Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak správně posoudit stav podkladu před lepením obkladů a dlažeb (I)

Předpokladem úspěšného zpracování a nezbytnou podmínkou pro bezchybné provedení skladeb je správné posouzení podkladu. Pro vhodný výběr penetrace, kontaktního můstku či opravných a vyrovnávacích hmot je vždy nutné individuální posouzení podkladu.

Je důležité zaměřit se především na tyto parametry:

Stav podkladu

Podklad musí být dostatečně vyzrálý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěrů, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. V případě výskytu trhlin je nutné vhodným způsobem posoudit, zda jsou trhliny aktivní/neaktivní a dle zjištění volit příslušný způsob opravy.

Únosnost podkladu

Podklad musí být dostatečně pevný, únosný, tvarově i rozměrově stálý.

Rovinnost podkladu

Odchylka rovinnosti se stanovuje pomocí vodováhy, popř. hoblované latě a její hodnota v libovolném směru je max. 2 mm na lať v délce 2 m.

Pevnost podkladu

Podklad musí být pevný jak z hlediska povrchové tvrdosti, tak celkové soudržnosti a pevnosti podkladní vrstvy. Povrchová tvrdost se posuzuje vrypem kovového trnu a vytvořením mřížky do podkladu. Pokud se oddělí povrchová slupka, povrch je nutné zbrousit až na soudržnou vrstvu (na zrno) s ohledem na přídržnost další vrstvy. K ověření soudržnosti se používají odtrhoměry. V případě neprůkazných výsledků výše uvedených zkoušek se vždy doporučuje udělat sondu pro ověření složení a stavu jednotlivých vrstev v podkladu.

Zkouška povrchové pevnosti podkladu vrypem
Zkouška povrchové pevnosti podkladu vrypem
Zkouška pevnosti podkladu odtrhem
Zkouška pevnosti podkladu odtrhem

Nasákavost podkladu

Pokud se po nalití menšího množství vody ani po cca 5 minutách do podkladu nevsaje, považujeme takový podklad za nesavý. Nasákavost podkladu má velký vliv na volbu vhodné penetrace. Pokud je nesavý, doporučujeme jej opatřit kontaktním můstkem Baumit SuperGrund, který je plněný křemičitým pískem pro vytvoření dokonalé adheze. Pro silně nebo nerovnoměrně nasákavé podklady je určený Baumit Grund.

Nejvyšší dovolená vlhkost podkladu

CM přístroj – stanovení vlhkosti podkladu
CM přístroj – stanovení vlhkosti podkladu

Součástí posouzení podkladní vrstvy je zjištění nejvyšší dovolené (zbytkové) vlhkosti podkladu. Vzhledem k tomu, že dochází z různých příčin k nedodržení pravidla vyzrání podkladní vrstvy, u tradičních cementových materiálů cca 28 dní, je vhodné před aplikací následné skladby provést měření zbytkové vlhkosti CM přístrojem, karbidovou metodou pro hloubkové měření, příp. pomocí digitálních měřicích přístrojů. Pro aplikaci dalších vrstev skladby Baumit Baumacol na podklady s cementovým pojivem doporučujeme dodržovat hodnotu nejvyšší dovolené vlhkosti podkladu max. 3 % (respektive 0,5 % u podkladů na bázi síranu vápenatého). V případě vytápěných podkladů se hodnoty nejvyšší dovolené vlhkosti dále snižují o 0,5% u podkladů s cementovým pojivem, respektive o 0,2% u podkladů s pojivem na bázi síranu vápenatého. Jedná se o hodnoty dlouhodobě ověřené v praxi.

Ošetření stávajícího povrchu

Staré zbytky lepidel nebo cementů se mechanicky odstraní, např. špachtlí nebo škrabkou. Nátěry se odmastí saponátem, případně odstraní mechanicky. U větších ploch doporučujeme v případě výše uvedených poruch nebo hloubkového narušení podkladu, podklad samotný přebrousit, otryskat, nebo obrokovat. Následně se provede zkouška savosti vzhledem k možné vodoodpudivosti.

U starších betonových konstrukcí je možné setkat se s odpadlými hranami či jinými poruchami, které jsou nejčastěji způsobeny nedostatečnou krycí vrstvou výztuže nebo zatékáním do konstrukce a následnou korozí výztuže. Při odstraňování degradovaných vrstev je nutné nenarušit kvalitu a stav ocelové výztuže a přirozeně eliminovat porušení jádra konstrukčního prvku, tj. železobetonové desky. Pro sanaci železobetonových konstrukcí doporučujeme výrobky řady Baumit Beto, jejíž součástí jsou materiály pro ochranu výztuže, reprofilační malta i jemná opravná stěrka.

Jak na to?

Prohlédněte si Technologický předpis Baumacol. Najdete v něm užitečné rady pro správné zpracování i přehledné grafiky jednotlivých skladeb včetně doporučených výrobků.


Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...