Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ve Five se historie potkává s budoucností

Původní zástavbu tramvajovou vozovnou bylo možno nazvat bez nadsázky reliktem již v době svého vzniku. Její části byly integrovány a implementovány do nové komerční stavby. V jakési dobové konfrontaci zde tedy vzniká platforma, na níž se potkává historie s novou částí budovy, tedy budoucností.

Karl Emil Franzos: „Domácnost bez ženy je jako výčep bez pálenky.“

Pohled na nároží objektu – Five
Pohled na nároží objektu – Five

Původní objekt vozovny s retailovým parterem a novými kancelářskými prostorami

Pokud na vás většinově ze slušnosti a korektního nevnucování subjektivního názoru nechávám úsudek o projektu, o němž si povídáme, zde to bude platit dvojnásob. Celá integrace částí původní stavby do nového architektonického počinu mě nejprve zaujala konfrontací starého a nového ve spáře, kde to nové spočívá na zcela jasných tvarech původního. Pokud se někdy vyjádřím nejednoznačně, mám na mysli, že nechci vynášet unáhlené soudy, pokud neznám zadání, jež se plnilo, finanční možnosti a osvícenost investora a následně kreativitu tvůrčího týmu. Ve hře bývá dosti proměnných a příkré úsudky jsou často zbrklé a nesmyslné. Pochopitelně estetiku díla každý nějak citem uchopí, ale vyjádření nepostihuje ostatní hlediska včetně funkčních. Krásná škatule bez vnitřní funkčnosti, která by se měla odrazit i na vnějším výrazu díla, je špatně vyřešený hybrid, stejně jako dobře vyřešené fungování bez zřejmého odrazu na celkové estetice. Často nalezneme jedno nebo druhé zcela separátně, což bývá výrazem bezradnosti nebo nepochopení nezbytných atributů tvorby díla.

Tohle všechno zde říkám proto, že nemiluji nekonstruktivní kritiku, pokud neznám (nebo si to alespoň myslím) možné řešení kritizovaného počinu. Pak je to totiž plané a nezdůvodněné plácnutí do vody. Deset kritiků, deset a více názorů. Často každý jiný. Kam tím mířím? Tohle setkání historie s budoucností v projektu FIVE mě tentokrát odsoudilo do role pozorovatele se smíšenými a nejednoznačnými pocity. Proto jsem vám nastínil souvislosti většiny děl, kdy mezi vizuální částí a funkčností díla existují zpětné vazby, a to nesporně oběma směry. Zkuste se na projekt podívat tedy prizmatem filosofie ateliéru dkarchitekti: „Krása věcí spočívá v racionální užitné povaze zformované do líbivé formy. Věc pouze krásná nemá trvalou hodnotu.“ Zde moje možnosti končí.

Názor je opravdu na vás.

Propojení starého a nového
Propojení starého a nového
Pohled na konfrontaci
Pohled na konfrontaci
Pohled na konfrontaci
Retailové prostory
Retailové prostory

Five

Five

Studio QARTA ARCHITEKTURA
Autor David Wittassek, architekt
Jiří Řezák, architekt
Pavel Fanta, architekt
Kontaktní e-mail qarta@qarta.cz
Web www.qarta.cz
Adresa studia Pernerova 635, 180 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
Umístění projektu Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Země projektu Česká republika
Rok projektu 2011
Rok dokončení 2017
Užitná plocha kancelářských ploch 13.270 m2
retailových ploch 1.092 m2
Situace
Situace
Řez příčný
Řez příčný
Předsazená fasáda
Předsazená fasáda

Five
Klient SKANSKA
Web klienta www.skanska.cz
Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com
Spolupráce Generální dodavatel: SKANSKA, www.skanska.cz
Stavebně historický průzkum: Mgr. Alena Krušinová
Nová část fasád – nároží
Nová část fasád – nároží
1. NP půdorys
1. NP půdorys

Five

Autorská zpráva

Mottem projektu, který se nachází v lokalitě Prahy 5 – Smíchova, je „History meets future“ neboli „Historie se potkává s budoucností“, což perfektně na budovu s příznačným názvem Five sedí.

Původní zástavbu tramvajovou vozovnou bylo možno nazvat reliktem již v době svého vzniku. Místo bylo důležitý koncový bod v dopravní struktuře města, od samého počátku však obtížně přístupný. Vzhled před rekonstrukcí byl víceméně zakonzervovaný stav od ukončení provozu, nové využití se hledalo obtížně, jednalo se spíše o dlouhodobě dočasný stav. Na původní využití, technickou zajímavost, již nebylo možno navázat. Místo s tramvajovou sítí již fyzicky nesouviselo, spojení bylo přerušeno. Chyběl zde přirozený průběh urbanizace celého nábřežního traktu města Smíchova, od plně průmyslové oblasti k převážně obytné blokové zástavbě. Ta vznikala ve stopách členění pozemků i sítě ulic již v době výstavby samotné vozovny. Oblast se přirozeně vyvíjela z průmyslové periferie mezi hlavními dopravními tepnami té doby, tedy řekou Vltavou se smíchovským přístavem a železnicí se smíchovským nádražím v plnohodnotnou část velkoměsta.

Celkový pohled
Celkový pohled
1. PP půdorys
1. PP půdorys

Five

Logická změna funkcí a na to navazující jiný typ zástavby byl uměle omezován jen v zóně smíchovského pivovaru, v jehož sféře vlivu tak zůstalo několik sousedících pozemků. Jedním z nich, v jakémsi stínu pivovaru byla i vozovna, přičemž nově se začaly vzhledem k možnosti nulového rozvoje ukazovat i obtíže při zachování funkce pivovaru na základě prostorových požadavků moderních technologií. Pro nalezení nové funkce využití objektu vozovny bylo třeba postupovat podle časové posloupnosti vývoje území.

