Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Provádění systému Baumit Baumacol (II)

Systém Baumit Baumacol je tvořen výrobky, u nichž je nutné dodržovat obecné zásady vzhledem k přípravě podkladu, zpracování a následnému ošetřování.

Obecné zásady provádění

 • Teplota vzduchu, materiálů a podkladu nesmí během zpracování a následného zrání klesnout pod +5 °C.
 • Dodržovat předepsané množství záměsové vody.
 • Kromě záměsové vody není dovoleno přimíchávat do směsi žádné další příměsi či přísady.
 • Dodržovat doporučenou dobu mísení pro dosažení homogenní hmoty.
 • Dbát na čistotu používaných nádob, nářadí a průběžně je mýt.
 • Respektovat zásady umisťování dilatací. Umístění a rozměry dilatací určí zodpovědný projektant stavby.
 • V případě, že je nutné aplikovat výrobek ve více vrstvách, provádí se tak do zatuhlé, avšak čerstvé vrstvy předchozí.
 • Dodržovat technologické přestávky mezi jednotlivými vrstvami.
 • Čerstvě nanesené plochy nesmí být vystaveny negativním účinkům klimatických vlivů (přímé sluneční záření, déšť, vítr).
 • Vlastnosti a parametry jednotlivých produktů jsou uvedeny v technickém listu každého produktu, aktuální platné znění je k dispozici na internetových stránkách www.baumit.cz.

Jak na to?

Prohlédněte si Technologický předpis Baumacol. Najdete v něm užitečné rady pro správné zpracování i přehledné grafiky jednotlivých skladeb včetně doporučených výrobků.

NABÍDKA PRODUKTŮ BAUMIT BAUMACOL

Baumit Baumacol FlexTop Speed


Baumit Baumacol FlexTop Speed
 • rychle tvrdnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2 FT S1
 • pochozí a spárovatelná po cca 3 hodinách
 • realizace v tloušťkách do 10 mm
 • pro balkony, terasy, lepení obkladu na obklad, podlahová vytápění i lepení velkoformátových obkladů
 • pro exteriér i interiér
 • úspora času a nákladů
 • práce v časové tísni
 • realizace prostor s „nepřetržitým provozem“
 • chodby, schodiště, nákupní centra, banky

Baumit Baumacol Preciso Speed


Baumit Baumacol Preciso Speed
 • rychle tvrdnoucí vyrovnávací malta
 • pro vyrovnání podkladu od 2 – 30 mm v jednom kroku
 • pochozí a obkladatelná po cca 4 hodinách
 • realizace hydroizolačních stěrek po 24 hodinách
 • pro balkony, terasy, fasády, koupelny, chodby
 • pro exteriér i interiér

Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...