Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Centrum Bořislavka je novostavbou otevřeného prostupného městského bloku na specifické nepravidelné parcele – díl 1.

Administrativní a obchodní centrum Bořislavka obohatilo Evropskou třídu v Praze o velmi výjimečnou architekturu, která byla budována na principech zásad udržitelného rozvoje. Ateliér Aulík Fišer vytvořil smysluplný celek s 30 125 m2 moderních kancelářských prostor a 9 875 m2 obchodních ploch.

Pavel Vrba (český básník a textař): „Praha je také obraz malovaný románským, gotickým, renesančním, barokním i kubistickým malířem na jedno monumentální plátno zároveň.“

Centrum Bořislavka – pohled exteriér – fasády (Fotografie – BoysPlayNice)
Centrum Bořislavka – pohled exteriér – fasády
Fotografie – BoysPlayNice

Výrazné nové centrum je architekturou stejně jako uměním

K výčtu malířů, kteří malovali monumentální plátno Prahy, skutečně i v přeneseném smyslu, je nutno přidat spoustu dalších autorů a děl, jež tvoří krásu města. Při výčtu všeho, co stojí za zmínku v pozdějších letech, by citát v úvodu měl podstatně více řádků a vlastně by nikdy nekončil. Je zřejmé, že skvělý textař a básník Pavel Vrba nemohl dohlédnout do roku 2021, protože nás opustil v roce 2011.

K takovým nesporně patří administrativní a obchodní centrum Bořislavka, které obohatilo Evropskou třídu v Praze o výjimečnou architekturu, která je budována na principech zásad udržitelného rozvoje. Ateliér Aulík Fišer vytvořil smysluplný celek s 30 125 m2 moderních kancelářských prostor a 9 875 m2 obchodních ploch. Svažitý terén, atypický tvar parcely, specifické požadavky, výrazná provázanost s okolní infrastrukturou včetně stanice metra Bořislavka, to vše se odrazilo do vítězného návrhu architektonické soutěže. Nalézá se v Praze 6, Vokovice. Rámec centra Bořislavka tvoří významná rezidenční luxusní čtvrť Hanspaulka, různorodá zástavba se socialistickým sídlištěm a firemní sídla. Architekti se rozhodli spojit rozdílné prostředí i rozdílné výšky terénu krystalickou strukturou čtyř staveb na společném základu. Společný základ je zároveň spojovacím prvkem mezi jednotlivými budovami centra a okolní zástavbou včetně stanice metra, podle které se centrum jmenuje.

Centrum Bořislavka – pohled exteriér – fasády (Fotografie – BoysPlayNice)
Centrum Bořislavka – pohled exteriér – fasády (Fotografie – BoysPlayNice)
Centrum Bořislavka – pohled exteriér – fasády (Fotografie – BoysPlayNice)

Centrum Bořislavka – pohled exteriér – fasády
Fotografie – BoysPlayNice

Centrum Bořislavka se tak stalo zajímavou a výraznou dominantou této části Prahy a je zdařilou symbiózou autorských výtvarných děl spojených moderní architekturou. Architektura Bořislavky je rámcem a spojením okolní infrastruktury a centra samotného. Různorodost okolní zástavby i funkcí se tak podařilo spojit s různorodostí samotného centra. Autorský kolektiv našel zajímavou cestu pro vyřešení nepravidelného tvaru pozemku. Fraktálním strukturováním parcely odvodili tvary nepravidelných objektů, jež jsou určujícím a autentickým tvarem architektury Bořislavky. Dokázali také udržet historický průchod objektem jako odvolávku na původní cesty k Pražskému hradu. Výrazné výtvarné prvky zde nejsou sevřeny striktním zadáním, ale naopak jsou volným a osobitým projevem jednotlivých autorů. Na Horu od Federica Díaze, Ledovec od Maxima Velčovského, Planeta od architektů Centra Jana Aulíka, Leoše Horáka, Davida Zalabáka a sochaře Pavla Filipa a Proudění od Jana Poupěte jsou výtvarná díla vztažená k základním přírodním principům.

Centrum Bořislavka – situace – širší souvislosti (Fotografie – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI)
Centrum Bořislavka – situace – širší souvislosti
Fotografie – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI

Interaktivně spojují a doplňují celou architekturu centra. Ta interakce a napětí vzniká směrem ven k tomu, kdo se zde ocitá v roli diváka, ale zároveň i mezi jednotlivými výtvarnými díly. I přes svoji rozmanitost a různorodost jsou jeho nedílnou a výraznou součástí. Vzniklo zde něco zcela nevšedního, a i přes uspěchanost doby vám nedá se zde chvíli nezastavit. To zmíněné monumentální „plátno Prahy“ má další zajímavý a soudobý střípek do stávající „malby“. Stojí za pozastavení a pokoukání…

Název projektu – Bořislavka Centrum

Novostavba otevřeného prostupného městského bloku na specifické nepravidelné parcele se stala v synergii stanice metra Bořislavka lokálním centrem Prahy 6. Blok tvoří čtyři nadzemní budovy nepravidelného krystalického tvaru umístěné na společné podnoži vymezené okolními ulicemi – Evropská, Liberijská, Kladenská. Zahrnuje služby a obchody, administrativní plochy i podzemní parking.

