Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Vytvoření hydroizolační vrstvy v systému Baumit Baumacol (IV)

Vytvoření hydroizolační vrstvy je nedílnou součástí mnoha skladeb jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Je nutné zajistit její plnou funkčnost včetně vhodného řešení i těch nejmenších detailů, a to prostřednictvím doplňkového příslušenství.

Před samotnou realizací hydroizolační vrstvy je nutné opatřit podklad penetračním nátěrem Baumit Grund nebo kontaktním můstkem Baumit SuperGrund, které zajistí potřebnou adhezi další vrstvy a zároveň zamezí odsátí záměsové vody z čerstvého materiálu do podkladu. Baumit SuperGrund (Grund) se nanáší přímo na podklad válečkem nebo štětkou. Základní nátěr musí na nasákavých podkladech zrát minimálně 60 minut (Baumit SuperGrund) nebo minimálně 15 minut (Baumit Grund), na slabě nasákavých podkladech oba alespoň 12 hodin. Baumit SuperGrund lze použít i na zcela nenasákavých podkladech, jako jsou původní obklady a dlažby.

Jako hydroizolační vrstva do exteriéru a interiéru je v rámci systému určen výrobek Baumit Baumacol Protect, popřípadě Baumit Baumacol Proof na izolaci interiérových konstrukcí.

Baumit Baumacol Protect se míchá pomalu běžným mísidlem až po dosažení jemné konzistence bez hrudek. Po cca 3minutovém promíchání je směs připravena ke zpracování. K míchání směsi doporučujeme použít např. pravotočivou spirálovitou metlu Protool HS2, popř. HS3R.

Baumit Baumacol Protect se nanáší vždy ve dvou vrstvách v tloušťce minimálně 1 mm a spotřebě 1,5 kg/m2 na každou vrstvu, tj. při celkové spotřebě 3 kg/m2. Po dostatečném vyzrání kontaktního můstku se provede první vrstva hydroizolační stěrky. Do čerstvé stěrky se umístí systémové příslušenství jako hydroizolační páska, balkonová páska, okapnice atd. Pro efektivní a pohodlné řešení koutů používáme hydroizolační pásku způsobem vnitřní roh/vnější roh. Na volné konce balkonů a lodžií se osazuje okapnice, která je opatřena ochrannou fólií proti poškození a znečištění cementovou lepicí nebo hydroizolační hmotou. Okapnice se fixují k zavadlé první vrstvě hydroizolační hmoty Baumit Baumacol Protect pomocí samolepicí butylové balkonové pásky. Balkonová páska musí být na okapnici nalepena tak, aby s dostatečným přesahem zakrývala veškeré kruhové prolisy.

Následně se provede druhá vrstva hydroizolační stěrky - opět v tloušťce minimálně 1 mm a spotřebě 1,5 kg/m2.

Baumit Baumacol Proof je polyakrylátová disperzní jednosložková hydroizolační stěrka připravená k přímému použití v interiéru bez nutnosti míchání. Nanáší se ve dvou vrstvách při celkové spotřebě 1,5 kg/m2. Stejně jako u Baumit Baumacol Protect se mezi obě vrstvy umisťuje systémové příslušenství jako hydroizolační páska, hydroizolační páska způsobem vnitřní roh/vnější roh, hydroizolační těsnicí manžeta apod.

Osazení hydroizolační pásky
Osazení hydroizolační pásky
Osazení a zafixování okapnice
Osazení a zafixování okapnice
Otvory v okapnici musí být zcela zakryty balkonovou páskou!
Otvory v okapnici musí být zcela zakryty balkonovou páskou!

Jednotlivé vrstvy hydroizolačních stěrek je třeba vytvářet v časovém odstupu cca 3–6 hodin. Veškeré časy závisejí na teplotě vzduchu, podkladu, relativní vzdušné vlhkosti a ostatních okolních vlivech.

Realizace hydroizolační stěrky Baumit Baumacol Protect
Realizace hydroizolační stěrky Baumit Baumacol Protect
Realizace hydroizolační stěrky Baumit Baumacol Proof
Realizace hydroizolační stěrky Baumit Baumacol Proof

Před nanesením lepidla a lepením dlažby je nutné dodržet 24hodinovou technologickou přestávku.


Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...