Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co je vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS)?

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.EKONOMICKÉ DŮVODY: úspory

REKONSTRUKCE
 • možnost úspor 30–60 % nákladů na vytápění
 • nižší provozní výkon topné soustavy = delší životnost
 • eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci
 • prodloužení životnosti fasády
NOVOSTAVBY
 • instalace topného zdroje a topné soustavy s nižším výkonem - za nižší cenu
 • zateplením můžeme zmenšit tloušťku konstrukce a získat prostor navíc
 • zateplení je návratná investice

TECHNICKÉ DŮVODY: vysoká ochrana stavby

 • zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce
 • zvýšení tepelné pohody
 • snížení rizika kondenzace
 • omezení vzniku plísní
 • eliminace tepelných mostů
 • vyšší akumulace obvodové konstrukce
 • možnost instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel
 • zateplená konstrukce lépe odolává vlivům povětrnosti
 • zateplení má kladný vliv na celou stavbu

Proč používat ETICS weber therm?

 • Záruka na VEŠKERÉ materiály zateplovacího systému!
 • Zaručená kvalita a dlouhá životnost zateplovacího systému!
 • V případě vzniku závady na objektu máte právo žádat nápravu!
 • Kompletní certifikovaný systém šetří náklady na opravy v následujících letech!
 • V souladu se zákonem stanovenými podmínkami – zákon 22/1997 Sb. v platném znění. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. příp. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy stanovenými výrobky.

Z pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že zateplovací systém je brán jako výrobek – jako celek. Musí být nejprve odzkoušen na akreditovaných zkušebnách a certifikován.

Certifikace se však netýká pouze jednotlivých komponentů, ale hlavně celkového systému – skladby…

Odpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., za ty specifikované vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS), které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.
Co nabízíme v oblasti tepelně izolačních kompozitních zateplovacích systémů?

 • Širokou škálu certifikovaných zateplovacích systémů s mnoha variantami povrchových úprav
 • Doporučíme proškolené realizační firmy
 • Velké množství referenčních staveb
 • Vysokou kvalitu jednotlivých komponentů zateplovacích systémů
 • Návrh skladby systému z hlediska typu použitého izolantu
 • Návrh, výpočet a posouzení tloušťky navrženého izolantu
 • Spolupráci při zajištění financování vaší investice
 • Pomoc při stanovení podmínek a kritérií pro výběrová řízení
 • Cenovou a materiálovou nabídku pro váš objektVybrané konstrukční detaily při zateplování obvodového pláště budovy

Detail ETICS ostění u rámu okna

 1. zdivo
 2. lepicí hmota
 3. tepelná izolace
 4. základní vrstva
 5. vnitřní jádrová omítka
 6. tenkovrstvá omítka
 7. okenní ukončovací PVC profil pro omítky
 8. rám dřevěného okna
 9. PVC ochranná fólie
 10. PVC ukončovací okenní profil pro ETICS

Detail ostění s tepelnou omítkou ukončenou u rámu okna

 1. zdivo
 2. lepicí hmota
 3. tepelně izolační omítka
 4. tenkovrstvá omítka
 5. PVC ochranná fólie
 6. okenní ukončovací PVC profil pro omítky
 7. vnitřní jádrová omítka
 8. rám dřevěného okna

Detail ETICS ostění u rámu okna s obkladovými pásky

 1. zdivo
 2. lepicí hmota
 3. tepelná izolace
 4. základní vrstva + lepicí tmel na lepení obkl. pásků
 5. obkladové pásky
 6. ukončovací okenní profil PVC k obklad. páskům s expanzní páskou
 7. ukončovací okenní profil PVC pro omítky
 8. vnitřní jádrová omítka
 9. rám dřevěného okna
 

Detail zateplení s rohovým profilem s okapničkou

 1. obvodová konstrukce
 2. lepicí hmota
 3. izolant
 4. základní vrstva
 5. tenkovrstvá omítka
 6. rohový PVC profil s okapničkou

Detail zateplení s rohovým profilem s okapničkou

 1. obvodová konstrukce
 2. lepicí hmota
 3. izolant
 4. základní vrstva
 5. tenkovrstvá omítka
 6. rohový PVC profil s okapničkou

Dilatační „E“ profil

 1. obvodová konstrukce
 2. lepicí hmota
 3. izolant
 4. základní vrstva
 5. tenkovrstvá omítka
 6. rohový PVC profil s okapničkou

Dilatační „V“ profil

 1. obvodová konstrukce
 2. lepicí hmota
 3. izolant
 4. základní vrstva
 5. tenkovrstvá omítka
 6. rohový PVC profil s okapničkou

Styk s terénem

 1. obvodová konstrukce
 2. lepicí hmota
 3. izolant
 4. základní vrstva
 5. tenkovrstvá omítka
 6. rohový PVC profil s okapničkou

Okenní – parapet

 1. obvodová konstrukce
 2. lepicí hmota
 3. izolant
 4. základní vrstva
 5. tenkovrstvá omítka
 6. rohový PVC profil s okapničkou

Půdorys zateplení ostění u okna

 1. obvodová konstrukce
 2. lepicí hmota
 3. dilatační E profil
 4. izolant
 5. tenkovrstvá omítka
 6. základní vrstva

Napojení na venkovní roletu

 1. obvodová konstrukce
 2. lepicí hmota
 3. dilatační V profil
 4. izolant
 5. tenkovrstvá omítka
 6. základní vrstva

Styk pod střešním souvrstvím

 1. zdivo
 2. lepicí hmota
 3. izolant
 4. základní vrstva
 5. tenkovrstvá omítka
 6. tepelné izolační souvrství
 7. expanzní páska
 8. difuzní folie

Styk nad střešním souvrstvím

 1. zdivo
 2. lepicí hmota
 3. izolant
 4. základní vrstva
 5. tenkovrstvá omítka
 6. soklový profil s okapničkou
 7. expanzní páska
 8. lemování zdi

Řešení balkónu ve stávající konstrukci

 1. zdivo
 2. lepicí hmota
 3. izolant EPS
 4. základní vrstva
 5. tenkovrstvá omítka
 6. izolant XPS
 7. hydroizolace
 8. ukončovací profil a trvale pružný tmel
 9. obkladový pásek
 10. těsnicí profil
 11. trvale pružný tmel
 12. hydroizolace

Založení ETICS v souladu s ČSN 73 08 10:2009

 • pro ETICS s EPS s požární výškou nad 12 m
 • výhodné pro větší tloušťky izolantu (nízkoenergetické domy)
 1. zdivo
 2. lepicí hmota
 3. zakládací úhelníkový profil se skleněnou síťovinou
 4. tepelná izolace EPS
 5. okapní profil
 6. základní vrstva
 7. základní vrstva na spodní hraně ETICS (min. vymezena konstrukcí profilů)
 8. povrchová úprava

Divize WEBER, společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. je profesionálním dodavatelem tepelně izolačních kompozitních systémů a je členem Cechu pro zateplování budov.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER

Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.