Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Baumit Baumacol - systém pro lepení obkladů a dlažeb: příprava podkladu a podkladní vrstvy (III)

Po vhodném posouzení nosné části podkladu následuje jeho příprava, která má za cíl sjednotit vlastnosti podkladu a zajistit dostatečnou přídržnost dalších vrstev. Ano, bavíme se o základních nátěrech, které můžeme rozdělit do dvou základních oblastí.

První oblastí jsou tradiční penetrace, jejichž cílem je sjednocení podkladu v rámci jeho savosti. Druhou oblast základních nátěrů představují kontaktní můstky, což jsou základní nátěry zpravidla s obsahem plniva, které krom sjednocení vlastností podkladu zajistí i zvýšenou přídržnost následných vrstev a používají se především tam, kde máme méně savé, nesavé anebo specifické podklady (např. podklady na bázi síranu vápenatého). Penetrace a kontaktní můstky tvoří spojovací článek pro další vrstvy, ať už se jedná o roznášecí a spádové vrstvy podlah, hydroizolace, omítky, lepicí hmoty ad.

Volba základního nátěru je důležitým parametrem u celé řady výrobků a to nejen vzhledem ke kompatibilitě s následnou vrstvou, ale také vzhledem ke garanci dodavatele systému, a proto vždy doporučujeme a předepisujeme volbu systémového základního nátěru od dodavatele, jehož materiály se ve skladbě používají.

Jedním z TOP produktů na českém trhu je výrobek Baumit Super Grund. Jedná se o nátěrový kontaktní můstek s obsahem křemičitého písku, který se používá jako systémová příprava podkladu pod Baumit potěry, samonivelizační stěrky, lepicí hmoty, hydroizolace, sanace železobetonových konstrukcí ad.

Cílem kontaktního můstku je zamezení odsátí záměsové vody z čerstvé směsi do podkladu a zajištění dostatečné přídržnosti další vrstvy. Je vhodný i na nenasákavé podklady, např. v oblasti lepení dlažby na dlažbu. Technologická přestávka po nanesení kontaktního můstku je zpravidla 12 hod.

Pro lokální i celoplošné vyrovnání podkladu v podobě podlah, stěn i stropu je určena mrazuvzdorná vyrovnávací stěrka Baumit Baumacol Preciso. Tuto hmotu je možné použít v exteriéru i interiéru, ve vlhkých prostorech, garážích, na terasách a na fasádách pro vyrovnání v tloušťce od 2 do 30 mm v jednom pracovním kroku. Je vhodná na všechny běžné podklady jako beton, pórobeton, betonové potěry, vápenocementové a vápenné omítky, nebo keramické cihly. Pokud potřebujete urychlit pracovní postup v rámci dřívější pochůznosti a především rychlejšího vyzrání směsi, použijte Baumit Baumacol Preciso Speed. Tato vyrovnávací malta je pochozí a obkladatelná již po cca 4 hodinách, v případě pokládky hydroizolace po 24 hodinách. .

Pro sanaci betonových a železobetonových konstrukcí je určena produktová řada – Baumit Beto. Tento systém nabízí kompletní řadu produktů pro opravy poškozených balkónů, teras, betonových fasád, plotů, zábradlí apod.

Povrch betonu musí být řádně očištěn (např. ručně mechanicky, strojově otryskáním) dle zásad pro sanace betonu, zkorodovaná výztuž dokonale očištěna do stupně SA 2 (např. pískováním). Na takto připravenou výztuž se v co nejkratším čase nanáší antikorozní nátěr Baumit BetoProtect, který v místě sanované výztuže slouží i jako kontaktní můstek pro vyrovnávací reprofilační maltu.

Hrany sanované plochy je vhodné zaříznout cca 5–10 mm, tak aby opravné reprofilační malty a stěrky nebyly nanášeny do nulových tlouštěk. Na dokonale očištěný betonový podklad se provede kontaktní můstek Baumit BetoHaft. Ten by se měl nanášet na důkladně navlhčený podklad. Nanášení samotných reprofilačních malt musí probíhat metodou čerstvé do čerstvého.Pro silnější vyrovnávky – do 40 mm v jednom pracovním kroku – je určena opravná sanační malta Baumit BetoFill.Tato výkonná reprofilační malta ve své vrstvě téměř eliminuje proces smrštění. Je velmi tvárná, vysoce přídržná a ručně i strojově zpracovatelná. Pro drobnější opravy do max. tloušťky 5 mm v jednom pracovním kroku, nebo pro následnou finalizaci povrchu je v systému opravná mrazuvzdorná stěrková hmota Baumit BetoFinish. Ta je vybavena vysokým stupněm hydrofobizace a není tak nutné ji dále opatřovat finálním exteriérovým nebo interiérovým nátěrem. Stěrka není určena pro pochozí vrstvy. Případnou odolnost proti obrusu je nutné řešit dalším materiálem.

