Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

AFI KARLIN Butterfly v Praze Karlíně

AFI Karlín BUTTERFLY je navržena jako inteligentní budova s jasným ekologickým cílem získat nejen vysoké hodnocení nízké energetické náročnosti, ale též poskytnout vizuální a fyzický komfort svým uživatelům a návštěvníkům. Cílem je vytvořit místo s příjemným pracovním prostředím a s lidským měřítkem.

Robert Anson Heinlein: „Motýli nejsou hmyz. Jsou to samohybné květiny.“

Celkový pohled ke vstupu – AFI KARLIN Butterfly
Celkový pohled ke vstupu – AFI KARLIN Butterfly

AFI KARLIN Butterfly

Afi Karlin Butterfly nebo chcete-li Butterfly Karlín je projekt zrealizovaný v roce 2018. Investice 45 miliónů eur developera kancelářského celku dvou nevšedních šestipodlažních staveb, je z „pera“ ateliéru CMC Architects. Můžete si prostudovat komplex, který podle mnohých odpůrců realizace nekoresponduje s původní historickou zástavbou, a tudíž vzbudil značné emoce. A to až do té míry, že proti stavbě stála široká veřejnost zaštítěná peticí podepsanou 2 500 lidmi. Jak petice uspěla lze vytušit z výsledné realizace, která si žije svým životem. Zda měli odpůrci pravdu, či neměli, zkuste posoudit každý po svém. Je pravdou, že kontext novostavby a původní architektury je zachycen ve fotodokumentaci velmi střídmě a minimálně postihuje toto „spojení“, takže není z čeho moc vyjít, pokud chcete dělat arbitra celé zmíněné anabáze. Pochopitelně, že místní, či znalí poměrů, mají náskok. Tento rébus je jako obvykle celkem pozdě řešit zde, a proto se zdržím hlasování. Vám ostatním, co máte zájem, nabízím výsledek projektu kancelářského komplexu, který svým řešením nepostrádá rozhodně na zajímavosti. Vertikální zahrady ve stěnách a jeho koncepce se čtyřmi tematickými „veřejnými zahradami“ jej činí velmi atraktivní a „uživatelsky přítulný“. A to i pro místní. Blízkost Vítkova a údolní niva s bohatou zelení je pro budovu stěžejní. Stejně tak asi těžko zastavíme regeneraci a revitalizaci dřívější periferie Prahy, kde vzniká nový život v důsledku přeměny bývalé industriální infrastruktury a revitalizaci brownfieldů. Rezidenční bydlení, původní zástavba, industriální objekty i zcela nová zástavba se zde mísí s kontextem místa. Butterfly je prostě zde. Možná, že to, co rozpoutalo vášně, nebude až tak horké. Vzpomeňme kupříkladu vášně Pařížanů, kteří chtěli bourat takzvaný „Trn v oku“ Eiffelovu věž. Dnes ji navštěvuje bezmála 7 miliónů lidí ročně a je neodmyslitelným prvkem panoramatu Paříže i národním symbolem. Nejinak tomu bylo kupříkladu u výstavby dnes velmi uznávané moderní obchodní čtvrti La Défense s dominantou La Grande Arche, kdy Pařížané své projevy nenávisti k dílu přetavili v emotivní slovní spojení „vřed na tváři Paříže“. Tento výraz je přenesený, většinově se totiž užíval pro brutalistické pojetí staveb v letech 1950–1970, kam La Défence rozhodně nepatří. No, a zeptejte se Francouzů dnes.

Rozhodně nikoho nechci přesvědčovat pro nebo proti vizi Afi Karlín, ale ten projekt a jeho filosofie i estetická stránka mají své kouzlo.

Je to velmi prosté, věci si obecně žádají různý úhel pohledu, jistý odstup a taky čas.

