje chování podvodných projektantů

Projektanti s platnou autorizací, tj. s “kulatým razítkem“ jsou vedeni v seznamu zveřejněném na webu ČKA a ČKAIT. ČKA upozorňuje i na web s nabídkami bezplatného či zvýhodněného architektonického poradenství pro oběti živelné katastrofy na Hodonínsku a Lounsku.

Projektanty a architekty s platnou autorizací lze snadno dohledat on-line, zdroj Fotolia®Monthly_M-Rido
Projektanty a architekty s platnou autorizací lze snadno dohledat on-line, zdroj Fotolia®Monthly_M-Rido

Projektanty a architekty s platnou autorizací lze snadno dohledat

Česká komora architektů (ČKA) společně s Českou komorou inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), obě zřízené Zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných osob, se vymezuje vůči znepokojujícím praktikám falešných projektantů, na něž upozorňuje Jakub Troníček v článku uveřejněném 22. 7. 2021 na webu irozhlas.cz pod názvem „Spekulanti i falešný statik. Obyvatelé obcí zasažených tornádem dostávají pochybné nabídky“.

ČKA připomíná, že projektanti s platnou autorizací, tj. s příslušným “kulatým razítkem“ pro danou specializaci, bez ohledu na to, zda jde o statiky či architekty, jsou jen takoví projektanti, kteří jsou vedeni v seznamu zveřejněném na webu profesních komor (www.cka.cz nebo www.ckait.cz). Jejich profesní příslušnost je možno ověřit on-line. Kdokoliv jiný nezapsaný v komorových seznamech, vydávající se za autorizovanou osobu, koná v rozporu se zákonem. ČKA jednoznačně odsuzuje chování podvodných projektantů zneužívajících zjitřené atmosféry tornádem způsobené přírodní a lidské katastrofy.

Nabídky bezplatného či zvýhodněného architektonického poradenství pro oběti živelné katastrofy

ČKA upozorňuje na spuštěný web architektiprobono.cz soustřeďující nabídky bezplatného či zvýhodněného architektonického poradenství pro oběti živelné katastrofy na Hodonínsku a Lounsku a současně jejich poptávku po těchto službách, určený nejen jednotlivcům, ale i organizacím či samosprávám.


ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
logo ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

Česká komora architektů (ČKA) je stavovská profesní organizace. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako ...