Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Dostavba a úprava náměstí Míru 2021

Odborná porota vybrala na konci dubna z osmi návrhů vítězné řešení. Velkorysý centrální prostor, bohatá zeleň, kolonáda podél parku Kraví hora, na jihu nový polyfunkční dům s občanskou vybaveností v přízemí. Tak by mělo vypadat podle vítězů urbanisticko-architektonické řešení náměstí Míru.

Ibn Said al-Maghribi: „Místa odpočinku a proslulá náměstí Córdoby byla jako rozsypaná šňůra perel.“

Luboš Františák – ARCHITEKT (zdroj Kancelář architekta města Brna)
Luboš Františák – ARCHITEKT (zdroj Kancelář architekta města Brna)

Že je náměstí Míru vcelku netradiční náměstí a je to vlastně poměrně rozsáhlý prostor, který výraz náměstí vystihuje jen vzdáleně a tím si zaslouží pozornosti architektů, jsme již psali. O řešení tohoto místa se diskutovalo již dlouhý čas a na konci roku byla proto vyhlášena soutěž na řešení tohoto prostranství.

Často diskutovaná otázka mezi zástupci města i širokou veřejností se přetavila ve výzvu pro architekty, kteří se přihlásili do otevřené urbanisticko-architektonické soutěže. Zadání soutěže schválila Rada města Brna a tento týden ji vyhlásila Kancelář architekta města (KAM). No, výsledek je na světě v podobě vybraných řešení z osmi návrhů a my se můžeme konečně těšit na novou podobu náměstí Míru.

Urbanisticko-architektonická soutěž Dostavba a úprava náměstí Míru

Brno, 12. května 2021

Velkorysý centrální prostor lemovaný špalíry stromů, které přechází ve sloupořadí kolonády podél parku Kraví hora, na jihu vymezený novým polyfunkčním domem v přízemí s obchody, službami a volnočasovým centrem. Tak by se mělo podle vítězů urbanisticko-architektonické soutěže proměnit náměstí Míru a přilehlý bývalý vojenský areál v ulici Lerchova. Odborná porota vybrala na konci dubna z osmi návrhů vítězné řešení od brněnského architekta Luboše Františáka a jeho týmu, krajinářského architekta Marka Holána a dopravního inženýra Petera Štefančíka. Ve středu 12. května schválila rozhodnutí poroty Rada města Brna. Všechny návrhy budou k vidění na výstavě ve druhé polovině června v brněnském Urban centru.

Porota ocenila zejména velkorysé pojetí centrálního veřejného prostoru Masarykovy čtvrti s jasně vymezeným náměstím. A také nápadité dopravní řešení, které počítá s vedením tramvajové smyčky po obvodu nově vymezeného náměstí Míru a napravuje tak současný nepřehledný stav křižovatky,“ upřesnil za organizátory soutěže ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Luboš Františák – ARCHITEKT (zdroj Kancelář architekta města Brna)
Luboš Františák – ARCHITEKT (zdroj Kancelář architekta města Brna)

Vítězný návrh vymezuje centrální obytný prostor náměstí městským parkem se stromořadími rámujícími pohled k východní kolonádě. Ta je vstupní branou do parku Kraví hora a slouží zároveň jako krytá terasa s kavárnou, zázemím pro řidiče MHD a veřejným WC. Na jižní straně doplňuje náměstí nový polyfunkční dům s atraktivním parterem, který nahradí objekty bývalého vojenského areálu. V přízemí domu je navrženo zázemí pro Brněnku, obchody a služby. Na ploše 700 m2 je vymezen prostor pro volnočasové centrum.

Komunitní centrum se zahradou bylo jedním z nejčastějších požadavků místních obyvatel Masarykovy čtvrti. Prostor bude zahrnovat prostorný sál s klubovnami, učebnami i dílnou. Podloubím domu bude možné projít do komunitní zahrady s velkým altánem i lezeckou stěnou pro děti,“ shrnul vedoucí oddělení veřejného prostoru KAM David Zajíček.