Pohled na vstup
Pohled na vstup
Vertikální zahrady
Vertikální zahrady
Interiéry – AFI KARLIN Butterfly
Interiéry – AFI KARLIN Butterfly

Autorská zpráva

AFI KARLIN Butterfly

Studio CMC architects a.s.
Autor dipl. arch. David Richard Chisholm, hlavní architekt
akad. arch. Vít Máslo, hlavní architekt
Kontaktní e-mail info@cmca.cz
Web www.cmca.cz
Adresa studia Jankovcova 49, 170 00 Praha 7, Česká republika
Spoluautor Ing. arch. Martina Chisholm, spoluator
Umístění projektu Karlín, Praha
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2014–2016
Rok dokončení 2018
Zastavěná plocha 4 570 m2
Užitná plocha 23 000 m2
Plocha pozemku 1 220 000 m2
Náklady 800 mil. Kč
Situace širších vztahů
Situace širších vztahů
Půdorys přízemí
Půdorys přízemí
Podélný řez – AFI KARLIN Butterfly
Podélný řez – AFI KARLIN Butterfly

Klient Doron Klein, Jiri Vlasak, Pavel Jelinek
Web klienta www.afi-europe.eu
Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com
Spolupráce Řízení zakázky: Ing. arch. Jan Hřebíček [CMC architects]
Autorský dozor: Ing. arch. Daniel Sedlák [CMC architects]
HIP: Ing. Jiří Toulach [DELTA PLAN]
Návrh fasády: Petr Nevšímal [NEMÍŠVAL], Josef Němec [NĚMEC POVRCHY]
Skleněné plastiky Maxima Velčovského
Skleněné plastiky Maxima Velčovského
Pohled ke vstupu
Pohled ke vstupu
Fasády – AFI KARLIN Butterfly
Fasády – AFI KARLIN Butterfly

Autorská zpráva

Karlín je zajímavá a pestrá čtvrť s dobrým urbanistickým měřítkem. Její charakter je přátelský a kultivovaný, plný života, rozmanitosti a kultury. Karlín je bývalým pražským předměstím. Leží v údolní nivě Vltavy mezi Libní a Novým Městem a je vymezen oblastmi Vltava – Těšnov – úpatí vrchu Vítkov – Švábky – Libeňský most. Karlín se posledních 10 let nachází ve fázi mohutného rozvoje a přerodu a je vynikajícím příkladem úspěšné regenerace s výjimečným počtem přeměněných brownfieldů a průmyslových areálů.

V kontextu Karlína, kde se mísí residenční bloky s původními továrnami (solitéry), spatřujeme výjimečnost pozemku a stavby AFI Karlín BUTTERFLY ve třech podstatných momentech. Budova zde tvoří zakončení axiální ulice procházející celou čtvrtí podél úpatí Vítkova, nachází se na rozhraní zástavby ortogonálních bloků a bloků s diagonální geometrií s dominantou školy na Lyčkově náměstí, se kterou sympatizuje a jako jedna z mála nových administrativních budov se těší těsné blízkosti a majestátnosti zeleně vrchu Vítkova.

Moderní budova, zjevně koncipovaná jako „přátelská“ a příjemná na dotyk, je obklopena čtyřmi tematickými zahradami – sever (zima), jih (léto), východ (jaro) a západ (podzim). Tyto veřejně přístupné zahrady k sobě lákají návštěvníky, iniciují dialog mezi budovou, čtvrtí a lidmi žijícími a pracujícími v sousedství.

Pohled severní
Pohled severní
Vertikální zahrady – detaily
Vertikální zahrady – detaily
AFI KARLIN Butterfly
AFI KARLIN Butterfly

Architektura

Překvapivý a od sousední zástavby odlišný tvar budovy je založený na čtyřech elipsách spojených do dvou křídel se středovým atriem. Tvar byl navržen jako koncepční spojení dvou protichůdných fenoménů. Reaguje na historii strojírenských továren Karlína – reminiscence pístů a zároveň asimiluje organický charakter Vítkova. Výsledkem je překvapující nová identita budovy s bohatě vypracovanými detaily fasád, otevřenými zahradami a přátelskou tváří ke svému okolí.

AFI Karlín BUTTERFLY byla navržena jako inteligentní budova s jasným ekologickým cílem získat nejen vysoké hodnocení nízké energetické náročnosti, ale též poskytnout vizuální a fyzický komfort svým uživatelům a návštěvníkům. Byla navržena s cílem vytvořit místo s příjemným pracovním prostředím a s lidským měřítkem. Výsledná budova má téměř barokní charakter, kde se snoubí pohybová energie s klidným sebevědomím a důvěrou, jako by tu budova stála odjakživa.

