Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jan Bočan oceněn poctou ČKA

ČKA udělí ocenění Pocta ČKA za rok 2020 in memoriam prof. Janu Bočanovi za jeho mimořádnou architektonickou tvorbu a s ohledem na jeho nepřehlédnutelnou pedagogickou působnost na FA ČVUT v Praze.

Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Bude slavnostně předáno na nominačním večeru České ceny za architekturu v Kotelně v areálu Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou ve čtvrtek 24. června 2021.

Pocta ČKA za rok 2020 – profesor Jan Bočan


Profesor Jan Bočan

Profesor Jan Bočan (17. října 1937, Český Brod – 10. prosince 2010, Praha) byl český architekt a vysokoškolský pedagog spjatý s Fakultou architektury ČVUT v Praze. Vystudoval ji v roce 1962 a v roce 1990 se na ni vrátil jako vedoucí ateliéru. V polistopadovém období byl jedním z klíčových pedagogů určujících směr a způsob vedení ateliérů a výuky architektury v ČR. V roce 2006 byl jmenován profesorem.

První profesní uplatnění našel v národním podniku Konstruktiva. Jeho stěžejním působištěm se ovšem stal ateliér Beta, který vedl architekt Jan Šrámek.

Jako spoluautor je podepsaný pod návrhem nové budovy pražského hlavního nádraží (1973), interiérů pražského hotelu InterContinental (1974), pražského sídliště Velká Ohrada (začátek realizace 1978) nebo hned několika budov zastupitelských úřadů – např. objekt velvyslanectví v Londýně (1971), Stockholmu (1972) či interiéry ambasády v Brasilii (1973).

Za objekt velvyslanectví v Londýně mu byla, spolu s kolektivem autorů, udělena Cena za nejlepší realizaci roku 1971 od Unie britských architektů RIBA.

Jan Bočan je autorem diplomatické čtvrti v Praze Tróji (začátek realizace 1989) nebo české ambasády v Tbilisi (2005). Realizace ambasády v Tbilisi byla v roce 2005 oceněna Svazem architektů a Ministerstvem výstavby Gruzie. Jan Bočan současně působil na Gruzínské technické univerzitě v Tbilisi, kde mu byl udělen čestný titul profesora. Do Gruzie přinesl princip evropské výuky a současně přispěl k zintenzivnění česko-gruzínských kulturních vztahů. Navzdory výraznému autorskému rukopisu a oceňovaným řešením se Jan Bočan odmítal usadit ve struktuře normalizační společnosti, což bylo mnohdy spjato členstvím v komunistické straně, pro které se, jak sám Bočan zdůrazňoval, nikdy nerozhodl.

Setrvale praktikovaná týmová forma tvorby se stala dominantním principem, do kterého Jan Bočan zasvěcoval adepty architektury během své pedagogické činnosti na ČVUT v Praze. Z ateliéru Jana Bočana vzešla řada architektů, kteří se zdárně prosazují na tuzemské architektonické scéně.

Porota Pocty ČKA navrhla udělit ocenění Janu Bočanovi za „celoživotní přínos v oboru architektury, ale i za jeho formativní vliv na nastupující generaci architektů během pedagogického působení na ČVUT v Praze.“

Z nominací laureáty vybírá odborná porota

Návrhy na udělení Pocty podává každoročně odborná veřejnost včetně členů jednotlivých orgánů České komory architektů. Z nominací pak laureáty vybírá odborná porota. V té, která navrhla udělení Pocty ČKA za rok 2020 profesoru Janu Bočanovi, usedli architekti Radko Květ, Jiří Opočenský a Jan Šépka a teoretička Vendula Hnídková a publicistka a kritička Karolína Jirkalová. Česká komora architektů uděluje toto ocenění osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury.

Přehled laureátů Pocty ČKA

 • 2020 – Jan Bočan
 • 2019 – Zdeněk Zavřel
 • 2018 – Ivar Otruba
 • 2017 – Jiří Suchomel
 • 2016 – Martin Rajniš
 • 2015 – Bohuslav Fuchs (in memoriam)
 • 2014 – Věra Machoninová
 • 2013 – Rostislav Švácha
 • 2012 – David Kopecký (in memoriam)
 • 2011 – Karel Prager (in memoriam)
 • 2010 – Viktor Rudiš
 • 2009 – Emil Přikryl
 • 2008 – Miroslav Baše (in memoriam)
 • 2007 – Alena Šrámková
 • 2006 – Miroslav Masák
 • 2005 – Karel Hubáček
 • 2004 – Pocta nebyla udělena
 • 2003 – Josef Polášek (in memoriam)
 • 2002 – Josef Havlíček (in memoriam)
 • 2001 – Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam)
 • 2000 – Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam)

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
logo ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

Česká komora architektů (ČKA) je stavovská profesní organizace. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako ...