Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pátý ročník participativního projektu Dáme na vás

Letos participativní rozpočet nazvaný Dáme na vás obdržel 124 navrhovaných projektů z 24 městských částí. Získaly přes 40 tisíc lajků, vybráno bylo 99 podpořených projektů. Z nich bylo 82 podpořeno formou „líbí se mi“ a 17 projektů podpisovými archy. Celkem 99 nápadů je blíže listopadovému finále!

Jan Amos Komenský: „Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět.“

Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Proto zde naleznete výsledky sympatického brněnského specifika zvaného „Dáme na vás“. Což není nic jiného než uvolnění peněz městem na nápady, které vznikly od samotných Brňanů, tedy plebiscitem. Mám na mysli kupříkladu povídání o rozhledně Holedná nebo projekt tak zvané Městské galerie, a tedy sympatická podpora mural artu. Letos participativní rozpočet nazvaný Dáme na vás obdržel 124 navrhovaných projektů z 24 městských částí. Projekty obdržely přes 40 tisíc lajků a vybráno bylo 99 podpořených projektů. Z 99 projektů bylo 82 podpořeno formou „líbí se mi“ a 17 projektů podpisovými archy. Celkem 99 nápadů je díky vám blíže listopadovému finále!

Panorama Brna
Panorama Brna

Workoutové plochy, multifunkční hřiště, dětská hřiště, letní kino, cyklostezky, městská zeleň, přístřešky MHD, rozhledna a spousta dalších nápadů mají šanci na uvedení do života a tím obnoví životní funkce městských částí, rozšíří možnosti volnočasových aktivit.

Za všechny jmenujme alespoň některé:

  • Travnaté hřiště v Černovicích
  • Obnovení Dolního rybníku v Řečkovicích
  • Rozhledna Kravák
  • EKO Park Žabovřeské louky
  • Workout u řeky
  • U vinohradské fontány bude fajn

Pátý ročník participativního projektu Dáme na vás začíná. Lidé mohou přihlašovat své nápady

Tato tisková zpráva by měla být v minulém čase, protože však není výzvou, ale hlavně ukázkou, jaké skvělé možnosti má kupříkladu město Brno, zůstává pro autentičnost v čase přítomném. Pochopitelně není nutné propadat smutku z pomíjivosti akce, protože se zatím vypisovala každý rok cyklicky. Jan Amos Komenský nám v citátu sděluje, že o řešení věcí veřejných je potřebné přinejmenším alespoň vědět.

1. únor 2021
Od dnešního dne se mohou Brňané zapojit do dalšího ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás a přijít s nápadem, který zaujme i ostatní. Navrhovat projekty mohou lidé do 15. května jednoduchou online cestou.

V pátém ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás budou Brňané rozhodovat o 35 milionech, které poputují na realizaci nápadů z řad veřejnosti. Ti, kteří chtějí svůj projekt přihlásit, mají čas do 15. května. Postup je jednoduchý, stačí vyplnit formulář na webu www.damenavas.brno.cz. V případě nejasností jsou na webu uvedené kontakty na koordinátorky, které jsou připraveny pomoci s přihlášením projektu a po jeho nahrání také zkontrolují, případně s navrhovatelem upraví projekt tak, aby splňoval zásady.

Od dnešního dne mohou již lidé začít podávat své projekty do nového ročníku participativního rozpočtu. Je ovšem nutné, aby i v této fázi byly splněny základní podmínky, které jsou velmi jednoduché. Samotný nápad musí být veřejně prospěšný, dále je nutné se vejít do finančního limitu tří milionů a zároveň nápady navrhovat tak, aby se daly realizovat na městském majetku,“ sdělil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Návrh musí obsahovat minimálně tyto informace: název projektu, popis návrhu projektu a stručné shrnutí, veřejný přínos projektu, umístění projektu (nebo informaci o jeho nevázanosti na místo), předpokládanou finanční náročnost, kontakt na navrhovatele, tematický okruh projektu.

V minulém ročníku lidé podali 134 návrhů na projekty, které splňovaly Zásady participativního rozpočtu statutárního města Brna. Podařilo se nám také dosáhnout rekordu v počtu hlasujících, a to téměř 21 tisíc občanů města, což svědčí o tom, že lidé mají zájem rozhodovat o budoucí podobě města,“ dodal Tomáš Koláčný.

V rámci minulých ročníků participativního rozpočtu Dáme na vás vznikl například altánek u Anthroposu, který slouží jako tančírna, dobrodružné hřiště Halda v Medlánkách, grilovací místo v Novém Lískovci nebo tabule s odjezdy MHD v podchodu hlavního nádraží.

Někdy bude skvělé zkouknout a ocenit, co všechno Brno dokázalo díky minulým ročníkům participativního rozpočtu Dáme na vás detailněji. Opravdu toho není málo a je to moc dobře.

Použité zdroje:

  • Citáty – http://www.citaty.net
  • Části textů s využitím materiálů TZ z Tiskového střediska MMB a Mgr. Kateřiny Gardoňové
  • Fotografie autor
 
 
Reklama