Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jan Kasl pokračuje ve funkci předsedy ČKA

Architekt Jan Kasl je předsedou ČKA od dubna 2019. Současně je členem pracovní skupiny ČKA pro legislativu.

Představenstvo České komory architektů (ČKA) si na svém prvním zasedání po valné hromadě uskutečněné 17. dubna zvolilo jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak potvrdil mandát a pokračuje ve funkci zastávané od dubna 2019. Prvním místopředsedou se stal Petr Lešek, druhým místopředsedou David Hlouch. Komora bude i nadále pokračovat v nastavených dlouhodobých prioritách.

Svou činnost ČKA i v dalším období soustředí na čtyři akcentované základní oblasti – poskytování servisu svým členům, propagaci profese architekta a kvalitní architektury, ochranu veřejných zájmů a péči o kvalitu vystavěného prostředí a spolupráci v rámci ČR i na mezinárodním poli. Komora bude současně pokračovat ve své zásadní činnosti stanovené zákonem, a to připomínkování právních předpisů důležitých pro výkon profese. Stěžejní je přitom proces rekodifikace stavebního práva. Zaměří se také na metodickou podporu architektonických soutěží a veřejných zakázek. Komora bude rovněž pokračovat v pořádání soutěžní přehlídky české architektury Česká cena za architekturu.

Architekt Jan Kasl (*1951) je předsedou ČKA od dubna 2019. Současně je členem pracovní skupiny ČKA pro legislativu. Komoru aktivně zastupuje v pracovních skupinách zapojených do procesu rekodifikace veřejného stavebního práva. Architekt Kasl se souběžně věnuje vlastní architektonické praxi. V minulosti byl Jan Kasl aktivní v politické sféře, v letech 1998 až 2002 byl primátorem hlavního města Prahy.

Kompletní složení orgánů ČKA

Na XXVIII. valné hromadě se uskutečnily volby do všech samosprávných orgánů – představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu.

Představenstvo ČKA

Předseda: Jan Kasl

1. místopředseda: Petr Lešek, 2. místopředseda: David Hlouch

V představenstvu dále působí: Jaromír Hainc, Patrik Hoffman, Pavel Martinek, Ondřej Remeš, Ondřej Rys, Klára Salzmann, Zdeněk Trefil, Hana Zachová a Stašek Žerava.

Dozorčí rada ČKA

Předseda a místopředsedové: budou zvoleni 4. května

V dozorčí radě působí: Michal Hadlač, Miroslav Holubec, Lucie Kadrmanová Chytilová, Jana Janíková, Miroslav Kopecký, Mirko Lev, Josef Patrný, Ondřej Tuček a Václav Zůna.

Stavovský soud ČKA

Předseda: David Mateásko

Místopředseda: Václav Šebek

Ve Stavovském soudu dále působí: Markéta Bromová, Luděk Jasiok, Martin Kloda, Milan Kopeček, Milan Nytra a Josef Vrana.

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem státní správy, která byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

SLEDUJTE ČKA
Na webu www.cka.cz a na Facebooku.