Pohled boční ke vstupu
Pohled boční ke vstupu
Konfrontace s původní architekturou
Konfrontace s původní architekturou
Střechy – AFI KARLIN Butterfly
Střechy – AFI KARLIN Butterfly

Dynamiku AFI Karlín BUTTTERFLY podporují její fasády – proměňují stavbu v živý organismus, který roste, mění se a pohybuje v čase. Zároveň fasády budovu izolují a produkují do nejbližšího okolí kyslík. Vertikální zelené zahrady také vylepšují akustické podmínky v nejbližším okolí. Technicky je fasáda tvořena několikavrstvým závěsným stěnovým systémem složeným z vysoce kvalitního trojitého zasklení s pokovenou vrstvou, vnějších elektricky ovládaných textilních žaluzií, kovových izolovaných panelů KINGSPAN a více než 40 000 živých rostlin s automatickým zavlažováním. Přirozené větrání zajišťují kovové klapky ve fasádním systému.

Centrální atrium bylo navrženo jako prostor, kterým budova „dýchá“, kde mohou lidé vyjít ven a přitom být stále uvnitř. Je to multifunkční prostor s duální psychologií – obvykle je to místo k rozjímání, kde člověka obklopují křivky, objímá zeleň a uklidňuje zvuk tekoucí vody – ale může to být i prostor pro různé akce, aktivní, živý a kulturní.

Pohled na horní část stavby
Pohled na horní část stavby
Část zahrad
Část zahrad
Zahrady shora – AFI KARLIN Butterfly
Zahrady shora – AFI KARLIN Butterfly

Program

Z hlediska funkce je AFI Karlín BUTTERFLY typický developerský projekt s přízemím určeným pro maloobchodní využití, showroomy, obchody, kavárny a restauraci. Budova tak nabídne pohodlí nejen svým uživatelům, ale podporuje i obchodní aktivity pro obyvatele této městské části a chodce. V přízemí z Pernerovy ulice (severní fasáda) budou maloobchodní jednotky, obchody a kavárna, na jižní straně směrem k Vítkovu pak showroomy, restaurace a kanceláře správy budovy.

Nad přízemím se nachází pět podlaží s kancelářemi typu open space s přibližně 1 980 m2 užitných ploch na každém podlaží v každém křídle, které lze rozdělit na osm nájemců, v případě požadavku trhu i na více. Jedná se o strategii flexibility, při které se budova může přizpůsobit téměř jakémukoli vývoji a požadavkům na trhu s nemovitostmi.

Dvě podzemní podlaží jsou primárně určena pro parkování, dále pak pro technické prostory a je zde také možnost umístění archivů nájemců.

Pohled na vstup
Pohled na vstup
Skleněné plastiky Maxima Velčovského
Skleněné plastiky Maxima Velčovského
Celkový pohled – AFI KARLIN Butterfly
Celkový pohled – AFI KARLIN Butterfly

Interiér

Po staletí architekti úspěšně spolupracovali s umělci v mnoha směrech, ať již šlo o umělecká díla ve veřejných prostorech nebo o interiéry vstupních hal významných budov. CMC je přesvědčena, že tato spolupráce obohacuje budovy a veřejné prostory nejen z pohledu jejich uživatelů, ale i pro běžného pozorovatele, chodce nebo návštěvníka. U budovy AFI Karlín BUTTERFLY jsme měli touhu dát větší význam a důraz na souvztažnost mezi budovou a místem. Představili jsme AFI EUROPE nápad, který by významně posílil sílu konceptu organické obálky budovy. CMC tak přizvala Maxima Velčovského (LASVIT), s nímž již dříve spolupracovala, aby pomohl s návrhem originálních uměleckých děl pro 2 vstupní haly a recepce.