Luboš Františák – ARCHITEKT (zdroj Kancelář architekta města Brna)
Luboš Františák – ARCHITEKT (zdroj Kancelář architekta města Brna)
Luboš Františák – ARCHITEKT (zdroj Kancelář architekta města Brna)

Luboš Františák – ARCHITEKT (zdroj Kancelář architekta města Brna)

Na přízemí polyfunkčního domu navazují čtyři podlaží s byty a dvě podzemní podlaží s garážemi. Aby mohlo město prostor náměstí rozšířit, dohodlo se ještě před začátkem soutěže s majiteli Brněnky na směně pozemků. Soukromým vlastníkům tak v novém polyfunkčním objektu připadne 17 bytů, město bude mít dohromady 48 bytů, převážně půjde o menší byty pro rodiče s dětmi, startovací byty nebo byty pro seniory.

ohboi s.r.o., JIKA-CZ s.r.o. (zdroj Kancelář architekta města Brna)
ohboi s.r.o., JIKA-CZ s.r.o. (zdroj Kancelář architekta města Brna)
ohboi s.r.o., JIKA-CZ s.r.o. (zdroj Kancelář architekta města Brna)

ohboi s.r.o., JIKA-CZ s.r.o. (zdroj Kancelář architekta města Brna)

Autoři mysleli i na modrozelená řešení, většina střech polyfunkčního objektu bude zelená, využita budou i opatření na hospodaření s dešťovou vodou. Příjemné mikroklima na náměstí vytvoří také vzrostlé stromy a trvalkové záhony.

Urbanisticky jde o kvalitní a kultivovaný návrh. Polyfunkční dům ctí výšku a hodnoty stávajících budov a dominantu kostela sv. Augustina. Porotci dále doporučili, aby autoři vítězného návrhu dopracovali architektonický výraz fasád objektu a také dořešili podobu vstupního prostranství před kostelem,“ doplnil Sedláček.

ATELIER RAW s.r.o. (zdroj Kancelář architekta města Brna)
ATELIER RAW s.r.o. (zdroj Kancelář architekta města Brna)
ATELIER RAW s.r.o. (zdroj Kancelář architekta města Brna)

ATELIER RAW s.r.o. (zdroj Kancelář architekta města Brna)

Cílem soutěže vyhlášené v prosinci 2020 bylo navrhnout celkovou proměnu náměstí Míru včetně chátrajících objektů bývalých vojenských autoopraven v ulici Lerchova. Organizátorem soutěže byla Kancelář architekta města Brna. Do přípravy soutěže zapojila od začátku jak klíčové aktéry v území, tak širokou veřejnost. Lidé se mohli zúčastnit sousedského setkání v sále Cyrilometodějské základní školy nebo se vyjádřit ve dvou anketách. Šlo tak o jednu z nejvíce projednávaných soutěží v posledních letech.

Luboš Františák – ARCHITEKT (zdroj Kancelář architekta města Brna)
Luboš Františák – ARCHITEKT (zdroj Kancelář architekta města Brna)
 • 1. cena – 1 150 tis. Kč
  Luboš Františák – ARCHITEKT

  Autor: Luboš Františák, Marek Holán, Peter Štefančík
  Spolupracovník: Viktor Schwab, Matěj Ondruch, Lukáš Černý, Filip Pelka, Lucie Roubalová, Magdalena Škrášková, Romana Tymová

Prvotním záměrem bylo prostorově vymezit nové náměstí Míru novým polyfunkčním komplexem na jihu a kolonádou, která vytvoří novou bránu i optické propojení s městským parkem na východě. Doplněním chybějících funkcí se pak toto „nenáměstí“ může stát skutečným náměstím. Cílem návrhu je vytvořit příjemné místo pro pobyt, jasně definovat prostor nově vymezeného náměstí a navrhnout adekvátně prostorné volné plochy pro hromadné společenské aktivity i přitažlivá místa pro komorní setkání ve stínu stromů, pod podloubím, nebo uprostřed záhonů společenské zahrady.

 • 2. cena – 900 tis. Kč
  ohboi s.r.o., JIKA-CZ s.r.o.
 • 3. cena – 650 tis. Kč
  ATELIER RAW s.r.o.
 • Odměna – 450 tis. Kč
  Zlámal architekti s.r.o.

Použité zdroje:

 • Citáty – http://www.citaty.net
 • Fotografie a části textů s využitím TZ – Kancelář architekta města Brna – vedoucí oddělení komunikace Mgr. Jana Běhalová
 
 
Reklama