Nejprve se posoudila nevyváženost prostorového i výškového členění vzhledem k celému traktu nábřeží a stanovily se nové limity využití, a to jak hranice zástavby, tak i dorovnání výškové hladiny. Dále byly určeny vhodné typologické funkce a navrženo jejich prostorové rozmístění s ohledem na žádoucí oživení území. Naposledy detailně prozkoumána autentičnost stávajících prvků a pečlivě zkoumány důvody zachování případných reliktů s ohledem na přínos při začlenění prostoru do organismu města.

Sociální zázemí
Sociální zázemí
3.–6. NP půdorys
3.–6. NP půdorys

Five

Projekt Five postupoval podle nastíněné logiky návrhu. Prostorové řešení vychází z hranic pozemků, jejichž dosažením hranice původního bloku podtrhuje, či naopak odstoupením zjemňuje, uliční fasády či nároží odlehčuje. Výšková hladina je členěna do několika stupňů, vyrovnává se s širokým okolím, nachází novou dynamiku. Typologické funkce tvoří v základu dvě hlavní, vhodné do zdejšího, pro moderní nároky nelehkého prostředí. Nabízí tolik potřebný, v širokém okolí zcela chybějící obchodní parter a vzhledem k velkému dopravnímu zatížení z ulice Svornosti i nutné kancelářské plochy.

Five původní stavby zcela nenahradil, nýbrž vybrané části s architektonickou kvalitou integroval, implementoval. Zachovány jsou obě kompaktní uliční fasády původní haly, jež jsou nově otevřeny, zprůchodněny. Relikty tak nejsou bariérami nového využití, jejich zapojení do organismu nového řešení je plně žádoucí. Všechny historické elementy a genius loci místa samotného se snoubí v jedinečné industriální architektuře projektu s prvky jako je například druhý plášť fasády z tahokovu, přiznaný beton, či odhalená instalační vedení na stropech. Obdobou návrhu jsou vydařená, veřejností plně akceptovaná zapojení historických fasád do funkce moderních staveb v prostoru Karlína či Náměstí republiky.

Pohledy čelní na delší stranu stavby
Pohledy čelní na delší stranu stavby
Pohledy čelní na delší stranu stavby
Five
Strohé industriální interiéry
Strohé industriální interiéry
Strohé industriální interiéry

Uvědomění všech souvislostí dalo možnost navrátit místu jeho novou kvalitu. Moderní architektonicky silný objekt dokázal navázat na tradici okolí. Jednotný koncept dodal prostoru ztracené sebevědomí, potvrdil jeho zapojení do schématu města v urbanistickém kontextu. Design budovy i její typologická skladba jsou tak zárukou nového života i možností pro obyvatele Smíchova.

Kromě výjimečné architektury si nájemci budovy velice cení také střešní terasy, která nabízí skutečně nevídaný panoramatický výhled na nejvýznamnější pražské památky včetně Pražského hradu, Národního divadla a Vyšehradu. Díky místům k sezení a relaxačním zónám si tak uživatelé budovy mohou na střechu přinést svůj laptop a vychutnat si příjemné prostředí na čerstvém vzduchu i při práci.

Budova Five byla ze 100 % pronajata ještě před dokončením. 80 % budovy je pronajato společnosti MSD, globální farmaceutické společnosti, která zde provozuje svůj IT Global Innovation Hub. MSD je naším dlouhodobým zákazníkem, již v roce 2014 si pronajala celou budovu Riverview, která se nachází hned přes ulici od Five. Dalšími významnými nájemci jsou developerská a stavební skupina EBM Group, designérské studio U1 a farmaceutická společnost Roche Diagnostics. Firma Sodexo zde otevřela svou stylovou restauraci Dave B – Taste Five, která dokonale ladí s industriálním charakterem budovy a nabízí prvotřídní gurmánský zážitek.

Strohé industriální interiéry – Five
Strohé industriální interiéry – Five
Strohé industriální interiéry – Five

Strohé industriální interiéry
Five

Značky

obkladové pásky fasády – Beleta
atypická umyvadla – Corralit
turnikety – Cominfo
dýhované obkladové desky – Kronospan
izolační dvojsklo – AGC/Chromatech Ultra F
zařizovací předměty – Vitra, Jika, Hansgrohe, Tork
topná tělesa – Isan
omítka fasády – Baumit Creative Top
rolety – Soltis 92
žaluzie – Cetta 80
malby – Primalex, Sokrat
akustický podhled – Heradesign.

Strohé industriální interiéry – Five
Strohé industriální interiéry – Five
Strohé industriální interiéry – Five

Strohé industriální interiéry
Five

O studiu

QARTA ARCHITEKTURA

Je kreativní studio s pestrou paletou ideových studií i četných realizací. Široké spektrum záběru vychází z vnitřní filosofie s důrazem na pestrost zadání. Četná ocenění jako Grand prix obce architektů, Best of Reality či Stavba roku jsou dle jednatelů Jiřího Řezáka a Davida Wittasska důkazem dotaženosti finálních produktů. „Základem naší práce je soustředění se na kvalitu života,“ říká Jiří Řezák a David Wittassek jej doplňuje: „Věříme, že precizní, detailní design, kreativita i důraz na celkovou estetiku jsou za přívětivostí našich domů“.

Použité podklady:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO QARTA ARCHITEKTURA a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.
 
 
Reklama