Maxim Velčovský přišel s několika zajímavými přístupy. Pro CMC a AFI EUROPE se ukázalo nejzajímavější to, že genetická informace „DNA“ Karlína je hluboce spojena s průkopníky či silnými osobnostmi z jeho historie, a to zejména s podnikateli Kolbenem a Křižíkem, princeznou Karolinou Bavorskou a herečkou Scheinpflugovou. Maxim dále pracoval na propojení organické architektury AFI Karlín BUTTERFLY, její živé fasády, s myšlenkou „DNA“ a přišel s motivem vodní kapky jako prvkem vizuální vazby. Portréty karlínských osobností pak vytvořil tak, že je složil z vodních kapek, které materializoval kuličkami ručně foukaného skla.

Pohled zvnějšku i zevnitř – AFI KARLIN Butterfly
Pohled zvnějšku i zevnitř – AFI KARLIN Butterfly
Pohled zvnějšku i zevnitř – AFI KARLIN Butterfly
Pohled zvnějšku i zevnitř – AFI KARLIN Butterfly

Pohled zvnějšku i zevnitř – AFI KARLIN Butterfly

Každý z portrétů má svou specifickou pozici, barvu skla a skládá se z více než 3 500 ručně foukaných skleněných kuliček, nebo vodních kapek. Portréty jsou k vidění i z exteriéru jak ve dne, tak zejména v noci, kdy budova téměř mizí, průkopníci a významné osobnosti karlínské historie pak ožívají v osvětlených lobby AFI Karlín BUTTERFLY.

Značky

Fasádní systém SCHÜCO / NEVŠÍMAL / fasáda
systém zelené fasády / NĚMEC POVRCHY / fasáda
skleněné plastiky / LASVIT – Maxim Velčovský / interiér
městský mobiliář / MMCITE / zahradní úpravy okolí stavby
externí stínící systém / HUNTER DOUGLAS / fasáda
podhledové systémy / ARMSTRONG / interiér
keramická dlažba / RAK CERAMIC / interiér.

Vstup
Vstup
Boční pohled
Boční pohled
Fasády
Fasády
Vnitřní pohledy – AFI KARLIN Butterfly
Vnitřní pohledy – AFI KARLIN Butterfly
Vnitřní pohledy – AFI KARLIN Butterfly
Vnitřní pohledy – AFI KARLIN Butterfly

O studiu

CMC ARCHITECTS je mezinárodní architektonická kancelář se sídlem v Praze, s dvacetiletou historií, zaměřená na ekologické projektování, urbanismus a architekturu. Práce ateliéru zahrnují úspěšné a častokrát oceněné návrhy různorodých projektů, vypracovaných během bezmála dvacetileté historie v různých měřítkách a úrovních obtížnosti, ve 12 městech v sedmi zemích světa, včetně České republiky, Německa, Černé Hory, Rumunska, USA, Ukrajiny a Vietnamu.

CMC je společnost s mimořádným a velmi pečlivě sestaveným týmem, který na mezinárodní úrovni spolupracoval se světoznámými inženýry, umělci a architekty, jako jsou například Ateliers Jean Nouvel (Francie), Gehry Partners, (USA), ASYMPTOTE (USA), LRK (USA), MVRDV (Holandsko) a ARUP (Velká Británie). Výsledkem této špičkové mezinárodní spolupráce jsou bohaté zkušenosti a mimořádně široká škála znalostí, které může CMC využívat při své každodenní práci. Partnery Davida R. Chisholma a Víta Máslo spojuje zkušenost vlastní čtyřicetileté profesionální praxe.

David R. Chisholm a Vít Máslo se zároveň již více než deset let věnují i akademické práci, jsou činní jako sponzoři, učitelé a hostující oponenti na škole architektury ARCHIP (Architektonický institut v Praze), na Fakultě architektury ČVUT a Fakulty architektury a umění Technické university v Liberci. Pánové Chisholm a Máslo byli také v roce 2008 nominováni za členy České akademie architektury a v roce 2009 se stali zakládajícími členy České rady pro šetrné budovy (CZGBC). CMC podporuje Galerii současného umění DOX, Festival městského designu reSITE a festival fotografie FOTOSFERA, které se každoročně konají v Praze.

Krédem CMC je podpora vzdělávání, umění a komunity, které jsou investicemi do budoucnosti městského prostředí a dynamiky jeho proměn.

Použité podklady:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – Studio CMC architects a.s. a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.
 
 
Reklama