Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Architektonická soutěž na úpravu brněnského prostranství – náměstí Míru na Kraví hoře

Zadání architektonické soutěže na úpravu brněnského prostranství – náměstí Míru vyhlásila Kancelář architekta města Brna (KAM). Úkolem soutěžících je navrhnout úpravu náměstí včetně tramvajové smyčky, vstupu do parku a nového polyfunkční domu se službami, obchody, komunitním centrem a byty.

Pohled z horní části Kraví hory, za parkem budova kostela svatého Augustina
Pohled z horní části Kraví hory, za parkem budova kostela svatého Augustina

Náměstí Míru je vcelku netradiční náměstí. Je to vlastně poměrně rozsáhlý prostor, který výraz náměstí vystihuje jen vzdáleně. Nachází se v terénním zlomu, kde končí smyčka tramvajové dopravy položené zde v roce 1939. Sedlo je součástí Žlutého kopce a Kraví hory. Kraví hora je brněnský fenomén, znalci zvaný Kravák anebo taky Monte Bú (čárka nad „u“ není pravopisná chyba). Budovy se zde prolínají s komunikacemi, kdy řešení vzniklé v minulých časech vyznívá nepřehledně a nesouvisle. To náměstí se stalo centrem při výstavbě vilové Masarykovy čtvrti, jako vysoce ceněné rezidentní čtvrti, známé architekturou historizující, secesní a hlavně funkcionalistickou. Dominantou náměstí je funkcionalistický kostel svatého Augustina, vysokoškolské koleje Univerzity Masarykovy a výrazná budova Cyrilometodějské církevní základní školy, Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné pedagogické školy. Protější stranu náměstí lemuje park na úbočí Kraví hory s hvězdárnou a planetáriem. Místo zajímavé, nevšední, s historickým kontextem. S parkem a původní zástavbou dozajista nepostrádá na atraktivitě. Nicméně z mého pohledu ztrácí body velmi nepřehledným průnikem silnic a MHD, který stírá funkci centrálního, ale zároveň volného prostranství mezi dominantní zástavbou. Leckdy bývá tento prostor doplněn logicky o vodní prvek, centrální sloup, sochu, nějaké architektonické dílo. Zde je centrem náměstí dopravní křížení. V tomto smyslu zde doprava znehodnocuje funkci náměstí. O řešení tohoto místa se diskutuje již dlouhý čas a na konci roku byla proto vyhlášena soutěž na řešení tohoto prostranství.

Pohled z pozice kostela svatého Augustina, vpravo budovy Cyrilometodějské církevní základní školy, Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné pedagogické školy
Pohled z pozice kostela svatého Augustina, vpravo budovy Cyrilometodějské církevní základní školy, Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné pedagogické školy

Soutěž odstartovala! Navrhněte podobu brněnského náměstí Míru

Často diskutovaná otázka mezi zástupci města i širokou veřejností se přetavila ve výzvu pro architekty, kteří se mohou hlásit do otevřené urbanisticko-architektonické soutěže. Zadání soutěže schválila Rada města Brna a tento týden ji vyhlásila Kancelář architekta města (KAM).

Z tiskové zprávy

Jak se v příštích letech promění brněnské náměstí Míru? To je za uplynulý rok často diskutovaná otázka zástupci města i širokou veřejností. Teď je to výzva pro architekty, kteří se mohou hlásit do otevřené urbanisticko-architektonické soutěže. Zadání soutěže schválila Rada města Brna a koncem loňského roku ji vyhlásila Kancelář architekta města Brna (KAM). Úkolem soutěžících je navrhnout úpravu náměstí včetně tramvajové smyčky a vstupu do parku Kraví hora. Součástí návrhu bude také nový polyfunkční dům se službami, obchody, komunitním centrem a byty. Návrhy mohou architekti odevzdat do 9. dubna 2021. O vítězi rozhodne odborná porota, výsledky budou známé v červnu 2021. Všechny návrhy představí KAM na výstavě.

Soutěž je pro město nejlepší způsob, jak najít kvalitní řešení náměstí Míru. Je to zároveň velká příležitost pro všechny architekty, aby se zapojili do proměny významného brněnského prostranství. Uvědomujeme si, že pro řadu místních obyvatel je úprava náměstí citlivé téma, proto jsme od začátku zapojovali do přípravy urbanisticko-architektonické soutěže klíčové aktéry i širokou veřejnost. Je to nejvíc projednávané zadání soutěže v historii Brna,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Úkolem soutěžících je navrhnout úpravu náměstí Míru včetně dopravního řešení a přístupu do parku Kraví hora. Dále navrhnout podobu nového polyfunkčního domu v prostoru bývalého vojenského areálu Lerchova. Ten by měl zahrnovat prostory pro komunitní centrum se sálem až pro tři sta sedících osob, klubovnou a zahradou, stejně jako zázemí pro menší obchody a služby. Součástí polyfunkčního domu má být také kolem čtyřiceti městských bytů, které chce město využít pro samoživitele, mladé rodiny nebo seniory. Investorem dalších patnácti bytů budou majitelé obchodu Brněnka, se kterými se město dohodlo na přesunu obchodu do polyfunkčního domu. Díky demolici stávající budovy a směně pozemků tak bude možné plochu náměstí výrazně rozšířit.

Polyfunkční dům nahradí chátrající objekty bývalých autoopraven v ulici Lerchova. Bude to dům měřítkem srovnatelný se stávajícími budovami škol a kolejí, který bude mít zhruba čtyři podlaží. Nevyroste tady žádná vysoká či objemná budova, která by zastínila okolní budovy nebo dominantu kostela. Úkolem soutěžících je navrhnout dům tak, aby zapadl do charakteru vilové čtvrti a dotvořil a vymezil prostor náměstí,“ uvedl vedoucí oddělení Veřejného prostoru KAM David Zajíček.

Na začátku loňského roku uspořádala KAM kulatý stůl s místními organizacemi, veřejné setkání k soutěži v sále Cyrilometodějské církevní ZŠ a online anketu, do které se zapojilo přes 360 občanů. Zástupci KAM se několikrát sešli také s místními spolky, zástupci městské části Brno-střed, odbory magistrátu i Dopravním podnikem města Brna. Z důvodu zpřísněných vládních opatření představila KAM na podzim zadání soutěže ve videu a veřejnost měla možnost zaslat názor pomocí online dotazníku. Vyhodnocení všech podnětů veřejnosti je součástí soutěžního zadání jako jeden z podkladů pro účastníky soutěže.

Použité zdroje:

  • Fotografie a části textů s využitím TZ – Kancelář architekta města Brna – vedoucí oddělení komunikace Mgr. Jana Běhalová
 
 
Reklama