Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

MŠ Za Branou v Pacově nominována na Českou cenu za architekturu 2020

Pavilóny jsou vůči sobě pootočeny o 90° a vytvářejí tak mezi sebou zajímavé polouzavřené prostory pro pobyt dětí. Jednotlivá oddělení jsou doplněna velkými dřevěnými terasami.

MŠ Za Branou v Pacově nominována na Českou cenu za architekturu 2020, foto Filip Šlapal
MŠ Za Branou v Pacově nominována na Českou cenu za architekturu 2020, foto Filip Šlapal

Původní mateřská škola o pěti odděleních již nevyhovovala

Na rozlehlém pozemku severně od centra obce Pacov stála původní mateřská škola o pěti odděleních, která byla v nevyhovujícím technickém stavu. Byla navržena nová budova splňující parametry současné moderní stavby pro výchovu předškolních dětí.
Ta se skládá z hlavní dvoupodlažní budovy a pěti jednopodlažních pavilónů, propojených spojovací chodbou. Pavilóny, ve kterých jsou jednotlivá oddělení, jsou doplněny velkými dřevěnými terasami.

Přízemní pavilony ve velké zahradě obložené palubkami a barevnými deskami

Celý areál školky je propojen zpevněnými plochami. Mezi vstupem do hlavní budovy a ulicí Jana Vojny se nachází parkoviště pro zaměstnance i návštěvníky, zásobování je směrováno na východní stranu hlavní budovy.
Konceptem návrhu nové budovy mateřské školy je rozmístění jednotlivých přízemních pavilonů – oddělení do velké zahrady. V návrhu jsou použity dva typy pavilonů, lišící se vnitřním uspořádáním.







MŠ Za Branou v Pacově nominována na Českou cenu za architekturu 2020, foto Filip Šlapal

Pavilóny jsou vůči sobě pootočeny o 90° a vytvářejí tak mezi sebou zajímavé polouzavřené prostory pro pobyt dětí. Na severní části pozemku je umístěna hlavní budova. Její hmota graduje z přízemní části do druhého podlaží, kde jsou umístěny učebny. Velkorysou konzolou druhého podlaží je jasně definován hlavní vstup do budovy.
Hlavní vstup navazuje na společný prostor/halu, která vbíhá mezi jednotlivé pavilony a vytváří zde neméně zajímavý komunikační prostor propojující všechny pavilony a umožňující jejich obslužnost. Jednoduché kvádry jednotlivých pavilonů jsou prořezány minimálním počtem velkorysých otvorů, výraz určuje zejména velká lodžie zprostředkovávající propojení s exteriérem. Ve stejném duchu kontrastu plných ploch a velkorysých otvorů je pojednána i hlavní budova.
Pavilony jsou obloženy modřínovými palubkami, lodžie jsou akcentovány obložením výrazně barevnými deskami. Hmota zázemí je pojednána v neutrální šedé omítce.

  • Kancelář: VYŠEHRAD atelier
  • Autoři: Ing. arch. Pavel Marek, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Martin Šafránek, Ing. arch. Tomáš Maceška
  • Spolupracovníci: Ing. arch. Tereza Mandíková, Ing. arch. Kristina Sudreová
  • Zahájení projektu: 11/2011
  • Dokončení realizace: 2018
  • více o projektu



MŠ Za Branou v Pacově nominována na Českou cenu za architekturu 2020, foto Filip Šlapal

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
logo ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

Česká komora architektů (ČKA) je stavovská profesní organizace. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako ...