Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Odolnost zateplovacích systémů proti rázu a proti krupobití

Zatímco někdo by řekl, že počasí v posledních letech podléhá stále větším rozmarům a výkyvům než dříve, jiný by mu mohl oponovat, že tomu tak bylo vždy, v minulosti i nyní, a že ony extrémní dopady klimatických jevů jsou pouze opticky umocňovány rychlými, všudypřítomnými a celoplošně působícími bulvárními masmédii. Faktem je, že zejména moderní pojišťovny pracují v současné době s informacemi a se soubory dat o škodních událostech v takové míře, o níž se jejich předchůdcům ani nezdálo. A nejosvícenější z nich používají tyto informace nejen ve vlastním okamžitém ekonomickém zájmu, ale snaží se působit i preventivně a osvětově.

Polojasno až mlhavo v požadavcích a pojmech

Evropský předpis pro certifikaci a klasifikaci kontaktních zateplovacích systémů (ETAG 004 – Řídicí pokyn pro evropská technická schválení vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů s omítkou) rozlišuje tři kategorie a oblasti použití ETICS. Kategorie III musí odolat rázu o energii 3 J bez proražení stěrkové vrstvy s omítkou. U kategorie II nesmí při stejném zatížení (3 J) vzniknout ani trhlinky a k proražení stěrkové vrstvy s omítkou smí dojít až při rázu 10 J (představovaném pádem 1,0 kg těžké ocelové koule z výšky 1,02 m), což splní většina ETICS v základní sestavě s jednou standardní sklotextilní síťovinou. Nejvyšší možná kategorie I již zaručuje, že nedojde ke vzniku trhlinek při 3 J ani při 10 J, což většina ETICS splní ve variantě se dvěma standardními síťovinami v mírně zesílené stěrkové vrstvě (cca 5 mm).

Projektanti či investoři často správně předepisují pro exponované partie zateplovaných budov zvýšenou odolnost ETICS proti rázu. Tento požadavek obvykle formulují jako 10 J, 15 J či dokonce 50 J podle ETAG 004, aniž by si uvědomili, že u odolnosti 10 J je nutno specifikovat i příslušnou kategorii (II – s trhlinkami nebo I – bez jakýchkoliv trhlinek) a že ETAG 004 nezná odolnost vyšší než 10 J. Oněch 50 J lze tedy dosáhnout pádem různě těžkých ocelových koulí z různé výšky, přičemž pro odolnost fasády proti krupobití nemusí být takovéto namáhání vůbec správné, protože kroupy dopadají na svislou fasádu pod úhlem menším než 45°, nikoliv kolmo. Za zmínku stojí i fakt, že ocelová koule představuje téměř „dokonale tuhé těleso“, zatímco běžné na fasádu dopadající předměty bývají pružné (míče) anebo s krystalickou a jinak se bortící strukturou (kroupy).

Švýcarská preciznost

Rozdílné zkoušky odolnosti ETICS
Rozdílné zkoušky odolnosti ETICS

Nejblíže realitě se jeví metodika skupiny švýcarských pojišťoven (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen) s databází stavebních materiálů a konstrukcí klasifikovaných podle předpisu „VKF Prüfbestimmung Nr. 00a“ do kategorií HW 1 až HW 5 (HW = Hagelwiderstand), které odpovídají rázu krupobití o průměru krup 1 až 5 cm. Předepsán je i exaktní způsob výroby zkušebních krup, který odpovídá jejich skutečnému narůstání v bouřkovém mraku (postupné nabalování ledu od kondenzačního jádra dalšími vrstvami), jakož i vyzkoušení všech kritických míst stavebních konstrukcí (např. u ETICS jsou to plocha bez hmoždinky, s povrchovou i zapuštěnou hmoždinkou, místa nad spárami mezi tepelně izolačními deskami, okrajové hrany apod.) a úhel a výškový směr jejich dopadu na zkoušený materiál (na střešní krytinu kolmo, na fasádu šikmo shora pod úhlem 45°). Po provedení zkoušek je výrobek nebo konstrukce (střešní krytina, sklo, zateplovací systém atd.) zařazen do odpovídající kategorie HW 1 až HW 5 a jeho umístění do příslušného registru atestovaných výrobků pak umožňuje nemalé slevy na pojistném.

Fasáda otlučená kroupami
Fasáda otlučená kroupami
Odražená kroupa
Odražená kroupa

Směr dopadu odpovídá realitě
Směr dopadu odpovídá realitě
Zkoušení odolnosti proti míčům
Zkoušení odolnosti proti míčům
ETAG 004 – koule 1 kg a 0, 5kg
ETAG 004 – koule 1 kg a 0, 5kg
ETAG 004 – koule
ETAG 004 – koule

ETAG 004 – zateplovací systém v klimakomoře
ETAG 004 – zateplovací systém v klimakomoře
ETICS šikmo 45 stupňů
ETICS šikmo 45 stupňů

Dlouhodobá spolehlivost na prvním místě

Řešení mechanické ochrany fasády s extrémní odolností, vysokou flexibilitou a sníženou nasákavostí má Baumit Power, unikátní zateplovací systém, který je pevný a pružný zároveň. Jeho základem je stěrka Baumit PowerFlex, která obsahuje speciální aramidová vlákna, která se využívají například také při výrobě neprůstřelných vest či pancéřových vozidel. V kombinaci s jednou nebo dvěma vrstvami sklotextilní síťoviny Baumit StarTex zaručí tento systém odolnost proti rozmarům počasí, jako jsou kroupy či bouřky, nebo řádění dětí.

ETICS Baumit Power – extrémně odolný, vysoce flexibilní, se sníženou nasákavostí
ETICS Baumit Power – extrémně odolný, vysoce flexibilní, se sníženou nasákavostí

Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...