Centrum Bořislavka – řezopohled – podélný řez (Fotografie – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI)
Centrum Bořislavka – řezopohled – podélný řez
Fotografie – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI
Studio Aulík Fišer architekti
Autor Jan Aulík, Leoš Horák
Kontaktní e-mail afarch@afarch.cz
Web www.afarch.cz
Sociální média www.facebook.com/afarch.cz
www.instagram.com/aulik_fiser_architekti
www.linkedin.com/company/afarch
Adresa studia Na Václavce 3307/3a, 150 00 Praha 5, Česká republika
Spoluautor Jakub Fišer, Jakub Hemzal, Gabriela Králová, David Zalabák, Alena Sedláková, Petra Coufal Skalická, Eva Mašková, Jan Dluhoš
Projekční tým Ondřej Černý, Petra Měrková, Oleksandr Nebozhenko, Vojtěch Štamberg, Kristýna Zámostná
Umístění projektu Evropská 866/65, 160 00 Praha 6
Země projektu Česká republika
Centrum Bořislavka – řezopohled – příčný řez (Fotografie – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI)
Centrum Bořislavka – řezopohled – příčný řez
Fotografie – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI
Rok projektu 2012–2018
Rok dokončení 2018–2021
Zastavěná plocha 10 780 m2
Hrubá podlahová plocha 69 735 m2 včetně podzemních podlaží
Plocha pozemku 17 000 m2
Rozměry obestavěný prostor 303 100 m3
Náklady 3,5 mld. Kč
Klient KKCG Real Estate Group
Vedení společnosti: Petr Pujman, generální ředitel
Otto Koval, obchodní ředitel
Patrik Skála, technický ředitel
Projektový manager: Petr Pleskač
Centrum Bořislavka – půdorys 2. PP (Fotografie – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI a BoysPlayNice)
Centrum Bořislavka – půdorys 2. PP
Centrum Bořislavka – exteriér (Fotografie – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI a BoysPlayNice)
Centrum Bořislavka – exteriér

Fotografie – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI a BoysPlayNice
Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com
Spolupráce Zahradní architektura: Ing. Zdeněk Sendler, www.arch.cz/sendler
Matouš Hydroponie, www.hydroponie.cz

Cost management: Jan Hrubeš MDA, www.mdapraha.cz
Construction management: Ruby Project Management, www.ruby-pm.com
Dodavatelé stavby: Zakládání staveb, www.zakladani.cz
Feri, www.feri-hk.cz
Metrostav, www.metrostav.cz
Dodavatel interiérových celků: PBW Group, www.pbwgroup.cz
Novecon, www.novecon.eu

Epifyt: Zdeněk Sendler, Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák a Radka Táborová

Boardroom design: Michal Froněk, Jan Němeček [Olgoj Chorchoj], www.olgojchorchoj.cz
Centrum Bořislavka – exteriér (Fotografie – BoysPlayNice a STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI)
Centrum Bořislavka – exteriér
Centrum Bořislavka – půdorys 1. PP (Fotografie – BoysPlayNice a STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI)
Centrum Bořislavka – půdorys 1. PP

Fotografie – BoysPlayNice a STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI

Umělecká díla:
Na Horu: Studio Federico Díaz, www.federicodiaz.net
Planeta: Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák, Pavel Filip
Ledovec: Maxim Velčovský [Lasvit], www.lasvit.com/designer/maxim-velcovsky
Proudění: Jan Poupě, www.janpoupe.cz

Ostatní díla:
Pavel Roučka, www.pavelroucka.com
František Hodonský, www.frantisekhodonsky.cz
Jan Kovářík, www.jankovarik.art
Milan Houser, www.milanhouser.com

Skleněné objekty:
Noční obloha: Studna přání [v objektu 3]: Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák [Aulík Fišer architekti] + BOMMA, www.afarch.cz, www.bomma.cz
AURA [v objektu 4]: Sans Souci, www.sanssoucilighting.com
Svítidlo [boardroom]: Michal Froněk, Jan Němeček [Olgoj Chorchoj], www.olgojchorchoj.cz

Vizuální styl: Toman Design, www.toman-design.com
Spolupráce na mobiliáři obchodní pasáže: Studio Perspektiv, www.perspektiv.cz
Restaurace: Basepoint, www.basepoint.cz

Centrum Bořislavka – půdorys 1. NP (Fotografie – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI a BoysPlayNice)
Centrum Bořislavka – půdorys 1. NP
Centrum Bořislavka – exteriér (Fotografie – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI a BoysPlayNice)
Centrum Bořislavka – exteriér

Fotografie – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI a BoysPlayNice

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Kontext

Pozemek leží u Evropské třídy – významné, ale současně velmi rušné městské radiály vedoucí z centra Prahy na letiště, přímo u stanice metra. Pozemek s nepravidelným tvarem a výškovým převýšením 7–14 metrů se nachází v různorodém kontextu okolní zástavby. Je zde vilová čtvrť, středně vysoká bytová zástavba a v širším kontextu i panelové objekty sídliště.

