Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rezidence Vítkovka – klid a bezpečí v centru Prahy ... Ale ještě něco navíc?


Dne 15. ledna 2015 byly zahájeny zemní práce na novém projektu bytového domu na Praze 3. Jedná se o dům se 78 bytovými jednotkami včetně ateliérů a komerčních prostor se dvěma poschodími podzemních garáží. Objekt bude ze zadní části napojen rampou na cyklostezku za domem a tím i na park Vítkov. Původní projekt musel být přepracován do moderní podoby, aby splňoval náročné požadavky na současné bydlení. Nechybí velká okna, prostorné terasy, výtahy ani balkony. Obrovská energie byla vložena do dispozic jednotlivých bytů. Zde byla a stále je věnována maximální pozornost praktičnosti a využitelnosti každého metru. Velkým hitem se ukázaly malometrážní byty a ateliery. V současné době jsou všechny vyprodány. Rezidence Vítkovka se řadí mezi moderní nové bytové domy, které charakterizují dnešní přetvářející se Žižkov. Tento dům bude ale výjimečný ještě něčím jiným!

 

Čistý vzduch v centru Prahy?

Dnes je téměř každý dům dokonale zateplený. Má těsná okna, aby měl co nejnižší spotřebu. Je to moderní a šetří to peníze, avšak je to to nejdůležitější? Neměli bychom se ptát, jestli jsou takovéto domy také zdravé pro své obyvatele? V dokonale utěsněných objektech, kde se zapomnělo na větrání, se hromadí oxid uhličitý (CO2), formaldehyd a vlhkost. Pobyt ve zvýšené koncentraci CO2 způsobuje únavu a bolesti hlavy. Formaldehyd uvolňující se z nábytku je prokázaný karcinogen. V domech dnes trávíme 80–90 % času. Pravidelné a důkladné větrání je tedy podmínkou k tomu, abychom se cítili svěží, v noci dobře spali a zbytečně si nezkracovali život.

Jelikož jsme firma z Vysočiny, dobře víme, že je velký rozdíl větrat dům v ekologicky čistém regionu a větrat dům situovaný ve velkém městě s hustou dopravou. Ta do ovzduší uvolňuje látky s prokázaným karcinogenním účinkem. Nejnebezpečnější z nich jsou částice jemného prachu o velikostech menších než 1 mikrometr a na nich navázané polycyklické aromatické uhlovodíky. Způsobují nádorová onemocnění, nemoci srdce a cév, významně snižují plodnost mužů a celkově urychlují proces stárnutí. Další látky vzniklé provozem automobilů jsou rakovinotvorný benzen a dále oxid dusičitý (NO2), jehož dráždivé účinky zvyšují riziko onemocnění dýchacího ústrojí.

Dokonalá rekuperace zajistí vzduch jako v Alpách

Naše poslání je zajistit v domě rekuperační větrání, kde využijeme špičkové technologie na úpravu přívodního vzduchu. Chceme, aby každý obyvatel Rezidence Vítkovka doma dýchal vzduch stejné čistoty jako je na horách. Náš záměr jsme konzultovali s renomovanými odborníky zkoumajícími vliv znečišťujících látek v ovzduší na lidské zdraví. Nejprve jsme si zjistili, jaké znečišťující látky a v jakých koncentracích se vyskytují ve vzduchu v okolí domu. Hodnoty jsme porovnali s limity znečištění platnými pro ČR, ale i mnohem přísnějšími limity doporučenými Světovou zdravotnickou organizací. Podle toho jsme navrhli filtrační jednotku do vzduchotechniky domu.

První filtrační stupeň tvoří prachový filtr kategorie F7, který má dle normy průměrnou účinnost 80–90 % pro záchyt jemných prachových částic velikosti 0,4 mikrometru. Druhý stupeň tvoří molekulární filtr, který se skládá z patron aktivního uhlí, které zachytí plynné uhlovodíky (benzen). Třetí stupeň představuje molekulární filtr na bázi aktivního uhlí pro odlučování kyselých plynů (NO2). Poslední čtvrtý stupeň je prachový filtr F9 s průměrnou účinností větší než 95 % pro záchyt jemných prachových částic. Máme tedy dva prachové filtry F7 a F9 seřazené za sebou, které vzduch vyčistí od 99,9 % částic o velikosti 0,4 mikrometru. V době, kdy se rekuperace navrhují pouze s jedním filtrem typu G (záchyt velmi hrubých částic, v zásadě síto proti hmyzu), je tento projekt opravdu jedinečný.

Víme, že tato investice nemá reálnou návratnost, ale rozhodli jsme se do toho jít. Chceme posunout úroveň bydlení alespoň o malý krůček kupředu. Neustále hledáme nové cesty jak změnit to, o čem všichni tvrdí, že to nejde. Zdravý vzduch uprostřed velkoměsta si přece zaslouží všichni.

IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. – investor

BYDLENÍ VÍTKOV, s.r.o.

www.vitkovka.cz