Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vítězný návrh vstupu na Ústřední hřbitov od ateliéru Refuel

Nechat vyniknout krásu architektury a citlivě doplnit vstup Ústředního hřbitova s respektem ke stávajícím budovám i kompozici hřbitova. To dovolí architektuře vyniknout a zkultivuje prostranství mezi obřadní síní, hlavním vstupem a MHD. Tyto principy ovládají vítězný návrh od ateliéru Refuel.

Neznámý autor: „Každý v sobě nosí malý hřbitov těch, které miloval.“

1. cena Účastník: Refuel s.r.o. Autor: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý Spolupracovník: Ing. arch. Katarína Poláková, Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Mgr. Lucie Radilová (Foto: KAM Brno)
1. cena Účastník: Refuel s.r.o. Autor: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý Spolupracovník: Ing. arch. Katarína Poláková, Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Mgr. Lucie Radilová
Foto: KAM Brno

Respekt ke stávajícím budovám i kompozici hřbitova

Na podzim roku 2021 proběhla urbanisticko-architektonická soutěž organizovaná Kanceláří architekta města Brna, jejíž výsledky 27. října 2021 schválila Rada města Brna. Jednalo se o podobu hlavního vstupu s přilehlými prostorami veřejných prostranství a nástupní pasáže od parkoviště a MHD. Výslednou podobu vítězného návrhu a dalších dvou cen vám zde předkládáme.

Z pěti soutěžních návrhů ho vybrala 14. října odborná porota. Urbanisticko-architektonickou soutěž organizovala Kancelář architekta města Brna, její výsledky dnes schválila Rada města Brna. Všechny návrhy vystaví na přelomu roku brněnské Urban centrum.

Úkolem soutěžících bylo navrhnout podobu hlavního vstupu Ústředního hřbitova v Brně včetně přilehlých veřejných prostranství. Cílem byla také rekonstrukce jedné ze správních budov na administrativní zázemí, umístění a podoba provozních budov podél ohradní zdi i obchodní plochy pro květinářství a kamenictví.

1. cena Účastník: Refuel s.r.o. Autor: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý Spolupracovník: Ing. arch. Katarína Poláková, Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Mgr. Lucie Radilová (Foto: KAM Brno)
1. cena Účastník: Refuel s.r.o. Autor: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý Spolupracovník: Ing. arch. Katarína Poláková, Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Mgr. Lucie Radilová (Foto: KAM Brno)

1. cena Účastník: Refuel s.r.o. Autor: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý Spolupracovník: Ing. arch. Katarína Poláková, Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Mgr. Lucie Radilová (Foto: KAM Brno)
1. cena Účastník: Refuel s.r.o. Autor: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý Spolupracovník: Ing. arch. Katarína Poláková, Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Mgr. Lucie Radilová (Foto: KAM Brno)

1. cena Účastník: Refuel s.r.o. Autor: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý Spolupracovník: Ing. arch. Katarína Poláková, Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Mgr. Lucie Radilová
Foto: KAM Brno

Na vítězném návrhu porota ocenila především kultivovanost a citlivost ve vztahu ke stávající kompozici Ústředního hřbitova. Vstupní objekt vhodně odděluje prostor před hřbitovem od jeho provozu. Do ulice Vídeňská pak vytváří příjemný klidový prostor odcloněný alejí od rušné ulice,“ říká městský architekt Michal Sedláček, který zároveň zasedl v odborné porotě.

Vítězný ateliér Refuel ve svém řešení navrhuje nový vstupní objekt částečně zapustit pod zem a tím otevřít pohled na kompozici historického vstupu a obřadní síně. Před ní zároveň vytvoří klidné náměstíčko s lavičkami a kašnou.

2. cena Účastník: Menšík Skrušný, spol. s r.o. Autor: Ing. arch. David Menšík, Ing. Petr Skrušný, Ing. arch. Petr Skrušný Spolupracovník: Zuzana Bubeníková, Ing. arch. Pavel Hodek, Ing. arch. Magdaléna Buzová (Foto: KAM Brno)
2. cena Účastník: Menšík Skrušný, spol. s r.o. Autor: Ing. arch. David Menšík, Ing. Petr Skrušný, Ing. arch. Petr Skrušný Spolupracovník: Zuzana Bubeníková, Ing. arch. Pavel Hodek, Ing. arch. Magdaléna Buzová
Foto: KAM Brno

Návrh vytváří důstojné vstupní předpolí hřbitova a zdůrazňuje centrálně komponovanou stavbu obřadní síně od Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška, kterou dále doplňuje a nechává vyniknout v plné kráse,“ doplňuje vedoucí oddělení soutěží a projektů veřejného prostoru Michal Doležel z kanceláře městského architekta.

3. cena Účastník: F POINT z.s., Ing. Jan Javůrek Autor: Ondřej Fiedler, Max Fleischmann, Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. Jan Javůrek (Foto: KAM Brno)
3. cena Účastník: F POINT z.s., Ing. Jan Javůrek Autor: Ondřej Fiedler, Max Fleischmann, Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. Jan Javůrek (Foto: KAM Brno)

3. cena Účastník: F POINT z.s., Ing. Jan Javůrek Autor: Ondřej Fiedler, Max Fleischmann, Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. Jan Javůrek
Foto: KAM Brno

Soutěž myslela také na provoz hřbitova a potřeby zdejší správy. Navrženy jsou dvě odstavné a parkovací plochy pro zaměstnance a veřejnost, nové objekty pro vozový park, zázemí zaměstnanců a sklady technického provozu. Cílem je oddělit provoz hřbitova od návštěv, včetně smutečních obřadů, zlepšit prostředí pro zaměstnance a přesunout ředitelství z Renneské třídy.

Všechny soutěžní návrhy si zájemci mohli prohlédnout od 15. prosince 2021 do 28. ledna 2022 v brněnském Urban centru na Staré radnici. Společně s otevřením výstavy 14. prosince představila Kancelář architekta města Brna také hotový Generel Ústředního hřbitova, dokument zaměřený na historii, současnost a další rozvoj areálu.

Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně

Urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh byla zahájena 14. června 2021 a o vítězi rozhodovala porota 14. října 2021. Vybírala z pěti soutěžních návrhů.

1. cena

Účastník: Refuel s.r.o.
Autor: Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Skoupý
Spolupracovník: Ing. arch. Katarína Poláková, Ing. arch. Norbert Walter, Ing. Mgr. Lucie Radilová

2. cena

Účastník: Menšík Skrušný, spol. s r.o.
Autor: Ing. arch. David Menšík, Ing. Petr Skrušný, Ing. arch. Petr Skrušný
Spolupracovník: Zuzana Bubeníková, Ing. arch. Pavel Hodek, Ing. arch. Magdaléna Buzová

3. cena

Účastník: F POINT z.s., Ing. Jan Javůrek
Autor: Ondřej Fiedler, Max Fleischmann, Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. Jan Javůrek

Použité podklady:

 • Citáty – http://www.citaty.net
 • Fotografie a části textů s využitím TZ – Kancelář architekta města Brna – Šárka Reichmannová

Atelier Refuel, Kancelář architekta města Brna, Vítězný návrh vstupu na Ústřední hřbitov

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
 
 
Reklama