Vzhledem k významu i komplikovanému charakteru místa uspořádala společnost KKCG REG v roce 2012 mezinárodní architektonický workshop. Výzvou pro všechny účastníky workshopu se stala neadekvátnost prázdného místa u stanice metra a tramvaje, ve významné pozici pražského reliéfu s výhledem na Pražský hrad.

Centrum Bořislavka – exteriér (Fotografie – BoysPlayNice a STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI)
Centrum Bořislavka – exteriér
Centrum Bořislavka – půdorys 4. NP (Fotografie – BoysPlayNice a STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI)
Centrum Bořislavka – půdorys 4. NP

Fotografie – BoysPlayNice a STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI

Vize pro lokalitu/živé městské prostředí

Vize investora KKCG Real Estate Group spočívala ve funkčním propojení architektury s veřejným prostorem tak, aby sloužil místním obyvatelům i návštěvníkům městské části Prahy 6. Základním kritériem byla komplexnost a výjimečnost řešení při zachování kontextu místa. Cílem byl návrh architektury dostatečně sebevědomé a zároveň korespondující s různorodou okolní zástavbou. Důraz se kladl především na kultivaci veřejného prostoru, maximální prostupnost pro pěší, tvorbu městského prostoru a zeleně. S požadavky na „A“ kvalitu vlastního kancelářského prostředí byl spojen požadavek udržitelnosti při provozu budov.

Zadáním do workshopu bylo zejména využití morfologie pozemku, a to tak, že v podzemních částech projektu na úrovni ulice Kladenská vznikne malé lokální obchodní centrum (cca 9 000 m2) a na této platformě bude vícero objektů (min. tři) pro kancelářské účely (cca 26 000 m2).

Cílem naší podnikatelské vize není pouze dobře investovat, ale také o jednotlivých projektech přemýšlet v mnohem širším, a hlavně dlouhodobém, kontextu.“ (Petr Pujman, generální ředitel KKCG Real Estate Group, investor projektu)

Centrum Bořislavka – interiér (Fotografie – BoysPlayNice)
Centrum Bořislavka – interiér
Centrum Bořislavka – exteriér (Fotografie – BoysPlayNice)
Centrum Bořislavka – exteriér

Fotografie – BoysPlayNice

Ulice Evropská prošla ve 20. století velkým rozvojem. Postavily se podél ní nové budovy se sídly významných společností, které ale urbanisticky posilují pouze charakter městské radiály, méně už lokální městské prostředí za ní.

Přesah záměru také do zlepšení prostředí uvnitř navazujícího území byl pro nás nejdůležitějším bodem zadání.“ (Aulík Fišer architekti)

Společným cílem developera a architektů bylo vytvořit skutečně živé městské prostředí, které nabídne místním obyvatelům nejen služby, kavárny, restaurace a obchody, ale také odpovídající kultivovaný veřejný prostor.

Vedle kancelářské a obchodní funkce bylo hlavním cílem doplnit pro spádovou oblast občanskou vybavenost a zpříjemnit přístup ke stanici metra.“ (Petr Pujman, KKCG Real Estate Group, generální ředitel KKCG Real Estate Group)

Centrum Bořislavka – interiér (Fotografie – BoysPlayNice)
Centrum Bořislavka – interiér (Fotografie – BoysPlayNice)
Centrum Bořislavka – interiér
Fotografie – BoysPlayNice
Centrum Bořislavka – exteriér (Fotografie – BoysPlayNice)
Centrum Bořislavka – exteriér

Místu odpovídající architektura/princip fraktální podobnosti

Při studiu historických map jsme si uvědomili, že nepravidelný tvar pozemku v podobě velmi protáhlého trojúhelníku je záznamem historických cest vedoucích k Pražskému hradu. Ostrý úhel, který cesty svírají, je důsledkem jejich různé nivelety. Toto geometrické schéma jsme rozvinuli a průchod pozemkem opět umožnili. Nepravidelnou parcelu jsme fraktálně strukturovali z ní odvozenými nepravidelnými segmenty.“ (Aulík Fišer architekti)

Geometrie objektů vychází z principu fraktální podobnosti a je přímo odvozena z tvaru pozemku. Forma budov umožňuje reagovat na odlišná prostředí a nivelety okolních ulic a současně naplnit principy kancelářské typologie. Nepravidelnost objektů není pouhým vnějším designem, ale odpovídá potřebě vnitřního uspořádání a funkce budov. Objekty jsou tvarově vzájemně příbuzné a v pevných vazbách komponované k sobě. Sestava těchto „krystalů“ vytváří formu prostupného městského bloku.

Redakce estav.tv navštívila Centrum Bořislavka v rámci AGC Active Day 2022 na téma inovativní sklo v exteriéru i interiéru. Podívejte se na reportáž.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Použité podklady:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Fotografie – BoysPlayNice
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.
 
 
Reklama