U konstrukcí, které mohou být namáhané vodou (balkony, terasy, sprchové kouty, mycí a technické prostory apod.), je nutné provedení spádové vrstvy se sklonem min. 2 % k místu volného odtoku nebo podlahové vpusti.

K provedení spádové vrstvy balkónů, lodžií nebo technických místností lze využít produktů Baumit Baumacol Preciso / Preciso Speed nebo Baumit FlexBeton / FlexBeton Speed, což jsou cementové spádové potěry pro tloušťky 15-80 mm. Spádová vrstva musí být řádně vyhlazená a rovná. Před samotnou pokládkou spádového potěru je nutné provést dilataci od okolních svislých konstrukcí pomocí Baumit okrajové dilatační pásky. Zároveň je nutné dodržovat konstrukční spáry (dilatace) probíhající stavební konstrukcí. Konstrukční dilatace v nosné konstrukci musí být provedeny ve všech následujících vrstvách, musí přesně kopírovat polohu a mít stejnou nebo větší šíři.

Důležité jsou i dilatace mezilehlé, které navrhuje rovněž zodpovědný projektant stavby. Jejich umístění je závislé na půdorysné tvaru prostoru či konstrukce, max. velikosti dilatačních celků, umístění otopných systémů, na orientaci světových stran a pod. Nezbytné je provedení dilatací v předstihu, aby byl zajištěn jejich průběh po celé výšce roznášecí nebo spádové vrstvy. Min. tloušťka dilatace v interiéru je 5 mm, v exteriéru 10 mm.

Baumit okrajová dilatační páska
Baumit okrajová dilatační páska
Realizace cementového potěru
Realizace cementového potěru

Baumit Baumacol Preciso / Preciso Speed se míchá pomocí pomaluběžného mísidla, ostatní cementové potěry lze míchat v bubnové míchačce. Nejprve se nadávkuje předepsané množství záměsové vody uvedené na obalu, následně se přisypává suchá směs, vždy mísíme obsah celého balení.

Po osazení Baumit okrajové dilatační pásky a opatření podkladu vhodným kontaktním můstkem se aplikuje namíchaná směs spádového potěru na připravený podklad. Pomocí dřevěné latě se směs stáhne, zhutní a urovná. Polystyrenové nebo dřevěné hladítko napomáhá při hutnění a vyhlazování směsi.

V průběhu zpracování je nutná kontrola rovinnosti, případně spádu!

Kontrola rovinnosti potěru
Kontrola rovinnosti potěru
Vytvoření spádové vrstvy
Vytvoření spádové vrstvy

Čerstvě provedené plochy je nutné odpovídajícím způsobem ochránit před průvanem, deštěm a přímým slunečním zářením. Během zpracování a následného zrání musí být potěr chráněn proti předčasnému vysychání, dle klimatických podmínek případně kropen vodou.

Jednou z často prováděných variant při přípravě podkladu pod obklady a dlažby v interiéru je realizace samonivelizačních stěrek. Společnost Baumit má pro tento účel připravenou produktovou řadu Baumit Nivello.

Samonivelizační stěrky na bázi cementu a síranu vápenatého disponují jedinečnými vlastnostmi, které oceníte nejen během zpracování, ale především při zhodnocení výsledných povrchů.

Samonivelizační podlahové stěrky Baumit jsou určeny k vyrovnání povrchů před položením krytin všeho druhu, jakými jsou kamenné nebo keramické dlažby, syntetické podlahoviny, dřevěné podlahy, parkety, laminát nebo PVC a linoleum.

Baumit nivello quattro
- jedinečná podlahová samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého pro efektivní a rychlé vyrovnáníOBLAST POUŽITÍ:
 • Vyrovnání podkladu před pokládkou všech druhů podlahovin
 • Vhodná pro všechny standardní podklady – potěr, beton, dlažba
 • Novostavby a rekonstrukce všech objektů
 • Vhodné i pro podlahové vytápění
 • Strojově zpracovatelná i pro větší výměry
VÝHODY / VLASTNOSTI:
 • Pro tloušťky vrstvy 1–25 mm
 • Pochozí již po cca 3–4 hod.
 • Vynikající rozlivné vlastnosti
 • Hladký bezpórovitý povrch
 • Objemově stálý materiál bez prasklin a deformací

Baumit Nivello 10
- výkonná cementová samonivelační stěrka k vyrovnání cementových potěrů před pokládkou nášlapných vrstevOBLAST POUŽITÍ:
 • Ideální řešení pro vyrovnání betonových podlah
 • Vhodná pro koberce, dřevěné podlahy, PVC, vinyl i dlažbu
 • Vhodná pro podlahové vytápění
 • Účinné vyrovnání podlah pro novostavby i rekonstrukce
 • Vhodná i do vlhkých prostor
VÝHODY / VLASTNOSTI:
 • Pro loušťky vrstvy 1–15 mm
 • Pochozí již po cca 6 hod.
 • Dokonalá rovinnost
 • Ideální rozliv a tekutost
 • Vysoká pevnost a odolnost
Technologický předpis - Podlahové potěry a stěrky (PDF)

Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...